2024

Zgłoś gołębie

Uczestnicy

Regulamin

Nowości

Suma konkursów

Aktualizowane: 29.05.2024 09:57:38
L.P.
Uczestnik
Obrączka
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Prędkość
Konk.
1
23 0109 322
1509.43398 m/min
1316.94468 m/min
1170.41094 m/min
1224.1197 m/min
1089.18426 m/min
Prędkość: 6310.09356 m/min
Konk: 5
2
23 042 3737
1437.47004 m/min
1389.85404 m/min
1148.51058 m/min
1302.5649 m/min
967.74192 m/min
Prędkość: 6246.14148 m/min
Konk: 5
3
23 0442 7178
1512.09678 m/min
1377.72678 m/min
1074.33858 m/min
1174.9347 m/min
1075.57974 m/min
Prędkość: 6214.67658 m/min
Konk: 5
4
23 026 3525
1507.91658 m/min
1352.56986 m/min
1124.44728 m/min
1287.96312 m/min
937.35828 m/min
Prędkość: 6210.25512 m/min
Konk: 5
5
23 0231 4253
1403.18052 m/min
1350.4389 m/min
1074.4467 m/min
1251.5451 m/min
1130.49294 m/min
Prędkość: 6210.10416 m/min
Konk: 5
6
23 0289 7649
1497.37956 m/min
1347.7089 m/min
1038.20358 m/min
1307.50608 m/min
1005.2424 m/min
Prędkość: 6196.04052 m/min
Konk: 5
7
23 0145 4379
1495.88634 m/min
1315.7895 m/min
1100.80398 m/min
1274.68722 m/min
1005.84036 m/min
Prędkość: 6193.0074 m/min
Konk: 5
8
23 14
1504.1364 m/min
1239.15738 m/min
1123.26462 m/min
1309.51416 m/min
892.68576 m/min
Prędkość: 6068.75832 m/min
Konk: 5
9
23 0452 177
1476.01476 m/min
1318.10196 m/min
1123.50096 m/min
1120.33194 m/min
1025.64102 m/min
Prędkość: 6063.59064 m/min
Konk: 5
10
23 09210 3028
1414.76064 m/min
1346.19702 m/min
1037.19528 m/min
1207.60344 m/min
1044.47442 m/min
Prędkość: 6050.2308 m/min
Konk: 5
11
23 0506 980
1497.006 m/min
1385.68128 m/min
1168.61802 m/min
1190.30124 m/min
800.3787 m/min
Prędkość: 6041.98524 m/min
Konk: 5
12
23 0452 13051
1528.27308 m/min
1079.13672 m/min
1170.7959 m/min
1182.8271 m/min
1065.65832 m/min
Prędkość: 6026.69112 m/min
Konk: 5
13
23 01769 316
1411.76472 m/min
1248.43944 m/min
1100.23692 m/min
1168.40964 m/min
1089.37566 m/min
Prędkość: 6018.22638 m/min
Konk: 5
14
23 0505 437
1529.8317 m/min
1043.65974 m/min
1169.51382 m/min
1301.83218 m/min
967.893 m/min
Prędkość: 6012.73044 m/min
Konk: 5
15
23 0289 53
1481.11578 m/min
1224.23994 m/min
1100.57706 m/min
1119.8673 m/min
1058.26128 m/min
Prędkość: 5984.06136 m/min
Konk: 5
16
23 05604 126
1411.43262 m/min
1316.36682 m/min
1038.80946 m/min
1298.18094 m/min
897.4668 m/min
Prędkość: 5962.25664 m/min
Konk: 5
17
23 0505 843
1458.78918 m/min
1297.57788 m/min
1124.44728 m/min
1176.8979 m/min
881.7255 m/min
Prędkość: 5939.43774 m/min
Konk: 5
18
23 0452 13014
1308.3297 m/min
1368.61314 m/min
1003.57074 m/min
1206.70392 m/min
1050.55068 m/min
Prędkość: 5937.76818 m/min
Konk: 5
19
23 0294 6126
1482.57966 m/min
1386.3216 m/min
720.11328 m/min
1301.62302 m/min
1027.39728 m/min
Prędkość: 5918.03484 m/min
Konk: 5
20
23 0413 2708
1475.28894 m/min
1236.60348 m/min
989.62194 m/min
1207.42344 m/min
998.6577 m/min
Prędkość: 5907.5955 m/min
Konk: 5
21
23 0215 8207
1470.58824 m/min
1296.17628 m/min
1094.03808 m/min
1166.64264 m/min
867.01158 m/min
Prędkość: 5894.45682 m/min
Konk: 5
22
23 05393 10
1474.56378 m/min
1351.96032 m/min
1038.3045 m/min
1175.36094 m/min
812.8305 m/min
Prędkość: 5853.02004 m/min
Konk: 5
23
23 0215 8208
1472.03142 m/min
1350.74292 m/min
1169.89812 m/min
1119.8673 m/min
735.03258 m/min
Prędkość: 5847.57234 m/min
Konk: 5
24
23 058 5910
1381.21548 m/min
1343.78502 m/min
942.54702 m/min
1174.42368 m/min
1005.13374 m/min
Prędkość: 5847.10494 m/min
Konk: 5
25
23 08662 79
1479.65472 m/min
1349.83128 m/min
1037.39682 m/min
1286.63328 m/min
693.04716 m/min
Prędkość: 5846.56326 m/min
Konk: 5
26
23 0209 13711
1529.052 m/min
1237.11342 m/min
1037.49756 m/min
1190.56368 m/min
811.23516 m/min
Prędkość: 5805.46182 m/min
Konk: 5
27
23 0362 9604
1506.02412 m/min
985.38348 m/min
1094.15016 m/min
1120.25448 m/min
1093.7316 m/min
Prędkość: 5799.54384 m/min
Konk: 5
28
23 063 5032
1504.1364 m/min
1238.64576 m/min
1147.4001 m/min
1250.86866 m/min
655.64526 m/min
Prędkość: 5796.69618 m/min
Konk: 5
29
23 29519
1497.006 m/min
1063.45266 m/min
1166.57562 m/min
1187.68326 m/min
877.39986 m/min
Prędkość: 5792.1174 m/min
Konk: 5
30
23 411069
1448.22594 m/min
1237.62378 m/min
1143.83634 m/min
1176.12894 m/min
786.17016 m/min
Prędkość: 5791.98516 m/min
Konk: 5
31
23 0505 653
1373.31198 m/min
1349.83128 m/min
1002.72276 m/min
1270.88724 m/min
786.66894 m/min
Prędkość: 5783.4222 m/min
Konk: 5
32
23 0203 1394
1510.95444 m/min
1310.04366 m/min
621.76164 m/min
1311.10392 m/min
1010.7048 m/min
Prędkość: 5764.56846 m/min
Konk: 5
33
23 0344 15520
1529.052 m/min
1239.15738 m/min
852.55848 m/min
1108.37436 m/min
1005.07944 m/min
Prędkość: 5734.22166 m/min
Konk: 5
34
23 0407 5307
1247.14194 m/min
1383.76386 m/min
911.02962 m/min
1183.77786 m/min
1006.05798 m/min
Prędkość: 5731.77126 m/min
Konk: 5
35
23 0267 898
1448.22594 m/min
1315.2126 m/min
684.8349 m/min
1262.86248 m/min
1002.31716 m/min
Prędkość: 5713.45308 m/min
Konk: 5
36
23 063 5016
1413.76062 m/min
1024.59018 m/min
1095.3846 m/min
1225.23066 m/min
935.42544 m/min
Prędkość: 5694.3915 m/min
Konk: 5
37
23 0207 9101
1499.62512 m/min
1110.08328 m/min
684.396 m/min
1286.93994 m/min
1094.50392 m/min
Prędkość: 5675.54826 m/min
Konk: 5
38
23 0164 4456
1379.31036 m/min
1316.94468 m/min
700.51158 m/min
1286.8377 m/min
982.9308 m/min
Prędkość: 5666.53512 m/min
Konk: 5
39
23 0452 164
1457.37186 m/min
1077.5862 m/min
910.40832 m/min
1301.7276 m/min
912.48036 m/min
Prędkość: 5659.57434 m/min
Konk: 5
40
23 0438 2790
1373.62638 m/min
987.97956 m/min
1171.82358 m/min
1302.2508 m/min
810.63414 m/min
Prędkość: 5646.31446 m/min
Konk: 5
41
23 053 15673
1439.53932 m/min
707.38032 m/min
1152.22788 m/min
1302.77442 m/min
1029.4443 m/min
Prędkość: 5631.36624 m/min
Konk: 5
42
23 0498 1404
1500 m/min
1311.47538 m/min
411.4497 m/min
1310.36154 m/min
1055.01984 m/min
Prędkość: 5588.30646 m/min
Konk: 5
43
23 0266 1094
1470.22788 m/min
1235.07618 m/min
634.16664 m/min
1309.51416 m/min
938.49336 m/min
Prędkość: 5587.47822 m/min
Konk: 5
44
23 3262032
1456.3107 m/min
968.2104 m/min
1037.69916 m/min
1310.36154 m/min
807.43182 m/min
Prędkość: 5580.01362 m/min
Konk: 5
45
23 035 7563
1386.00138 m/min
999.50022 m/min
1169.76996 m/min
1100.84262 m/min
897.55344 m/min
Prędkość: 5553.66762 m/min
Konk: 5
46
23 0327 1736
1405.81068 m/min
894.1878 m/min
911.88522 m/min
1301.62302 m/min
1013.84496 m/min
Prędkość: 5527.35168 m/min
Konk: 5
47
23 0484 2246
1372.05582 m/min
962.61834 m/min
1001.59428 m/min
1294.5501 m/min
896.34234 m/min
Prędkość: 5527.16088 m/min
Konk: 5
48
23 09210 3128
1500 m/min
1237.87908 m/min
684.26448 m/min
1222.54926 m/min
871.6026 m/min
Prędkość: 5516.29542 m/min
Konk: 5
49
23 484 3309
699.46374 m/min
1386.642 m/min
1094.03808 m/min
1309.7259 m/min
1025.86728 m/min
Prędkość: 5515.737 m/min
Konk: 5
50
23 0217 5431
1469.5077 m/min
1257.07104 m/min
944.2971 m/min
1173.40284 m/min
645.63156 m/min
Prędkość: 5489.91024 m/min
Konk: 5
51
23 05094 383
1498.12734 m/min
1223.49102 m/min
602.02932 m/min
1156.06938 m/min
1006.00356 m/min
Prędkość: 5485.72062 m/min
Konk: 5
52
23 0344 15524
1497.75336 m/min
587.94708 m/min
1009.35642 m/min
1311.42234 m/min
1072.41696 m/min
Prędkość: 5478.89616 m/min
Konk: 5
53
23 0368 8053
1495.51344 m/min
990.753 m/min
1002.15822 m/min
1224.95274 m/min
746.2986 m/min
Prędkość: 5459.676 m/min
Konk: 5
54
23 0289 3
1479.28992 m/min
1239.15738 m/min
682.73352 m/min
1286.8377 m/min
768.15066 m/min
Prędkość: 5456.16918 m/min
Konk: 5
55
23 0365 3683
698.73066 m/min
1341.3816 m/min
1038.9105 m/min
1286.22468 m/min
1070.38038 m/min
Prędkość: 5435.62782 m/min
Konk: 5
56
23 29520
1495.88634 m/min
988.30506 m/min
1120.20138 m/min
1171.11258 m/min
595.6956 m/min
Prędkość: 5371.20096 m/min
Konk: 5
57
23 0506 978
1411.43262 m/min
1314.6363 m/min
1100.23692 m/min
1310.14962 m/min
217.61004 m/min
Prędkość: 5354.0655 m/min
Konk: 5
58
23 0098143
1521.684 m/min
1231.52712 m/min
387.32136 m/min
1156.06938 m/min
1054.84038 m/min
Prędkość: 5351.44224 m/min
Konk: 5
59
23 0198 803
1409.11224 m/min
1010.952 m/min
989.3469 m/min
1150.73166 m/min
771.1443 m/min
Prędkość: 5331.2871 m/min
Konk: 5
60
23 0368 8059
1476.7413 m/min
1317.23382 m/min
146.93538 m/min
1309.51416 m/min
1078.51098 m/min
Prędkość: 5328.93564 m/min
Konk: 5
61
23 0475887
1409.44326 m/min
1311.47538 m/min
333.4062 m/min
1306.76778 m/min
960.54534 m/min
Prędkość: 5321.63796 m/min
Konk: 5
62
23 0344 15126
1447.17798 m/min
1041.12444 m/min
947.2284 m/min
1168.49394 m/min
703.95882 m/min
Prędkość: 5307.98358 m/min
Konk: 5
63
23 5044872
1413.09468 m/min
1316.94468 m/min
426.36432 m/min
1287.24672 m/min
854.46528 m/min
Prędkość: 5298.11568 m/min
Konk: 5
64
23 09894 4
1481.84736 m/min
1239.15738 m/min
357.69306 m/min
1301.1003 m/min
912.6147 m/min
Prędkość: 5292.4128 m/min
Konk: 5
65
23 0452 178
1475.65176 m/min
1316.94468 m/min
1090.35222 m/min
1167.98844 m/min
228.28806 m/min
Prędkość: 5279.22516 m/min
Konk: 5
66
23 0407 3101
1447.52712 m/min
1111.11114 m/min
520.26498 m/min
1278.81276 m/min
917.29548 m/min
Prędkość: 5275.01148 m/min
Konk: 5
67
23 0511 1910
1482.21342 m/min
1379.9448 m/min
423.79272 m/min
1226.25084 m/min
762.42006 m/min
Prędkość: 5274.62184 m/min
Konk: 5
68
23 063 5062
1471.30944 m/min
1239.92562 m/min
511.4208 m/min
1168.07268 m/min
882.01818 m/min
Prędkość: 5272.74672 m/min
Konk: 5
69
23 0344 15539
1527.49488 m/min
1009.25148 m/min
333.82302 m/min
1290.32256 m/min
1092.63936 m/min
Prędkość: 5253.5313 m/min
Konk: 5
70
23 045 208
1387.92504 m/min
1351.65576 m/min
406.81068 m/min
1184.47026 m/min
917.47644 m/min
Prędkość: 5248.33818 m/min
Konk: 5
71
23 0203 1546
1414.42716 m/min
1315.7895 m/min
1094.48658 m/min
1183.17264 m/min
225.85974 m/min
Prędkość: 5233.73562 m/min
Konk: 5
72
23 0198 417
1521.684 m/min
1074.30618 m/min
818.83002 m/min
1168.66254 m/min
641.35722 m/min
Prędkość: 5224.83996 m/min
Konk: 5
73
23 0294 6138
1457.37186 m/min
1313.48514 m/min
1037.80002 m/min
1308.35082 m/min
107.0319 m/min
Prędkość: 5224.03974 m/min
Konk: 5
74
23 0374 4440
1531.78452 m/min
1237.36854 m/min
1088.57406 m/min
1300.16052 m/min
65.475 m/min
Prędkość: 5223.36264 m/min
Konk: 5
75
23 0457 834
1451.02782 m/min
1076.81262 m/min
700.69542 m/min
1295.1711 m/min
696.21198 m/min
Prędkość: 5219.91894 m/min
Konk: 5
76
23 V 58396
1332.14922 m/min
1387.6041 m/min
58.29534 m/min
1310.46756 m/min
1130.56164 m/min
Prędkość: 5219.07786 m/min
Konk: 5
77
23 051 11030
1406.46978 m/min
987.49176 m/min
379.28832 m/min
1308.24516 m/min
1130.49294 m/min
Prędkość: 5211.98796 m/min
Konk: 5
78
23 0471 374
1495.14078 m/min
1351.35138 m/min
841.07736 m/min
1309.7259 m/min
211.90062 m/min
Prędkość: 5209.19604 m/min
Konk: 5
79
23 0318 3360
1494.02388 m/min
1233.2991 m/min
357.4776 m/min
1301.30934 m/min
821.69994 m/min
Prędkość: 5207.80986 m/min
Konk: 5
80
23 0262 4889
1528.66242 m/min
999.16734 m/min
411.62412 m/min
1208.59446 m/min
1055.49882 m/min
Prędkość: 5203.54716 m/min
Konk: 5
81
23 09580 421
1403.50878 m/min
1341.98166 m/min
943.46292 m/min
1296 m/min
213.32964 m/min
Prędkość: 5198.283 m/min
Konk: 5
82
23 0475910
1412.09694 m/min
1112.5533 m/min
407.27604 m/min
1309.7259 m/min
951.504 m/min
Prędkość: 5193.15618 m/min
Konk: 5
83
23 0501 202
1410.43722 m/min
984.25194 m/min
988.4313 m/min
1186.03116 m/min
614.73378 m/min
Prędkość: 5183.8854 m/min
Konk: 5
84
23 0207 1836
1494.02388 m/min
1304.3478 m/min
1148.51058 m/min
1009.09428 m/min
221.4075 m/min
Prędkość: 5177.38404 m/min
Konk: 5
85
23 0471 582
1368.30102 m/min
1358.69568 m/min
943.713 m/min
1270.78758 m/min
213.33702 m/min
Prędkość: 5154.8343 m/min
Konk: 5
86
23 034 5019
1461.63216 m/min
1308.61506 m/min
1002.15822 m/min
1153.107 m/min
226.3545 m/min
Prędkość: 5151.86694 m/min
Konk: 5
87
23 0318 7208
1499.62512 m/min
1317.81246 m/min
320.22066 m/min
1191.61458 m/min
820.50378 m/min
Prędkość: 5149.7766 m/min
Konk: 5
88
23 0318 7257
1529.052 m/min
530.83254 m/min
994.41342 m/min
1120.0221 m/min
938.5881 m/min
Prędkość: 5112.90816 m/min
Konk: 5
89
23 0484 1737
1304.3478 m/min
1352.56986 m/min
1037.90088 m/min
1203.5661 m/min
214.21662 m/min
Prędkość: 5112.60126 m/min
Konk: 5
90
23 07078 230
1473.11562 m/min
1236.60348 m/min
505.06008 m/min
1287.45132 m/min
609.65616 m/min
Prędkość: 5111.88666 m/min
Konk: 5
91
23 0215 8205
1501.12584 m/min
988.4679 m/min
716.29776 m/min
1178.52468 m/min
708.57144 m/min
Prędkość: 5092.98762 m/min
Konk: 5
92
23 08201 1044
1497.75336 m/min
1316.0781 m/min
133.45662 m/min
1224.76752 m/min
919.24482 m/min
Prędkość: 5091.30042 m/min
Konk: 5
93
23 0289 4462
1378.35978 m/min
1254.96756 m/min
953.23098 m/min
1287.45132 m/min
208.98408 m/min
Prędkość: 5082.99372 m/min
Konk: 5
94
23 0511 3718
1527.88386 m/min
1333.0371 m/min
822.9945 m/min
1178.18184 m/min
210.6336 m/min
Prędkość: 5072.7309 m/min
Konk: 5
95
23 0442 7224
1527.10614 m/min
1111.72872 m/min
623.61324 m/min
1167.90426 m/min
641.02566 m/min
Prędkość: 5071.37802 m/min
Konk: 5
96
23 0368 8300
1503.38262 m/min
1271.9949 m/min
108.92178 m/min
1178.52468 m/min
1006.05798 m/min
Prędkość: 5068.88196 m/min
Konk: 5
97
23 0505 804
1382.17002 m/min
1348.01166 m/min
859.55736 m/min
1250.67552 m/min
214.29804 m/min
Prędkość: 5054.7126 m/min
Konk: 5
98
23 012 330
1382.17002 m/min
1351.96032 m/min
115.6833 m/min
1168.66254 m/min
1027.7379 m/min
Prędkość: 5046.21408 m/min
Konk: 5
99
23 0413 630
1383.44478 m/min
1350.4389 m/min
910.79652 m/min
1171.95978 m/min
227.15058 m/min
Prędkość: 5043.79056 m/min
Konk: 5
100
23 0164 4539
1520.91252 m/min
999.33378 m/min
1124.21052 m/min
1168.3254 m/min
226.49778 m/min
Prędkość: 5039.28 m/min
Konk: 5
101
23 6150725
1500.75036 m/min
1109.26236 m/min
1039.41606 m/min
1183.86438 m/min
204.41358 m/min
Prędkość: 5037.70674 m/min
Konk: 5
102
23 0231 9867
1379.9448 m/min
1108.23792 m/min
683.78256 m/min
1175.01996 m/min
676.33902 m/min
Prędkość: 5023.32426 m/min
Konk: 5
103
23 041 13646
1388.56746 m/min
1044.20466 m/min
480.38862 m/min
1187.68326 m/min
917.52168 m/min
Prędkość: 5018.36568 m/min
Konk: 5
104
23 0484 2262
1519.75686 m/min
1043.11542 m/min
963.55104 m/min
1291.76304 m/min
198.72222 m/min
Prędkość: 5016.90858 m/min
Konk: 5
105
23 0169 714
1506.02412 m/min
1112.5533 m/min
121.08978 m/min
1309.1967 m/min
964.08024 m/min
Prędkość: 5012.94414 m/min
Konk: 5
106
23 0262 4865
1504.8909 m/min
1384.08306 m/min
1100.57706 m/min
790.24392 m/min
218.81322 m/min
Prędkość: 4998.60816 m/min
Konk: 5
107
23 0291 4824
1532.9586 m/min
999.33378 m/min
655.93908 m/min
1185.59718 m/min
617.32494 m/min
Prędkość: 4991.15358 m/min
Konk: 5
108
23 0453 12709
1377.41046 m/min
1247.66064 m/min
988.6143 m/min
1178.52468 m/min
194.95422 m/min
Prędkość: 4987.1643 m/min
Konk: 5
109
23 412140
1496.25936 m/min
981.67542 m/min
476.12676 m/min
1309.93776 m/min
708.27462 m/min
Prędkość: 4972.27392 m/min
Konk: 5
110
23 03 13173
1507.53768 m/min
988.7937 m/min
114.40572 m/min
1311.10392 m/min
951.60138 m/min
Prędkość: 4873.4424 m/min
Konk: 5
111
23 0236 5196
1389.5322 m/min
1293.66108 m/min
120.89928 m/min
1177.75356 m/min
890.2077 m/min
Prędkość: 4872.05382 m/min
Konk: 5
112
23 0098155
1485.51624 m/min
1315.50096 m/min
62.38392 m/min
1286.3268 m/min
704.41206 m/min
Prędkość: 4854.13998 m/min
Konk: 5
113
23 03 13064
1381.85166 m/min
1316.0781 m/min
106.08606 m/min
1290.42534 m/min
741.12444 m/min
Prędkość: 4835.5656 m/min
Konk: 5
114
23 042 3678
1533.3504 m/min
1312.91028 m/min
579.2385 m/min
1295.37822 m/min
110.31504 m/min
Prędkość: 4831.19244 m/min
Konk: 5
115
23 0311 8022
1207.97262 m/min
987.49176 m/min
699.22746 m/min
1119.24828 m/min
806.3118 m/min
Prędkość: 4820.25192 m/min
Konk: 5
116
23 0384 4211
1480.01976 m/min
1381.53348 m/min
102.31452 m/min
1200.17778 m/min
645.78846 m/min
Prędkość: 4809.834 m/min
Konk: 5
117
23 0438 2703
1407.78978 m/min
1225.74054 m/min
105.67038 m/min
1297.66098 m/min
734.56812 m/min
Prędkość: 4771.4298 m/min
Konk: 5
118
23 0315 3486
1512.47796 m/min
1235.83932 m/min
582.23844 m/min
1173.40284 m/min
229.17414 m/min
Prędkość: 4733.1327 m/min
Konk: 5
119
23 0393 3132
1527.10614 m/min
1238.3901 m/min
654.85314 m/min
1205.98524 m/min
71.68212 m/min
Prędkość: 4698.01674 m/min
Konk: 5
120
23 0231 9835
1503.75942 m/min
1236.09396 m/min
819.20688 m/min
919.72296 m/min
217.97982 m/min
Prędkość: 4696.76304 m/min
Konk: 5
121
23 01201 562
1503.38262 m/min
531.25554 m/min
450.93732 m/min
1287.24672 m/min
917.61222 m/min
Prędkość: 4690.43442 m/min
Konk: 5
122
23 0471 4505
1384.08306 m/min
1366.1202 m/min
423.2385 m/min
1282.35576 m/min
227.65938 m/min
Prędkość: 4683.4569 m/min
Konk: 5
123
23 0289 7732
1405.81068 m/min
1350.135 m/min
109.21362 m/min
1168.3254 m/min
644.31204 m/min
Prędkość: 4677.79674 m/min
Konk: 5
124
23 09521 1064
1454.89818 m/min
1236.85836 m/min
582.0798 m/min
1178.3532 m/min
225.1053 m/min
Prędkość: 4677.29484 m/min
Konk: 5
125
23 0288 6028
1412.76192 m/min
1313.48514 m/min
433.67034 m/min
1287.55362 m/min
227.12286 m/min
Prędkość: 4674.59388 m/min
Konk: 5
126
23 0289 8842
1476.37794 m/min
78.28506 m/min
1169.00178 m/min
1248.65112 m/min
695.19714 m/min
Prędkość: 4667.51304 m/min
Konk: 5
127
23 411194
1206.51516 m/min
770.8119 m/min
300.40506 m/min
1286.42898 m/min
1078.19838 m/min
Prędkość: 4642.35948 m/min
Konk: 5
128
23 01201 564
1381.53348 m/min
645.99486 m/min
682.64622 m/min
1120.33194 m/min
810.03396 m/min
Prędkość: 4640.54046 m/min
Konk: 5
129
23 0315 7
1309.18614 m/min
1343.78502 m/min
91.35624 m/min
1187.85744 m/min
695.7693 m/min
Prędkość: 4627.95414 m/min
Konk: 5
130
23 0506 384
1398.27546 m/min
987.97956 m/min
136.55892 m/min
1279.1157 m/min
815.7537 m/min
Prędkość: 4617.68334 m/min
Konk: 5
131
23 0289 7950
1479.65472 m/min
1026.5184 m/min
131.20716 m/min
1188.2931 m/min
776.52066 m/min
Prędkość: 4602.19404 m/min
Konk: 5
132
23 0506 9
1102.73844 m/min
984.41346 m/min
1123.61916 m/min
1172.38386 m/min
215.91 m/min
Prędkość: 4599.06492 m/min
Konk: 5
133
23 0442 7122
1354.40178 m/min
1307.18952 m/min
30.63024 m/min
1197.33924 m/min
707.1168 m/min
Prędkość: 4596.67758 m/min
Konk: 5
134
23 0289 8814
1206.03018 m/min
1349.83128 m/min
140.49672 m/min
1188.20598 m/min
703.26678 m/min
Prędkość: 4587.83094 m/min
Konk: 5
135
23 0486 4887
1411.76472 m/min
1113.17256 m/min
616.80624 m/min
817.02642 m/min
592.6209 m/min
Prędkość: 4551.39084 m/min
Konk: 5
136
23 02483 765
1412.09694 m/min
1110.28866 m/min
633.7527 m/min
1174.16832 m/min
199.93548 m/min
Prędkość: 4530.2421 m/min
Konk: 5
137
23 0190 14408
1478.56086 m/min
359.0664 m/min
655.61694 m/min
1293.9297 m/min
739.47444 m/min
Prędkość: 4526.64834 m/min
Konk: 5
138
23 0487 10600
1205.78778 m/min
981.83604 m/min
803.61174 m/min
1290.11706 m/min
223.5765 m/min
Prędkość: 4504.92912 m/min
Konk: 5
139
23 0506 392
1206.51516 m/min
1062.13488 m/min
963.29034 m/min
1201.78044 m/min
70.32216 m/min
Prędkość: 4504.04298 m/min
Konk: 5
140
23 00018 11
1473.83934 m/min
999.50022 m/min
504.96456 m/min
1294.86054 m/min
226.38756 m/min
Prędkość: 4499.55222 m/min
Konk: 5
141
23 0201 389
1372.36962 m/min
844.3569 m/min
96.12528 m/min
1301.7276 m/min
882.3111 m/min
Prędkość: 4496.8905 m/min
Konk: 5
142
23 013 6713
1172.79126 m/min
1345.59318 m/min
411.33876 m/min
1309.1967 m/min
239.5086 m/min
Prędkość: 4478.4285 m/min
Konk: 5
143
23 0172 4477
1207.48644 m/min
1234.56792 m/min
505.44252 m/min
1302.04146 m/min
214.27338 m/min
Prędkość: 4463.81172 m/min
Konk: 5
144
23 0471 430
1413.76062 m/min
1312.04898 m/min
338.84322 m/min
1171.62072 m/min
226.26084 m/min
Prędkość: 4462.53438 m/min
Konk: 5
145
23 09894 94
1183.43196 m/min
988.95666 m/min
389.55354 m/min
1271.58558 m/min
627.23412 m/min
Prędkość: 4460.76186 m/min
Konk: 5
146
23 0384 4215
1457.72592 m/min
577.08954 m/min
655.81824 m/min
1119.6351 m/min
645.51954 m/min
Prędkość: 4455.78834 m/min
Konk: 5
147
23 04398 395
1204.09392 m/min
1345.59318 m/min
483.12678 m/min
1191.52692 m/min
230.18094 m/min
Prędkość: 4454.52174 m/min
Konk: 5
148
23 01091 266
1355.9322 m/min
1075.65438 m/min
124.12686 m/min
1165.21614 m/min
725.23104 m/min
Prędkość: 4446.16062 m/min
Konk: 5
149
23 0134 15354
1297.57788 m/min
999.16734 m/min
147.816 m/min
1291.04238 m/min
660.81642 m/min
Prędkość: 4396.42002 m/min
Konk: 5
150
23 0501 245
997.3404 m/min
991.0803 m/min
124.12398 m/min
1190.7387 m/min
1075.82856 m/min
Prędkość: 4379.11194 m/min
Konk: 5
151
23 029 5222
1500 m/min
987.00444 m/min
910.02042 m/min
54.24498 m/min
885.46128 m/min
Prędkość: 4336.73112 m/min
Konk: 5
152
23 053 15676
1524.39024 m/min
1090.51254 m/min
389.58198 m/min
1120.48692 m/min
207.86304 m/min
Prędkość: 4332.83472 m/min
Konk: 5
153
23 0344 15614
1384.72188 m/min
1386.96258 m/min
113.17038 m/min
1224.8601 m/min
218.84412 m/min
Prędkość: 4328.55906 m/min
Konk: 5
154
23 01301 558
1476.37794 m/min
1237.87908 m/min
613.54626 m/min
891.77586 m/min
106.30032 m/min
Prędkość: 4325.87946 m/min
Konk: 5
155
23 0203 1171
1407.45954 m/min
1109.8779 m/min
307.00242 m/min
1252.12554 m/min
232.23582 m/min
Prędkość: 4308.70122 m/min
Konk: 5
156
23 0164 4221
1411.10064 m/min
643.77684 m/min
808.17252 m/min
1286.63328 m/min
92.5005 m/min
Prędkość: 4242.18378 m/min
Konk: 5
157
23 058 5745
558.34728 m/min
523.4232 m/min
938.81856 m/min
1120.09956 m/min
1076.76276 m/min
Prędkość: 4217.45136 m/min
Konk: 5
158
23 0449 302
1482.57966 m/min
320.4957 m/min
354.91158 m/min
1287.14442 m/min
758.93586 m/min
Prędkość: 4204.06722 m/min
Konk: 5
159
23 2274715
1492.90866 m/min
1253.6565 m/min
461.19966 m/min
56.61546 m/min
938.20932 m/min
Prędkość: 4202.5896 m/min
Konk: 5
160
23 09521 1045
1489.57296 m/min
990.753 m/min
423.80952 m/min
1090.54188 m/min
205.6794 m/min
Prędkość: 4200.35676 m/min
Konk: 5
161
23 011 0062
1461.63216 m/min
1343.18334 m/min
1094.71092 m/min
57.93762 m/min
238.434 m/min
Prędkość: 4195.89804 m/min
Konk: 5
162
23 0478 13507
1533.3504 m/min
873.744 m/min
411.59244 m/min
1153.43538 m/min
201.16374 m/min
Prędkość: 4173.28596 m/min
Konk: 5
163
23 0267 602
1495.51344 m/min
1236.60348 m/min
96.2613 m/min
1174.08318 m/min
110.04942 m/min
Prędkość: 4112.51082 m/min
Konk: 5
164
23 05076 3406
665.7051 m/min
1066.28754 m/min
114.49398 m/min
1208.1438 m/min
1050.31338 m/min
Prędkość: 4104.9438 m/min
Konk: 5
165
23 0330 1706
691.56294 m/min
1077.5862 m/min
348.20034 m/min
1299.4305 m/min
685.13334 m/min
Prędkość: 4101.91332 m/min
Konk: 5
166
23 0318 2981
1520.14188 m/min
1022.49486 m/min
93.87198 m/min
1280.63244 m/min
163.69206 m/min
Prędkość: 4080.83322 m/min
Konk: 5
167
23 0236 5208
879.3786 m/min
1234.31394 m/min
569.11434 m/min
1285.51026 m/min
100.22202 m/min
Prędkość: 4068.53916 m/min
Konk: 5
168
23 045 145
1382.8071 m/min
1312.33596 m/min
63.80844 m/min
488.7615 m/min
810.84618 m/min
Prędkość: 4058.55918 m/min
Konk: 5
169
23 0289 5071
1030.92786 m/min
1042.5717 m/min
601.82574 m/min
1294.5501 m/min
69.46518 m/min
Prędkość: 4039.34058 m/min
Konk: 5
170
23 0498 1425
693.80202 m/min
1315.7895 m/min
614.14608 m/min
1307.9283 m/min
102.68808 m/min
Prędkość: 4034.35398 m/min
Konk: 5
171
23 411061
1413.76062 m/min
903.47838 m/min
330.73206 m/min
1191.96528 m/min
186.58026 m/min
Prędkość: 4026.5166 m/min
Konk: 5
172
23 0471 519
1529.44176 m/min
359.84166 m/min
113.84838 m/min
1164.46236 m/min
820.14198 m/min
Prędkość: 3987.73614 m/min
Konk: 5
173
23 05076 3529
1470.22788 m/min
1065.1518 m/min
100.46562 m/min
1164.62976 m/min
112.67196 m/min
Prędkość: 3913.14702 m/min
Konk: 5
174
23 409081
1471.30944 m/min
1237.36854 m/min
473.02686 m/min
57.76884 m/min
655.69146 m/min
Prędkość: 3895.16514 m/min
Konk: 5
175
23 084 6268
1451.73 m/min
325.11516 m/min
130.548 m/min
1288.47528 m/min
666.97746 m/min
Prędkość: 3862.8459 m/min
Konk: 5
176
23 09521 1069
1410.76884 m/min
1110.08328 m/min
106.98936 m/min
485.88822 m/min
709.92366 m/min
Prędkość: 3823.65336 m/min
Konk: 5
177
23 0368 8049
697.75554 m/min
544.41522 m/min
504.4875 m/min
1167.98844 m/min
745.87962 m/min
Prędkość: 3660.52632 m/min
Konk: 5
178
23 0209 13703
699.54528 m/min
1386.3216 m/min
127.98852 m/min
1168.40964 m/min
232.03302 m/min
Prędkość: 3614.29806 m/min
Konk: 5
179
23 0471 449
1520.52714 m/min
515.90712 m/min
129.45138 m/min
1191.08892 m/min
223.52814 m/min
Prędkość: 3580.5027 m/min
Konk: 5
180
23 0452 13039
1205.06124 m/min
539.18046 m/min
440.44872 m/min
447.36552 m/min
831.32208 m/min
Prędkość: 3463.37802 m/min
Konk: 5
181
23 0505 841
1040.5827 m/min
1041.12444 m/min
119.10738 m/min
1178.09616 m/min
67.09692 m/min
Prędkość: 3446.0076 m/min
Konk: 5
182
23 0219 2778
692.12136 m/min
719.9424 m/min
148.19748 m/min
1162.37352 m/min
644.49066 m/min
Prędkość: 3367.12542 m/min
Konk: 5
183
23 0691948
711.15324 m/min
845.7852 m/min
382.00158 m/min
1202.76192 m/min
211.25322 m/min
Prędkość: 3352.95516 m/min
Konk: 5
184
23 0163 6292
700.52538 m/min
875.27352 m/min
64.80306 m/min
1284.49098 m/min
203.4054 m/min
Prędkość: 3128.49834 m/min
Konk: 5
185
23 0305 5866
68.8713 m/min
1065.5301 m/min
131.19102 m/min
541.28106 m/min
944.4501 m/min
Prędkość: 2751.32358 m/min
Konk: 5
186
23 0253 6947
1475.28894 m/min
1382.17002 m/min
1119.96642 m/min
1308.98514 m/min
0
Prędkość: 5286.41052 m/min
Konk: 4
187
23 053 15647
1442.30772 m/min
1383.76386 m/min
1151.9793 m/min
1302.4602 m/min
0
Prędkość: 5280.51108 m/min
Konk: 4
188
23 0275 1047
1499.25036 m/min
1378.99332 m/min
1088.796 m/min
1309.7259 m/min
0
Prędkość: 5276.76558 m/min
Konk: 4
189
23 0424 6623
1508.67486 m/min
1368.61314 m/min
1147.77 m/min
1251.25512 m/min
0
Prędkość: 5276.31312 m/min
Konk: 4
190
23 0471 554
1478.56086 m/min
1386.96258 m/min
1101.14442 m/min
1309.62006 m/min
0
Prędkość: 5276.28792 m/min
Konk: 4
191
23 0449 817
1501.12584 m/min
1386.00138 m/min
1101.71238 m/min
1274.48664 m/min
0
Prędkość: 5263.32624 m/min
Konk: 4
192
23 0215 8204
1468.42878 m/min
1335.41064 m/min
1146.78408 m/min
1301.51844 m/min
0
Prędkość: 5252.14194 m/min
Konk: 4
193
23 0266 1165
1458.43464 m/min
1346.80134 m/min
1124.21052 m/min
1310.04366 m/min
0
Prędkość: 5239.49016 m/min
Konk: 4
194
23 01 414
1530.22188 m/min
1236.34866 m/min
1171.3095 m/min
1301.1003 m/min
0
Prędkość: 5238.98034 m/min
Konk: 4
195
23 0271 15130
1503.38262 m/min
1353.48522 m/min
1101.37158 m/min
1274.28618 m/min
0
Prędkość: 5232.5256 m/min
Konk: 4
196
23 09521 1047
1475.28894 m/min
1313.77272 m/min
1146.29172 m/min
1286.12256 m/min
0
Prędkość: 5221.47594 m/min
Konk: 4
197
23 0471 586
1484.41368 m/min
1237.87908 m/min
1171.3095 m/min
1310.46756 m/min
0
Prędkość: 5204.06982 m/min
Konk: 4
198
23 03 13066
1502.62962 m/min
1317.23382 m/min
1094.71092 m/min
1287.8607 m/min
0
Prędkość: 5202.43506 m/min
Konk: 4
199
23 063 5012
1501.5015 m/min
1367.36556 m/min
1154.8443 m/min
1177.24002 m/min
0
Prędkość: 5200.95138 m/min
Konk: 4
200
23 0267 642
1531.00278 m/min
1237.87908 m/min
1147.52334 m/min
1281.8484 m/min
0
Prędkość: 5198.2536 m/min
Konk: 4
201
23 0484 2215
1450.3263 m/min
1352.26506 m/min
1147.89336 m/min
1235.32104 m/min
0
Prędkość: 5185.80576 m/min
Konk: 4
202
23 0311 8026
1469.8677 m/min
1248.17976 m/min
1170.28272 m/min
1297.45314 m/min
0
Prędkość: 5185.78332 m/min
Konk: 4
203
23 0216 7105
1480.01976 m/min
1315.7895 m/min
1093.81404 m/min
1286.73552 m/min
0
Prędkość: 5176.35882 m/min
Konk: 4
204
23 0484 1721
1458.78918 m/min
1369.55034 m/min
1171.56648 m/min
1167.147 m/min
0
Prędkość: 5167.053 m/min
Konk: 4
205
23 051 11023
1479.65472 m/min
1350.135 m/min
1147.4001 m/min
1188.46746 m/min
0
Prędkość: 5165.65728 m/min
Konk: 4
206
23 0471 369
1500.75036 m/min
1315.7895 m/min
1171.18104 m/min
1174.2534 m/min
0
Prędkość: 5161.9743 m/min
Konk: 4
207
23 03 444
1455.60408 m/min
1387.28322 m/min
1008.97494 m/min
1309.7259 m/min
0
Prędkość: 5161.58814 m/min
Konk: 4
208
23 0413 508
1480.38492 m/min
1349.2242 m/min
1100.91744 m/min
1224.48978 m/min
0
Prędkość: 5155.01634 m/min
Konk: 4
209
23 0505 802
1508.67486 m/min
1293.3822 m/min
1078.67892 m/min
1273.88538 m/min
0
Prędkość: 5154.62136 m/min
Konk: 4
210
23 0419 5325
1481.48148 m/min
1387.92504 m/min
994.41342 m/min
1288.27038 m/min
0
Prędkość: 5152.09032 m/min
Konk: 4
211
23 09894 20
1476.37794 m/min
1349.83128 m/min
1100.35032 m/min
1224.95274 m/min
0
Prędkość: 5151.51228 m/min
Konk: 4
212
23 0362 9561
1494.7683 m/min
1307.18952 m/min
1164.1596 m/min
1184.81682 m/min
0
Prędkość: 5150.93424 m/min
Konk: 4
213
23 412141
1390.49826 m/min
1350.74292 m/min
1101.14442 m/min
1306.13562 m/min
0
Prędkość: 5148.52122 m/min
Konk: 4
214
23 09521 1080
1452.43284 m/min
1297.85856 m/min
1094.37444 m/min
1301.51844 m/min
0
Prędkość: 5146.18428 m/min
Konk: 4
215
23 053 15649
1501.87734 m/min
1337.79264 m/min
1123.50096 m/min
1177.32558 m/min
0
Prędkość: 5140.49652 m/min
Konk: 4
216
23 084 6201
1507.91658 m/min
1349.83128 m/min
1095.72174 m/min
1185.2502 m/min
0
Prędkość: 5138.7198 m/min
Konk: 4
217
23 0407 5304
1521.684 m/min
1314.3483 m/min
1147.2768 m/min
1153.51752 m/min
0
Prędkość: 5136.82662 m/min
Konk: 4
218
23 0344 15519
1501.87734 m/min
1358.08056 m/min
1095.15996 m/min
1177.9248 m/min
0
Prędkość: 5133.04266 m/min
Konk: 4
219
23 0266 1081
1506.78054 m/min
1316.36682 m/min
1101.258 m/min
1207.24344 m/min
0
Prędkość: 5131.6488 m/min
Konk: 4
220
23 0184 12983
1481.84736 m/min
1353.18 m/min
1101.48516 m/min
1178.01048 m/min
0
Prędkość: 5114.523 m/min
Konk: 4
221
23 409025
1527.10614 m/min
1316.94468 m/min
1088.13042 m/min
1178.7819 m/min
0
Prędkość: 5110.96314 m/min
Konk: 4
222
23 0438 2535
1477.1049 m/min
1315.7895 m/min
1147.6467 m/min
1168.40964 m/min
0
Prędkość: 5108.95074 m/min
Konk: 4
223
23 03 101
1499.25036 m/min
1352.26506 m/min
944.2971 m/min
1309.93776 m/min
0
Prędkość: 5105.75028 m/min
Konk: 4
224
23 0289 8856
1472.39262 m/min
1340.78214 m/min
1171.05264 m/min
1120.0221 m/min
0
Prędkość: 5104.2495 m/min
Konk: 4
225
23 026 3599
1481.48148 m/min
1353.18 m/min
1095.15996 m/min
1172.80824 m/min
0
Prędkość: 5102.62968 m/min
Konk: 4
226
23 0215 9182
1451.73 m/min
1238.3901 m/min
1123.85562 m/min
1286.3268 m/min
0
Prędkość: 5100.30252 m/min
Konk: 4
227
23 0294 6128
1470.94878 m/min
1314.3483 m/min
1065.44292 m/min
1248.36246 m/min
0
Prędkość: 5099.10246 m/min
Konk: 4
228
23 0205 4526
1504.8909 m/min
1305.76716 m/min
1100.0103 m/min
1188.38028 m/min
0
Prędkość: 5099.04864 m/min
Konk: 4
229
23 0505 9210
1409.11224 m/min
1351.04706 m/min
1039.11264 m/min
1297.1415 m/min
0
Prędkość: 5096.41344 m/min
Konk: 4
230
23 029 5221
1497.75336 m/min
1340.78214 m/min
1092.02454 m/min
1164.46236 m/min
0
Prędkość: 5095.0224 m/min
Konk: 4
231
23 035 7610
1451.02782 m/min
1366.74258 m/min
988.98048 m/min
1286.73552 m/min
0
Prędkość: 5093.4864 m/min
Konk: 4
232
23 09580 424
1465.91742 m/min
1343.48412 m/min
986.96976 m/min
1296.3111 m/min
0
Prędkość: 5092.6824 m/min
Konk: 4
233
23 09769 3132
1466.27568 m/min
1347.10374 m/min
1090.24092 m/min
1184.12394 m/min
0
Prędkość: 5087.74428 m/min
Konk: 4
234
23 0452 13045
1478.9253 m/min
1352.56986 m/min
1077.37314 m/min
1173.828 m/min
0
Prędkość: 5082.6963 m/min
Konk: 4
235
23 0498 1408
1508.2956 m/min
1353.79062 m/min
1051.38804 m/min
1168.15692 m/min
0
Prędkość: 5081.63118 m/min
Konk: 4
236
23 0289 7517
1520.91252 m/min
1346.80134 m/min
1147.03038 m/min
1066.35072 m/min
0
Prędkość: 5081.09496 m/min
Konk: 4
237
23 0356 5947
1474.56378 m/min
1351.04706 m/min
1070.46204 m/min
1184.9901 m/min
0
Prędkość: 5081.06298 m/min
Konk: 4
238
23 0407 3111
1413.76062 m/min
1387.6041 m/min
1003.38216 m/min
1274.28618 m/min
0
Prędkość: 5079.03306 m/min
Konk: 4
239
23 0260 10393
1501.5015 m/min
1316.0781 m/min
1097.29788 m/min
1163.70948 m/min
0
Prędkość: 5078.58696 m/min
Konk: 4
240
23 0484 2216
1530.22188 m/min
1234.31394 m/min
1026.33096 m/min
1286.22468 m/min
0
Prędkość: 5077.09146 m/min
Konk: 4
241
23 011 0084
1496.63256 m/min
1315.2126 m/min
1095.49698 m/min
1168.74684 m/min
0
Prędkość: 5076.08898 m/min
Konk: 4
242
23 0438 2788
1472.75406 m/min
1315.2126 m/min
1167.85128 m/min
1119.71244 m/min
0
Prędkość: 5075.53038 m/min
Konk: 4
243
23 0262 4194
1505.26842 m/min
1341.6816 m/min
1101.258 m/min
1119.171 m/min
0
Prędkość: 5067.37902 m/min
Konk: 4
244
23 0226 6735
1453.84056 m/min
1309.7577 m/min
1039.11264 m/min
1263.552 m/min
0
Prędkość: 5066.2629 m/min
Konk: 4
245
23 03473 1577
1498.87584 m/min
1342.88274 m/min
1038.80946 m/min
1185.42366 m/min
0
Prędkość: 5065.9917 m/min
Konk: 4
246
23 0267 877
1479.28992 m/min
1368.92538 m/min
1094.48658 m/min
1119.9447 m/min
0
Prędkość: 5062.64658 m/min
Konk: 4
247
23 013 13021
1480.01976 m/min
1317.52308 m/min
1095.27228 m/min
1166.55864 m/min
0
Prędkość: 5059.37376 m/min
Konk: 4
248
23 0288 6005
1529.8317 m/min
1236.09396 m/min
1017.14286 m/min
1272.8844 m/min
0
Prędkość: 5055.95292 m/min
Konk: 4
249
23 0413 2703
1391.4657 m/min
1337.19636 m/min
1038.60744 m/min
1288.6803 m/min
0
Prędkość: 5055.9498 m/min
Konk: 4
250
23 055 12604
1502.25336 m/min
1239.66942 m/min
1124.3289 m/min
1187.5962 m/min
0
Prędkość: 5053.84788 m/min
Konk: 4
251
23 0289 7509
1507.53768 m/min
1314.6363 m/min
1038.70842 m/min
1191.26406 m/min
0
Prędkość: 5052.14646 m/min
Konk: 4
252
23 0203 1044
1470.22788 m/min
1239.66942 m/min
1163.77902 m/min
1178.18184 m/min
0
Prędkość: 5051.85816 m/min
Konk: 4
253
23 0505 473
1450.677 m/min
1309.18614 m/min
1119.96642 m/min
1168.57824 m/min
0
Prędkość: 5048.4078 m/min
Konk: 4
254
23 0471 514
1470.94878 m/min
1313.77272 m/min
1093.70202 m/min
1167.7359 m/min
0
Prędkość: 5046.15942 m/min
Konk: 4
255
23 0413 557
1522.4562 m/min
1235.07618 m/min
1003.00524 m/min
1284.3891 m/min
0
Prędkość: 5044.92672 m/min
Konk: 4
256
23 0506 578
1471.67034 m/min
1238.90148 m/min
1163.39868 m/min
1167.98844 m/min
0
Prędkość: 5041.95894 m/min
Konk: 4
257
23 484 3305
1474.2015 m/min
1316.94468 m/min
1124.3289 m/min
1124.92188 m/min
0
Prędkość: 5040.39696 m/min
Konk: 4
258
23 09999 1472
1512.85932 m/min
1316.0781 m/min
1090.57488 m/min
1120.64196 m/min
0
Prędkość: 5040.15426 m/min
Konk: 4
259
23 409084
1501.12584 m/min
1317.23382 m/min
1039.41606 m/min
1178.69616 m/min
0
Prędkość: 5036.47188 m/min
Konk: 4
260
23 0109 238
1473.47742 m/min
1316.36682 m/min
1069.06908 m/min
1175.61684 m/min
0
Prędkość: 5034.53016 m/min
Konk: 4
261
23 026 3541
1500.37512 m/min
1338.98682 m/min
1003.1937 m/min
1191.00132 m/min
0
Prędkość: 5033.55696 m/min
Konk: 4
262
23 0438 2784
1519.37202 m/min
1235.58486 m/min
1101.48516 m/min
1176.81246 m/min
0
Prędkość: 5033.2545 m/min
Konk: 4
263
23 00018 3
1413.09468 m/min
1316.0781 m/min
1101.37158 m/min
1199.82222 m/min
0
Prędkość: 5030.36658 m/min
Konk: 4
264
23 0442 7251
1509.0543 m/min
1248.17976 m/min
1095.3846 m/min
1176.47058 m/min
0
Prędkość: 5029.08924 m/min
Konk: 4
265
23 01769 879
1528.66242 m/min
1316.36682 m/min
1002.25224 m/min
1178.52468 m/min
0
Prędkość: 5025.80616 m/min
Konk: 4
266
23 0344 15611
1491.0537 m/min
1309.7577 m/min
1094.2623 m/min
1119.78984 m/min
0
Prędkość: 5014.86354 m/min
Konk: 4
267
23 0471 370
1533.74232 m/min
1238.90148 m/min
1069.28316 m/min
1172.55354 m/min
0
Prędkość: 5014.4805 m/min
Konk: 4
268
23 02502 11
1504.8909 m/min
1235.33046 m/min
1095.15996 m/min
1178.18184 m/min
0
Prędkość: 5013.56316 m/min
Konk: 4
269
23 0471 486
1386.00138 m/min
1348.61766 m/min
1101.14442 m/min
1168.49394 m/min
0
Prędkość: 5004.2574 m/min
Konk: 4
270
23 0207 9104
1474.92624 m/min
1315.50096 m/min
1094.59872 m/min
1118.86182 m/min
0
Prędkość: 5003.88774 m/min
Konk: 4
271
23 0226 6731
1533.3504 m/min
1237.11342 m/min
1168.74588 m/min
1063.27122 m/min
0
Prędkość: 5002.48092 m/min
Konk: 4
272
23 05379 81
1513.24086 m/min
1309.18614 m/min
990.90738 m/min
1182.99984 m/min
0
Prędkość: 4996.33422 m/min
Konk: 4
273
23 318624
1451.02782 m/min
1270.37898 m/min
1094.2623 m/min
1178.52468 m/min
0
Prędkość: 4994.19378 m/min
Konk: 4
274
23 0444 9962
1461.98832 m/min
1311.18882 m/min
1036.89318 m/min
1183.9509 m/min
0
Prędkość: 4994.02122 m/min
Konk: 4
275
23 0164 4560
1527.49488 m/min
1339.58472 m/min
947.39646 m/min
1176.55602 m/min
0
Prędkość: 4991.03208 m/min
Konk: 4
276
23 0501 260
1452.43284 m/min
1315.7895 m/min
1100.46366 m/min
1119.78984 m/min
0
Prędkość: 4988.47584 m/min
Konk: 4
277
23 0231 10350
1469.5077 m/min
1234.31394 m/min
990.17244 m/min
1291.35114 m/min
0
Prędkość: 4985.34522 m/min
Konk: 4
278
23 0250 88
1407.78978 m/min
1249.21926 m/min
1003.2879 m/min
1310.25558 m/min
0
Prędkość: 4970.55252 m/min
Konk: 4
279
23 0466 5012
1414.42716 m/min
1236.60348 m/min
1095.0477 m/min
1224.1197 m/min
0
Prędkość: 4970.19804 m/min
Konk: 4
280
23 017 9113
1377.41046 m/min
1111.11114 m/min
1169.00178 m/min
1309.09092 m/min
0
Prędkość: 4966.6143 m/min
Konk: 4
281
23 0691961
1501.87734 m/min
1159.42026 m/min
1007.92752 m/min
1294.03308 m/min
0
Prędkość: 4963.2582 m/min
Konk: 4
282
23 0226 6729
1477.46862 m/min
1331.26248 m/min
989.16366 m/min
1161.04062 m/min
0
Prędkość: 4958.93538 m/min
Konk: 4
283
23 0424 6620
1386.642 m/min
1348.01166 m/min
1038.9105 m/min
1185.0768 m/min
0
Prędkość: 4958.64096 m/min
Konk: 4
284
23 484 3308
1478.56086 m/min
1316.0781 m/min
1038.20358 m/min
1119.6351 m/min
0
Prędkość: 4952.47764 m/min
Konk: 4
285
23 0098165
1512.85932 m/min
1163.24154 m/min
1146.78408 m/min
1128.76254 m/min
0
Prędkość: 4951.64748 m/min
Konk: 4
286
23 411001
1451.73 m/min
1156.96104 m/min
1147.2768 m/min
1192.053 m/min
0
Prędkość: 4948.02084 m/min
Konk: 4
287
23 0231 10392
1503.006 m/min
1315.7895 m/min
1036.18902 m/min
1090.68876 m/min
0
Prędkość: 4945.67328 m/min
Konk: 4
288
23 0362 9628
1449.27534 m/min
1247.66064 m/min
1123.50096 m/min
1119.40296 m/min
0
Prędkość: 4939.8399 m/min
Konk: 4
289
23 0484 5074
1534.52688 m/min
1079.9136 m/min
1095.3846 m/min
1225.32336 m/min
0
Prędkość: 4935.14844 m/min
Konk: 4
290
23 0203 1559
1526.3292 m/min
998.004 m/min
1170.53922 m/min
1224.95274 m/min
0
Prędkość: 4919.82516 m/min
Konk: 4
291
23 0253 6937
1402.19676 m/min
1240.43826 m/min
1100.12358 m/min
1176.8979 m/min
0
Prędkość: 4919.6565 m/min
Konk: 4
292
23 0452 13034
1383.76386 m/min
1311.18882 m/min
1038.40542 m/min
1183.77786 m/min
0
Prędkość: 4917.13596 m/min
Konk: 4
293
23 019 0521
1480.01976 m/min
1240.69476 m/min
1003.38216 m/min
1191.87756 m/min
0
Prędkość: 4915.97424 m/min
Konk: 4
294
23 0458 7341
1530.61224 m/min
1076.42628 m/min
1124.0922 m/min
1184.81682 m/min
0
Prędkość: 4915.94754 m/min
Konk: 4
295
23 0419 982
1209.92136 m/min
1314.3483 m/min
1164.41346 m/min
1224.39726 m/min
0
Prędkość: 4913.08038 m/min
Konk: 4
296
23 0163 6248
1531.39356 m/min
1313.48514 m/min
947.3124 m/min
1120.87458 m/min
0
Prędkość: 4913.06568 m/min
Konk: 4
297
23 012 344
1410.76884 m/min
1352.56986 m/min
847.41726 m/min
1301.41386 m/min
0
Prędkość: 4912.16982 m/min
Konk: 4
298
23 060 5616
1522.07004 m/min
1226.49222 m/min
988.3398 m/min
1172.80824 m/min
0
Prędkość: 4909.7103 m/min
Konk: 4
299
23 99 3248
1489.94286 m/min
1314.06042 m/min
805.55136 m/min
1295.48178 m/min
0
Prędkość: 4905.03642 m/min
Konk: 4
300
23 01201 561
1502.25336 m/min
1231.7799 m/min
947.3124 m/min
1220.98284 m/min
0
Prędkość: 4902.3285 m/min
Konk: 4
301
23 0209 13932
1412.09694 m/min
1112.34708 m/min
1088.685 m/min
1287.14442 m/min
0
Prędkość: 4900.27344 m/min
Konk: 4
302
23 9565322
1502.62962 m/min
990.58938 m/min
1094.93544 m/min
1309.7259 m/min
0
Prędkość: 4897.88034 m/min
Konk: 4
303
23 409666
1502.62962 m/min
982.47912 m/min
1100.80398 m/min
1309.93776 m/min
0
Prędkość: 4895.85048 m/min
Konk: 4
304
23 0466 5369
1503.75942 m/min
990.099 m/min
1094.03808 m/min
1299.1179 m/min
0
Prędkość: 4887.0144 m/min
Konk: 4
305
23 042 3674
1401.86916 m/min
1349.83128 m/min
838.173 m/min
1297.03764 m/min
0
Prędkość: 4886.91108 m/min
Konk: 4
306
23 041 13613
1457.37186 m/min
1239.92562 m/min
1003.00524 m/min
1183.69134 m/min
0
Prędkość: 4883.99406 m/min
Konk: 4
307
23 0288 6013
1209.43356 m/min
1235.58486 m/min
1147.2768 m/min
1289.50092 m/min
0
Prędkość: 4881.79614 m/min
Konk: 4
308
23 0262 4866
1477.1049 m/min
1238.3901 m/min
1038.60744 m/min
1123.90734 m/min
0
Prędkość: 4878.00978 m/min
Konk: 4
309
23 021 1142
1510.57404 m/min
1115.24166 m/min
1087.57638 m/min
1163.96034 m/min
0
Prędkość: 4877.35242 m/min
Konk: 4
310
23 0196 6699
1499.62512 m/min
987.8169 m/min
1100.80398 m/min
1287.04218 m/min
0
Prędkość: 4875.28818 m/min
Konk: 4
311
23 0275 4464
1501.12584 m/min
1310.616 m/min
760.3047 m/min
1301.51844 m/min
0
Prędkość: 4873.56498 m/min
Konk: 4
312
23 09210 3103
1476.01476 m/min
1111.93476 m/min
1099.78374 m/min
1184.64354 m/min
0
Prędkość: 4872.3768 m/min
Konk: 4
313
23 411113
1531.39356 m/min
1112.96604 m/min
1002.9111 m/min
1224.8601 m/min
0
Prędkość: 4872.1308 m/min
Konk: 4
314
23 01 11743
1518.60288 m/min
958.77276 m/min
1079.00586 m/min
1310.78568 m/min
0
Prędkość: 4867.16718 m/min
Konk: 4
315
23 0295 5662
1500.75036 m/min
1111.31694 m/min
944.21358 m/min
1308.77364 m/min
0
Prędkość: 4865.05452 m/min
Konk: 4
316
23 0484 5147
1474.2015 m/min
1065.9087 m/min
1100.46366 m/min
1222.64148 m/min
0
Prędkość: 4863.21534 m/min
Konk: 4
317
23 0274 835
1354.7076 m/min
1285.62246 m/min
1100.69052 m/min
1116.77928 m/min
0
Prędkość: 4857.79986 m/min
Konk: 4
318
23 0215 8216
1380.57984 m/min
1239.41334 m/min
1039.2138 m/min
1192.14072 m/min
0
Prędkość: 4851.3477 m/min
Konk: 4
319
23 0506 969
1410.43722 m/min
1109.46744 m/min
1039.11264 m/min
1287.34902 m/min
0
Prędkość: 4846.36632 m/min
Konk: 4
320
23 01091 104
1401.21438 m/min
1212.61116 m/min
1069.4973 m/min
1157.63898 m/min
0
Prędkość: 4840.96182 m/min
Konk: 4
321
23 0453 672
1501.5015 m/min
990.42588 m/min
1071.32112 m/min
1273.38468 m/min
0
Prędkość: 4836.63318 m/min
Konk: 4
322
23 0207 9129
1404.16572 m/min
1109.67264 m/min
1010.78934 m/min
1308.35082 m/min
0
Prędkość: 4832.97852 m/min
Konk: 4
323
23 0098167
1524.39024 m/min
1026.16728 m/min
1088.796 m/min
1192.14072 m/min
0
Prędkość: 4831.49424 m/min
Konk: 4
324
23 05094 393
1477.1049 m/min
988.7937 m/min
1169.51382 m/min
1191.26406 m/min
0
Prędkość: 4826.67648 m/min
Konk: 4
325
23 0362 9594
1385.36136 m/min
1222.24488 m/min
1017.04602 m/min
1191.70224 m/min
0
Prędkość: 4816.3545 m/min
Konk: 4
326
23 0201 390
1521.684 m/min
1072.76952 m/min
1094.93544 m/min
1118.47554 m/min
0
Prędkość: 4807.8645 m/min
Konk: 4
327
23 0344 15531
1378.99332 m/min
1026.34278 m/min
1088.13042 m/min
1302.04146 m/min
0
Prędkość: 4795.50798 m/min
Konk: 4
328
23 0184 31
1364.56674 m/min
1338.98682 m/min
943.2129 m/min
1145.52396 m/min
0
Prędkość: 4792.29042 m/min
Konk: 4
329
23 0217 244
1531.00278 m/min
1351.65576 m/min
613.93422 m/min
1286.0205 m/min
0
Prędkość: 4782.61326 m/min
Konk: 4
330
23 0289 40
1514.38668 m/min
1042.9341 m/min
1038.80946 m/min
1183.77786 m/min
0
Prędkość: 4779.9081 m/min
Konk: 4
331
23 021 1133
1495.88634 m/min
1338.68808 m/min
656.05998 m/min
1286.63328 m/min
0
Prędkość: 4777.26768 m/min
Konk: 4
332
23 02502 9
1497.75336 m/min
1314.92442 m/min
801.20028 m/min
1162.37352 m/min
0
Prędkość: 4776.25158 m/min
Konk: 4
333
23 0203 1509
1470.22788 m/min
1330.37694 m/min
679.2165 m/min
1296 m/min
0
Prędkość: 4775.82132 m/min
Konk: 4
334
23 0384 4209
1503.38262 m/min
1317.52308 m/min
820.90698 m/min
1128.52662 m/min
0
Prędkość: 4770.3393 m/min
Konk: 4
335
23 0164 4467
1453.84056 m/min
1387.92504 m/min
616.48578 m/min
1310.04366 m/min
0
Prędkość: 4768.29504 m/min
Konk: 4
336
23 0203 202
1474.56378 m/min
1077.77976 m/min
989.07204 m/min
1224.95274 m/min
0
Prędkość: 4766.36832 m/min
Konk: 4
337
23 35
1489.94286 m/min
1113.17256 m/min
988.4313 m/min
1172.80824 m/min
0
Prędkość: 4764.35496 m/min
Konk: 4
338
23 01769 801
1498.12734 m/min
989.4459 m/min
1094.2623 m/min
1175.53152 m/min
0
Prędkość: 4757.36706 m/min
Konk: 4
339
23 0262 4877
1500 m/min
1313.77272 m/min
655.33536 m/min
1286.53116 m/min
0
Prędkość: 4755.63924 m/min
Konk: 4
340
23 411977
1525.941 m/min
1045.47828 m/min
910.33074 m/min
1272.8844 m/min
0
Prędkość: 4754.63442 m/min
Konk: 4
341
23 0164 4557
1500.75036 m/min
1345.59318 m/min
599.73048 m/min
1308.0339 m/min
0
Prędkość: 4754.10792 m/min
Konk: 4
342
23 09188 157
1501.87734 m/min
937.64652 m/min
1169.51382 m/min
1144.5528 m/min
0
Prędkość: 4753.59048 m/min
Konk: 4
343
23 0253 6910
1325.96688 m/min
1345.89504 m/min
892.67802 m/min
1187.42214 m/min
0
Prędkość: 4751.96208 m/min
Konk: 4
344
23 058 5866
1525.1652 m/min
960 m/min
1097.74902 m/min
1167.23106 m/min
0
Prędkość: 4750.14528 m/min
Konk: 4
345
23 02977 87
1495.88634 m/min
988.4679 m/min
1093.47804 m/min
1171.45128 m/min
0
Prędkość: 4749.28356 m/min
Konk: 4
346
23 0203 283
1527.88386 m/min
1288.93662 m/min
802.28364 m/min
1120.0221 m/min
0
Prędkość: 4739.12622 m/min
Konk: 4
347
23 0438 2793
1499.62512 m/min
978.79284 m/min
1039.0116 m/min
1220.6148 m/min
0
Prędkość: 4738.04436 m/min
Konk: 4
348
23 0231 9853
1474.92624 m/min
990.26244 m/min
1094.2623 m/min
1168.24116 m/min
0
Prędkość: 4727.69214 m/min
Konk: 4
349
23 00018 2
1522.07004 m/min
1025.46576 m/min
1003.00524 m/min
1172.38386 m/min
0
Prędkość: 4722.9249 m/min
Konk: 4
350
23 076 4501
1526.3292 m/min
1382.4885 m/min
702.07728 m/min
1109.43708 m/min
0
Prędkość: 4720.33206 m/min
Konk: 4
351
23 026 3523
1527.10614 m/min
1295.61648 m/min
602.50482 m/min
1286.93994 m/min
0
Prędkość: 4712.16738 m/min
Konk: 4
352
23 09521 1065
1409.11224 m/min
1077.00594 m/min
1016.94918 m/min
1203.02988 m/min
0
Prędkość: 4706.09724 m/min
Konk: 4
353
23 0505 715
1209.43356 m/min
1310.90232 m/min
1017.04602 m/min
1166.8107 m/min
0
Prędkość: 4704.1926 m/min
Konk: 4
354
23 0484 2217
1381.21548 m/min
997.00896 m/min
1034.38254 m/min
1286.12256 m/min
0
Prędkość: 4698.72954 m/min
Konk: 4
355
23 0411 5223
1375.51584 m/min
1328.6094 m/min
821.60166 m/min
1169.16858 m/min
0
Prędkość: 4694.89548 m/min
Konk: 4
356
23 03 10918
1525.941 m/min
1236.34866 m/min
641.05644 m/min
1286.63328 m/min
0
Prędkość: 4689.97938 m/min
Konk: 4
357
23 0134 4875
1479.65472 m/min
989.93568 m/min
1038.40542 m/min
1177.58232 m/min
0
Prędkość: 4685.57814 m/min
Konk: 4
358
23 01201 567
1479.65472 m/min
1339.28574 m/min
682.86444 m/min
1178.8677 m/min
0
Prędkość: 4680.6726 m/min
Konk: 4
359
23 047 11408
1470.58824 m/min
981.67542 m/min
941.05206 m/min
1284.3891 m/min
0
Prędkość: 4677.70482 m/min
Konk: 4
360
23 0458 7344
1496.63256 m/min
925.35474 m/min
1088.2413 m/min
1166.7267 m/min
0
Prędkość: 4676.9553 m/min
Konk: 4
361
23 03 91
1300.95402 m/min
1024.41522 m/min
1037.19528 m/min
1308.35082 m/min
0
Prędkość: 4670.91534 m/min
Konk: 4
362
23 03 312
1527.10614 m/min
1008.57288 m/min
1123.38276 m/min
1010.60514 m/min
0
Prędkość: 4669.66692 m/min
Konk: 4
363
23 013 6724
1506.40218 m/min
1112.96604 m/min
751.63626 m/min
1295.27466 m/min
0
Prędkość: 4666.27914 m/min
Konk: 4
364
23 318751
1529.8317 m/min
1358.69568 m/min
656.2212 m/min
1120.87458 m/min
0
Prędkość: 4665.62316 m/min
Konk: 4
365
23 0217 5453
1220.7528 m/min
1349.83128 m/min
942.29754 m/min
1149.42528 m/min
0
Prędkość: 4662.3069 m/min
Konk: 4
366
23 0449 812
1375.83126 m/min
1376.1468 m/min
614.92398 m/min
1295.06754 m/min
0
Prędkość: 4661.96958 m/min
Konk: 4
367
23 026 3553
1412.4294 m/min
982.47912 m/min
944.2971 m/min
1310.89176 m/min
0
Prędkość: 4650.09738 m/min
Konk: 4
368
23 060 5659
1374.88542 m/min
1314.3483 m/min
763.40244 m/min
1195.6602 m/min
0
Prędkość: 4648.29636 m/min
Konk: 4
369
23 051 11111
1503.75942 m/min
1113.17256 m/min
839.55666 m/min
1191.52692 m/min
0
Prędkość: 4648.01556 m/min
Konk: 4
370
23 021 1144
1157.40738 m/min
1240.69476 m/min
1092.02454 m/min
1144.06782 m/min
0
Prędkość: 4634.1945 m/min
Konk: 4
371
23 0311 8040
1500.37512 m/min
989.28276 m/min
1003.66506 m/min
1119.71244 m/min
0
Prędkość: 4613.03538 m/min
Konk: 4
372
23 0452 13048
1403.83716 m/min
1067.23584 m/min
841.27608 m/min
1298.90958 m/min
0
Prędkość: 4611.25866 m/min
Konk: 4
373
23 0344 15160
1413.09468 m/min
1043.47824 m/min
1057.21638 m/min
1094.96454 m/min
0
Prędkość: 4608.75384 m/min
Konk: 4
374
23 0501 263
1374.88542 m/min
1350.4389 m/min
946.64064 m/min
936.14562 m/min
0
Prędkość: 4608.11058 m/min
Konk: 4
375
23 0365 3675
1471.30944 m/min
1314.92442 m/min
505.58604 m/min
1309.8318 m/min
0
Prędkość: 4601.6517 m/min
Konk: 4
376
23 0174 8543
1476.01476 m/min
1109.8779 m/min
841.20984 m/min
1172.38386 m/min
0
Prędkość: 4599.48636 m/min
Konk: 4
377
23 0344 15521
1511.71578 m/min
1114.41306 m/min
684.96666 m/min
1288.27038 m/min
0
Prędkość: 4599.36588 m/min
Konk: 4
378
23 0289 7949
1399.25376 m/min
718.30482 m/min
1166.57562 m/min
1306.34628 m/min
0
Prędkość: 4590.48048 m/min
Konk: 4
379
23 0354 4505
1381.85166 m/min
1313.19762 m/min
615.1365 m/min
1280.12646 m/min
0
Prędkość: 4590.31224 m/min
Konk: 4
380
23 0275 1042
1505.64618 m/min
1354.40178 m/min
430.8189 m/min
1298.80542 m/min
0
Prędkość: 4589.67228 m/min
Konk: 4
381
23 0452 196
1423.48752 m/min
989.93568 m/min
1003.00524 m/min
1168.99986 m/min
0
Prędkość: 4585.4283 m/min
Konk: 4
382
23 0142107
1472.75406 m/min
980.07186 m/min
1012.03452 m/min
1120.0221 m/min
0
Prędkość: 4584.88254 m/min
Konk: 4
383
23 09894 11
1444.73874 m/min
1235.83932 m/min
614.99484 m/min
1287.55362 m/min
0
Prędkość: 4583.12652 m/min
Konk: 4
384
23 0344 15514
1534.13448 m/min
1298.42028 m/min
1147.6467 m/min
602.45442 m/min
0
Prędkość: 4582.65588 m/min
Konk: 4
385
23 0453 12745
1478.56086 m/min
1348.61766 m/min
445.09272 m/min
1308.87936 m/min
0
Prędkość: 4581.1506 m/min
Konk: 4
386
23 0419 950
1474.92624 m/min
1313.48514 m/min
505.2273 m/min
1287.04218 m/min
0
Prędkość: 4580.68086 m/min
Konk: 4
387
23 0289 7522
1404.4944 m/min
988.63074 m/min
1097.0724 m/min
1090.39512 m/min
0
Prędkość: 4580.59266 m/min
Konk: 4
388
23 0318 7090
1459.854 m/min
988.95666 m/min
942.7134 m/min
1185.0768 m/min
0
Prędkość: 4576.60086 m/min
Konk: 4
389
23 0215 8203
1477.46862 m/min
1111.93476 m/min
699.18168 m/min
1286.53116 m/min
0
Prędkość: 4575.11622 m/min
Konk: 4
390
23 0289 7642
1506.78054 m/min
1111.11114 m/min
761.1717 m/min
1191.96528 m/min
0
Prędkość: 4571.02866 m/min
Konk: 4
391
23 0318 7124
1520.91252 m/min
1066.09806 m/min
685.0545 m/min
1296.10368 m/min
0
Prędkość: 4568.16876 m/min
Konk: 4
392
23 0452 13246
1497.75336 m/min
1110.69972 m/min
650.78304 m/min
1308.5622 m/min
0
Prędkość: 4567.79832 m/min
Konk: 4
393
23 0344 15644
1386.96258 m/min
1064.96274 m/min
808.4784 m/min
1298.0769 m/min
0
Prędkość: 4558.48062 m/min
Konk: 4
394
23 0466 5178
990.753 m/min
1350.74292 m/min
1088.35218 m/min
1124.68758 m/min
0
Prędkość: 4554.53568 m/min
Konk: 4
395
23 0231 9852
1501.5015 m/min
1376.77836 m/min
504.94068 m/min
1170.94326 m/min
0
Prędkość: 4554.1638 m/min
Konk: 4
396
23 395454
1015.05666 m/min
1236.60348 m/min
1147.03038 m/min
1155.08022 m/min
0
Prędkość: 4553.77074 m/min
Konk: 4
397
23 0180 315
1319.55138 m/min
1236.60348 m/min
684.92274 m/min
1307.71716 m/min
0
Prędkość: 4548.79476 m/min
Konk: 4
398
23 0174 8539
1491.79512 m/min
1347.10374 m/min
655.53648 m/min
1052.97366 m/min
0
Prędkość: 4547.409 m/min
Konk: 4
399
23 09105 20
1405.4814 m/min
1311.18882 m/min
943.37958 m/min
885.7299 m/min
0
Prędkość: 4545.7797 m/min
Konk: 4
400
23 0506 561
1380.8976 m/min
998.17002 m/min
1002.53448 m/min
1160.79108 m/min
0
Prędkość: 4542.39318 m/min
Konk: 4
401
23 03473 127
1209.92136 m/min
1024.41522 m/min
0
1300.99584 m/min
1006.22124 m/min
Prędkość: 4541.55366 m/min
Konk: 4
402
23 053 15674
1527.88386 m/min
1347.7089 m/min
569.05368 m/min
1096.7436 m/min
0
Prędkość: 4541.39004 m/min
Konk: 4
403
23 0413 633
1408.7814 m/min
991.0803 m/min
824.39214 m/min
1305.2937 m/min
0
Prędkość: 4529.54754 m/min
Konk: 4
404
23 5044871
1492.1661 m/min
1334.22282 m/min
582.33372 m/min
1120.33194 m/min
0
Prędkość: 4529.05458 m/min
Konk: 4
405
23 0216 7126
1500 m/min
1341.08178 m/min
568.99308 m/min
1118.55276 m/min
0
Prędkość: 4528.62762 m/min
Konk: 4
406
23 013 13013
1495.14078 m/min
1226.24154 m/min
687.8784 m/min
1118.55276 m/min
0
Prędkość: 4527.81348 m/min
Konk: 4
407
23 0510 7527
1005.69894 m/min
1309.47186 m/min
1079.00586 m/min
1127.11332 m/min
0
Prędkość: 4521.28998 m/min
Konk: 4
408
23 0471 476
1472.75406 m/min
1064.20716 m/min
1171.43796 m/min
812.76342 m/min
0
Prędkość: 4521.1626 m/min
Konk: 4
409
23 09302 545
1381.53348 m/min
1044.56826 m/min
1002.62862 m/min
1089.58836 m/min
0
Prędkość: 4518.31872 m/min
Konk: 4
410
23 0362 9696
1503.38262 m/min
990.42588 m/min
841.01112 m/min
1178.61042 m/min
0
Prędkość: 4513.43004 m/min
Konk: 4
411
23 0354 4531
1528.27308 m/min
1011.12234 m/min
684.30834 m/min
1288.37286 m/min
0
Prędkość: 4512.07662 m/min
Konk: 4
412
23 0417 6194
1362.08856 m/min
1082.0559 m/min
0
1169.08422 m/min
898.07346 m/min
Prędkość: 4511.30214 m/min
Konk: 4
413
23 0487 10592
1475.65176 m/min
1067.80566 m/min
655.89882 m/min
1309.09092 m/min
0
Prędkość: 4508.44716 m/min
Konk: 4
414
23 09999 1547
1497.37956 m/min
1109.8779 m/min
614.00484 m/min
1272.68442 m/min
0
Prędkość: 4493.94672 m/min
Konk: 4
415
23 0438 1401
1151.18958 m/min
1077.3927 m/min
1056.58884 m/min
1208.1438 m/min
0
Prędkość: 4493.31492 m/min
Konk: 4
416
23 04398 211
1499.62512 m/min
980.87298 m/min
735.79056 m/min
1271.98494 m/min
0
Prędkość: 4488.2736 m/min
Konk: 4
417
23 01301 565
1498.87584 m/min
774.19356 m/min
1093.36608 m/min
1120.09956 m/min
0
Prędkość: 4486.53504 m/min
Konk: 4
418
23 09210 3043
1499.25036 m/min
1347.40626 m/min
454.13958 m/min
1185.42366 m/min
0
Prędkość: 4486.21986 m/min
Konk: 4
419
23 0216 7106
1414.42716 m/min
772.79754 m/min
1094.71092 m/min
1202.22636 m/min
0
Prędkość: 4484.16198 m/min
Konk: 4
420
23 0450 4419
1172.79126 m/min
1305.19902 m/min
682.82082 m/min
1305.71454 m/min
0
Prędkość: 4466.52564 m/min
Konk: 4
421
23 058 5720
1497.37956 m/min
1344.38718 m/min
453.4839 m/min
1163.54232 m/min
0
Prędkość: 4458.79296 m/min
Konk: 4
422
23 0471 692
1525.941 m/min
981.1938 m/min
751.05486 m/min
1191.7899 m/min
0
Prędkość: 4449.97956 m/min
Konk: 4
423
23 0452 8136
981.5148 m/min
1320.71316 m/min
989.3469 m/min
1157.47356 m/min
0
Prędkość: 4449.04842 m/min
Konk: 4
424
23 0438 1413
1297.01688 m/min
989.77236 m/min
873.9771 m/min
1287.75834 m/min
0
Prędkość: 4448.52468 m/min
Konk: 4
425
23 0506 548
1365.18774 m/min
1354.40178 m/min
1100.35032 m/min
622.55016 m/min
0
Prędkość: 4442.49 m/min
Konk: 4
426
23 0226 6773
1210.40952 m/min
1247.14194 m/min
684.87882 m/min
1299.84756 m/min
0
Prędkość: 4442.27784 m/min
Konk: 4
427
23 0453 12741
1499.25036 m/min
1238.90148 m/min
582.30192 m/min
1120.0221 m/min
0
Prędkość: 4440.47586 m/min
Konk: 4
428
23 09639 499
1531.39356 m/min
670.61586 m/min
1009.54722 m/min
1226.52936 m/min
0
Prędkość: 4438.086 m/min
Konk: 4
429
23 02502 10
1413.42756 m/min
990.26244 m/min
840.8787 m/min
1191.52692 m/min
0
Prędkość: 4436.09562 m/min
Konk: 4
430
23 0362 1018
1498.12734 m/min
1237.62378 m/min
413.7771 m/min
1286.53116 m/min
0
Prędkość: 4436.05938 m/min
Konk: 4
431
23 0289 7612
1474.56378 m/min
0
1123.38276 m/min
1119.8673 m/min
716.59734 m/min
Prędkość: 4434.41118 m/min
Konk: 4
432
23 0356 6249
1326.5532 m/min
981.03336 m/min
942.79662 m/min
1183.43196 m/min
0
Prędkość: 4433.81514 m/min
Konk: 4
433
23 0231 4244
1478.1966 m/min
1336.00536 m/min
444.0564 m/min
1172.4687 m/min
0
Prędkość: 4430.72706 m/min
Konk: 4
434
23 6150738
1520.91252 m/min
961.6926 m/min
664.96482 m/min
1281.747 m/min
0
Prędkość: 4429.31694 m/min
Konk: 4
435
23 0207 9123
1490.31294 m/min
1064.5848 m/min
690.32382 m/min
1182.13662 m/min
0
Prędkość: 4427.35818 m/min
Konk: 4
436
23 0180 301
1511.33502 m/min
1310.616 m/min
413.5848 m/min
1183.2591 m/min
0
Prędkość: 4418.79492 m/min
Konk: 4
437
23 2274705
1471.30944 m/min
1064.20716 m/min
656.01966 m/min
1225.23066 m/min
0
Prędkość: 4416.76692 m/min
Konk: 4
438
23 0142059
1414.42716 m/min
990.26244 m/min
841.27608 m/min
1168.83114 m/min
0
Prędkość: 4414.79682 m/min
Konk: 4
439
23 0306 4182
1475.28894 m/min
1035.01812 m/min
613.96956 m/min
1286.22468 m/min
0
Prędkość: 4410.5013 m/min
Konk: 4
440
23 0266 1145
1261.82964 m/min
1043.11542 m/min
821.72808 m/min
1280.12646 m/min
0
Prędkość: 4406.7996 m/min
Konk: 4
441
23 0203 3105
1463.05782 m/min
1021.27662 m/min
684.26448 m/min
1235.41524 m/min
0
Prędkość: 4404.01416 m/min
Konk: 4
442
23 058 5929
1251.56448 m/min
1293.66108 m/min
682.51536 m/min
1168.3254 m/min
0
Prędkość: 4396.06632 m/min
Konk: 4
443
23 04 8281
1225.99098 m/min
1161.44016 m/min
912.27468 m/min
1091.05602 m/min
0
Prędkość: 4390.76184 m/min
Konk: 4
444
23 0207 1830
1472.39262 m/min
989.28276 m/min
614.99484 m/min
1310.78568 m/min
0
Prędkość: 4387.4559 m/min
Konk: 4
445
23 0475 563
1500.75036 m/min
1348.92084 m/min
410.40618 m/min
1126.56468 m/min
0
Prędkość: 4386.64206 m/min
Konk: 4
446
23 0505 807
1525.941 m/min
1346.49912 m/min
335.73294 m/min
1177.58232 m/min
0
Prędkość: 4385.75538 m/min
Konk: 4
447
23 0486 4907
1523.61606 m/min
1023.54144 m/min
656.38254 m/min
1168.40964 m/min
0
Prędkość: 4371.94968 m/min
Konk: 4
448
23 0442 7134
1376.46252 m/min
1310.616 m/min
504.96456 m/min
1176.04356 m/min
0
Prędkość: 4368.08664 m/min
Konk: 4
449
23 0174 7414
1103.14398 m/min
1067.42574 m/min
910.098 m/min
1286.93994 m/min
0
Prędkość: 4367.60766 m/min
Konk: 4
450
23 0274 791
1031.63688 m/min
1335.70794 m/min
0
1164.04398 m/min
831.99144 m/min
Prędkość: 4363.38024 m/min
Konk: 4
451
23 0344 15616
1409.44326 m/min
1351.96032 m/min
416.04984 m/min
1185.33696 m/min
0
Prędkość: 4362.79038 m/min
Konk: 4
452
23 0384 4208
1263.15792 m/min
1238.13456 m/min
684.43986 m/min
1176.38514 m/min
0
Prędkość: 4362.11748 m/min
Konk: 4
453
23 411566
1498.12734 m/min
1050.60408 m/min
655.69746 m/min
1156.23438 m/min
0
Prędkość: 4360.66326 m/min
Konk: 4
454
23 0365 3680
1498.12734 m/min
988.7937 m/min
581.73102 m/min
1286.22468 m/min
0
Prędkość: 4354.87674 m/min
Konk: 4
455
23 0484 5148
1492.1661 m/min
989.11968 m/min
579.01872 m/min
1293.41316 m/min
0
Prędkość: 4353.71766 m/min
Konk: 4
456
23 0413 610
1476.37794 m/min
1236.34866 m/min
404.69874 m/min
1222.64148 m/min
0
Prędkość: 4340.06682 m/min
Konk: 4
457
23 0289 7516
698.40528 m/min
1365.49842 m/min
1097.63616 m/min
1177.06896 m/min
0
Prędkość: 4338.60882 m/min
Konk: 4
458
23 0442 7157
1037.8827 m/min
1009.25148 m/min
998.41074 m/min
1292.27826 m/min
0
Prędkość: 4337.82318 m/min
Konk: 4
459
23 0452 13063
1376.77836 m/min
1384.40238 m/min
404.178 m/min
1168.3254 m/min
0
Prędkość: 4333.68414 m/min
Konk: 4
460
23 017 9139
1460.20932 m/min
1079.13672 m/min
505.77762 m/min
1286.93994 m/min
0
Prędkość: 4332.0636 m/min
Konk: 4
461
23 0442 7162
699.54528 m/min
1349.83128 m/min
1093.59 m/min
1183.08624 m/min
0
Prędkość: 4326.0528 m/min
Konk: 4
462
23 0438 41
1467.35142 m/min
1236.60348 m/min
413.87328 m/min
1203.83442 m/min
0
Prędkość: 4321.6626 m/min
Konk: 4
463
23 0471 545
1476.37794 m/min
1317.52308 m/min
404.77542 m/min
1122.7389 m/min
0
Prędkość: 4321.41534 m/min
Konk: 4
464
23 0289 8841
628.27224 m/min
1310.616 m/min
1094.71092 m/min
1287.55362 m/min
0
Prędkość: 4321.15278 m/min
Konk: 4
465
23 0466 5340
1458.78918 m/min
698.89344 m/min
993.2112 m/min
1169.08422 m/min
0
Prędkość: 4319.97804 m/min
Konk: 4
466
23 00018 31
1532.9586 m/min
646.3428 m/min
947.39646 m/min
1182.9135 m/min
0
Prędkość: 4309.61136 m/min
Konk: 4
467
23 01091 82
1485.8841 m/min
1238.90148 m/min
414.80562 m/min
1168.57824 m/min
0
Prędkość: 4308.16944 m/min
Konk: 4
468
23 0484 5138
1474.2015 m/min
531.39666 m/min
1122.91032 m/min
1175.78748 m/min
0
Prędkość: 4304.29596 m/min
Konk: 4
469
23 0471 534
1473.47742 m/min
1023.01788 m/min
508.13586 m/min
1296.41484 m/min
0
Prędkość: 4301.046 m/min
Konk: 4
470
23 0407 3122
699.3822 m/min
1233.55266 m/min
1093.81404 m/min
1273.78518 m/min
0
Prędkość: 4300.53408 m/min
Konk: 4
471
23 076 4578
1151.18958 m/min
1323.04302 m/min
1088.796 m/min
733.76214 m/min
0
Prędkość: 4296.79074 m/min
Konk: 4
472
23 0253 6965
1383.76386 m/min
1330.96716 m/min
389.49672 m/min
1191.35166 m/min
0
Prędkość: 4295.5794 m/min
Konk: 4
473
23 0205 4576
1399.25376 m/min
1314.92442 m/min
1039.0116 m/min
533.9838 m/min
0
Prędkość: 4287.17358 m/min
Konk: 4
474
23 06573 1716
1386.00138 m/min
1237.62378 m/min
389.5251 m/min
1271.38596 m/min
0
Prędkość: 4284.53622 m/min
Konk: 4
475
23 0289 7659
1306.33572 m/min
705.71628 m/min
1094.37444 m/min
1176.38514 m/min
0
Prędkość: 4282.81158 m/min
Konk: 4
476
23 0475 540
1044.56826 m/min
816.10446 m/min
1124.0922 m/min
1297.97292 m/min
0
Prędkość: 4282.73784 m/min
Konk: 4
477
23 409090
1524.00306 m/min
1253.3946 m/min
413.8893 m/min
1090.61532 m/min
0
Prędkość: 4281.90228 m/min
Konk: 4
478
23 0471 450
1500.37512 m/min
1352.56986 m/min
140.60034 m/min
1286.42898 m/min
0
Prędkość: 4279.9743 m/min
Konk: 4
479
23 411973
1352.87484 m/min
998.50224 m/min
806.34204 m/min
1119.48036 m/min
0
Prędkość: 4277.19948 m/min
Konk: 4
480
23 053 8158
1523.61606 m/min
741.9315 m/min
840.81246 m/min
1168.07268 m/min
0
Prędkość: 4274.4327 m/min
Konk: 4
481
23 0393 3151
1143.07488 m/min
1043.84136 m/min
800.53968 m/min
1286.42898 m/min
0
Prędkość: 4273.8849 m/min
Konk: 4
482
23 0266 6712
916.73034 m/min
1235.58486 m/min
943.6296 m/min
1175.44626 m/min
0
Prędkość: 4271.39106 m/min
Konk: 4
483
23 0484 3324
1512.09678 m/min
1234.82196 m/min
330.2412 m/min
1191.87756 m/min
0
Prędkość: 4269.0375 m/min
Konk: 4
484
23 0271 15194
1032.52452 m/min
1078.55472 m/min
985.96752 m/min
1167.90426 m/min
0
Prędkość: 4264.95102 m/min
Konk: 4
485
23 6150734
1506.02412 m/min
1350.74292 m/min
97.50666 m/min
1306.97862 m/min
0
Prędkość: 4261.25232 m/min
Konk: 4
486
23 017 9102
1208.94618 m/min
1310.04366 m/min
557.41128 m/min
1182.99984 m/min
0
Prędkość: 4259.40096 m/min
Konk: 4
487
23 0275 4469
1476.7413 m/min
1043.11542 m/min
943.54626 m/min
793.6119 m/min
0
Prędkość: 4257.01488 m/min
Konk: 4
488
23 0260 10406
1411.76472 m/min
1314.92442 m/min
339.99744 m/min
1179.38262 m/min
0
Prędkość: 4246.0692 m/min
Konk: 4
489
23 0357 708
1472.39262 m/min
1351.96032 m/min
131.40246 m/min
1287.04218 m/min
0
Prędkość: 4242.79758 m/min
Konk: 4
490
23 0506 2
1457.72592 m/min
1043.2968 m/min
552.6234 m/min
1188.2931 m/min
0
Prędkość: 4241.93922 m/min
Konk: 4
491
23 0344 15525
1483.31274 m/min
960.9225 m/min
680.51484 m/min
1116.08682 m/min
0
Prędkość: 4240.8369 m/min
Konk: 4
492
23 409072
1152.73776 m/min
1354.7076 m/min
541.47234 m/min
1191.87756 m/min
0
Prędkość: 4240.79526 m/min
Konk: 4
493
23 09210 3121
1501.87734 m/min
1348.61766 m/min
127.55436 m/min
1260.50418 m/min
0
Prędkość: 4238.55354 m/min
Konk: 4
494
23 05393 75
700.52538 m/min
1315.50096 m/min
1094.59872 m/min
1119.8673 m/min
0
Prędkość: 4230.49236 m/min
Konk: 4
495
23 0475 509
1386.00138 m/min
1293.94002 m/min
364.66692 m/min
1184.64354 m/min
0
Prędkość: 4229.25186 m/min
Konk: 4
496
23 01301 561
1503.38262 m/min
1023.01788 m/min
504.51132 m/min
1188.72906 m/min
0
Prędkość: 4219.64088 m/min
Konk: 4
497
23 0510 7517
1050.42018 m/min
1060.4454 m/min
944.9655 m/min
1159.12992 m/min
0
Prędkość: 4214.961 m/min
Konk: 4
498
23 0318 7219
1396.97322 m/min
1264.48896 m/min
942.87984 m/min
606.51444 m/min
0
Prędkość: 4210.85646 m/min
Konk: 4
499
23 09210 3038
1412.09694 m/min
1072.76952 m/min
429.58854 m/min
1287.75834 m/min
0
Prędkość: 4202.21334 m/min
Konk: 4
500
23 011 0098
1534.13448 m/min
484.92684 m/min
887.70678 m/min
1294.86054 m/min
0
Prędkość: 4201.62864 m/min
Konk: 4
501
23 013 13022
699.95334 m/min
1237.36854 m/min
1094.37444 m/min
1168.49394 m/min
0
Prędkość: 4200.19026 m/min
Konk: 4
502
23 0362 9623
1496.25936 m/min
1348.92084 m/min
129.05718 m/min
1224.21222 m/min
0
Prędkość: 4198.4496 m/min
Konk: 4
503
23 0201 363
1379.62752 m/min
1221.49836 m/min
404.66808 m/min
1191.43926 m/min
0
Prędkość: 4197.23322 m/min
Konk: 4
504
23 0177 25121
1481.48148 m/min
1070.47278 m/min
368.187 m/min
1273.38468 m/min
0
Prędkość: 4193.52594 m/min
Konk: 4
505
23 00018 12
1492.53732 m/min
1367.98908 m/min
146.55636 m/min
1183.69134 m/min
0
Prędkość: 4190.7741 m/min
Konk: 4
506
23 0164 4217
1307.4744 m/min
743.21814 m/min
946.9764 m/min
1191.87756 m/min
0
Prędkość: 4189.5465 m/min
Konk: 4
507
23 0484 5008
1475.65176 m/min
1238.64576 m/min
1090.90908 m/min
381.98538 m/min
0
Prędkość: 4187.19198 m/min
Konk: 4
508
23 01 424
1472.39262 m/min
1025.1153 m/min
512.52522 m/min
1168.74684 m/min
0
Prędkość: 4178.77998 m/min
Konk: 4
509
23 0505 651
1481.11578 m/min
978.79284 m/min
505.60998 m/min
1206.61404 m/min
0
Prędkość: 4172.13264 m/min
Konk: 4
510
23 0452 13041
1402.85244 m/min
1003.00902 m/min
548.14206 m/min
1211.93988 m/min
0
Prędkość: 4165.9434 m/min
Konk: 4
511
23 0190 14431
1414.76064 m/min
1316.94468 m/min
138.84918 m/min
1294.03308 m/min
0
Prędkość: 4164.58758 m/min
Konk: 4
512
23 0098157
1501.5015 m/min
1316.65572 m/min
141.00126 m/min
1200.53358 m/min
0
Prędkość: 4159.69206 m/min
Konk: 4
513
23 0484 5192
1000.50024 m/min
1038.78114 m/min
987.88272 m/min
1119.48036 m/min
0
Prędkość: 4146.64446 m/min
Konk: 4
514
23 409676
1477.83252 m/min
1237.36854 m/min
120.34074 m/min
1308.87936 m/min
0
Prędkość: 4144.42116 m/min
Konk: 4
515
23 0305 5873
1532.56704 m/min
1341.6816 m/min
135.73452 m/min
1120.56444 m/min
0
Prędkość: 4130.5476 m/min
Konk: 4
516
23 0163 6255
1454.54544 m/min
1295.61648 m/min
106.2972 m/min
1271.58558 m/min
0
Prędkość: 4128.0447 m/min
Konk: 4
517
23 0419 998
699.70848 m/min
985.54536 m/min
1167.21312 m/min
1274.58696 m/min
0
Prędkość: 4127.05392 m/min
Konk: 4
518
23 0471 468
1518.60288 m/min
1040.40228 m/min
389.4825 m/min
1176.29976 m/min
0
Prędkość: 4124.78742 m/min
Konk: 4
519
23 411561
1476.01476 m/min
1334.51958 m/min
142.85526 m/min
1168.66254 m/min
0
Prędkość: 4122.05214 m/min
Konk: 4
520
23 0471 434
1530.22188 m/min
999.66678 m/min
469.05882 m/min
1120.25448 m/min
0
Prędkość: 4119.20196 m/min
Konk: 4
521
23 07010 1162
1386.00138 m/min
1076.04018 m/min
507.79764 m/min
1143.82548 m/min
0
Prędkość: 4113.66468 m/min
Konk: 4
522
23 0444 9918
1506.78054 m/min
1353.18 m/min
129.86538 m/min
1120.17702 m/min
0
Prędkość: 4110.00294 m/min
Konk: 4
523
23 011 0104
1471.67034 m/min
1383.44478 m/min
134.92176 m/min
1118.63004 m/min
0
Prędkość: 4108.66692 m/min
Konk: 4
524
23 0289 7395
1520.52714 m/min
1229.76018 m/min
130.6326 m/min
1225.60146 m/min
0
Prędkość: 4106.52138 m/min
Konk: 4
525
23 03 99
1411.10064 m/min
1370.17584 m/min
144.85086 m/min
1176.8979 m/min
0
Prędkość: 4103.02524 m/min
Konk: 4
526
23 0497 2756
1295.61648 m/min
1336.00536 m/min
909.78786 m/min
561.05838 m/min
0
Prędkość: 4102.46808 m/min
Konk: 4
527
23 058 5912
1495.51344 m/min
1350.4389 m/min
136.22622 m/min
1118.16678 m/min
0
Prędkość: 4100.34534 m/min
Konk: 4
528
23 0475 506
1454.89818 m/min
1337.19636 m/min
113.11524 m/min
1192.14072 m/min
0
Prędkość: 4097.3505 m/min
Konk: 4
529
23 013 6756
1472.03142 m/min
1238.64576 m/min
96.45954 m/min
1289.70624 m/min
0
Prędkość: 4096.84296 m/min
Konk: 4
530
23 0216 7113
1452.0813 m/min
1351.65576 m/min
118.53498 m/min
1166.89476 m/min
0
Prędkość: 4089.1668 m/min
Konk: 4
531
23 411059
451.8753 m/min
1293.94002 m/min
1038.5064 m/min
1294.5501 m/min
0
Prędkość: 4078.87182 m/min
Konk: 4
532
23 0318 7098
1502.62962 m/min
1317.52308 m/min
133.98234 m/min
1118.86182 m/min
0
Prędkość: 4072.99686 m/min
Konk: 4
533
23 0327 1748
1384.08306 m/min
1317.23382 m/min
142.8132 m/min
1224.58236 m/min
0
Prędkość: 4068.71244 m/min
Konk: 4
534
23 0172 4807
1529.052 m/min
1239.66942 m/min
106.65918 m/min
1188.38028 m/min
0
Prędkość: 4063.76088 m/min
Konk: 4
535
23 0393 3119
1474.56378 m/min
1248.95922 m/min
113.01948 m/min
1224.95274 m/min
0
Prędkość: 4061.49522 m/min
Konk: 4
536
23 0098160
1378.67646 m/min
1077.3927 m/min
404.3004 m/min
1191.35166 m/min
0
Prędkość: 4051.72122 m/min
Konk: 4
537
23 0484 5031
1503.38262 m/min
1317.81246 m/min
109.32768 m/min
1119.9447 m/min
0
Prędkość: 4050.46746 m/min
Konk: 4
538
23 0374 4442
1405.15224 m/min
716.33238 m/min
635.56296 m/min
1293.2067 m/min
0
Prędkość: 4050.25428 m/min
Konk: 4
539
23 09717 743
1255.4928 m/min
1069.90014 m/min
556.4529 m/min
1167.7359 m/min
0
Prędkość: 4049.58174 m/min
Konk: 4
540
23 035 7620
1309.47186 m/min
986.03124 m/min
605.99184 m/min
1144.47192 m/min
0
Prędkość: 4045.96686 m/min
Konk: 4
541
23 0289 8834
1508.67486 m/min
1386.642 m/min
1093.92606 m/min
56.5779 m/min
0
Prędkość: 4045.82082 m/min
Konk: 4
542
23 0295 6236
1198.56174 m/min
1110.69972 m/min
613.61676 m/min
1120.40946 m/min
0
Prędkość: 4043.28768 m/min
Konk: 4
543
23 0344 15503
1413.76062 m/min
1317.81246 m/min
123.42252 m/min
1188.20598 m/min
0
Prędkość: 4043.20158 m/min
Konk: 4
544
23 05604 127
1503.006 m/min
1387.28322 m/min
64.91532 m/min
1079.35236 m/min
0
Prędkość: 4034.5569 m/min
Konk: 4
545
23 0289 5085
1385.36136 m/min
1335.11346 m/min
127.8858 m/min
1176.72696 m/min
0
Prędkość: 4025.08758 m/min
Konk: 4
546
23 0475 518
1472.39262 m/min
1237.36854 m/min
123.48108 m/min
1188.55464 m/min
0
Prędkość: 4021.79688 m/min
Konk: 4
547
23 0419 3923
1459.14396 m/min
1312.91028 m/min
128.32068 m/min
1120.0221 m/min
0
Prędkość: 4020.39702 m/min
Konk: 4
548
23 6150712
1490.31294 m/min
300.21012 m/min
1003.1937 m/min
1225.23066 m/min
0
Prędkość: 4018.94742 m/min
Konk: 4
549
23 09521 1078
1372.36962 m/min
770.2182 m/min
683.73882 m/min
1186.29174 m/min
0
Prędkość: 4012.61838 m/min
Konk: 4
550
23 063 5060
1387.6041 m/min
1312.91028 m/min
130.61664 m/min
1178.01048 m/min
0
Prędkość: 4009.1415 m/min
Konk: 4
551
23 09188 131
744.69408 m/min
1307.18952 m/min
1007.64222 m/min
948.6999 m/min
0
Prędkość: 4008.22572 m/min
Konk: 4
552
23 409058
1378.67646 m/min
984.73656 m/min
469.0176 m/min
1173.57288 m/min
0
Prędkość: 4006.0035 m/min
Konk: 4
553
23 0226 6764
902.7987 m/min
1311.18882 m/min
600.33726 m/min
1190.56368 m/min
0
Prędkość: 4004.88846 m/min
Konk: 4
554
23 09210 3044
1414.42716 m/min
263.6088 m/min
1100.91744 m/min
1224.48978 m/min
0
Prędkość: 4003.44318 m/min
Konk: 4
555
23 0419 4000
691.24422 m/min
1076.61942 m/min
1038.10266 m/min
1188.2931 m/min
0
Prędkość: 3994.2594 m/min
Konk: 4
556
23 042 3725
1411.43262 m/min
1062.69924 m/min
348.30252 m/min
1168.3254 m/min
0
Prędkość: 3990.75978 m/min
Konk: 4
557
23 3262059
1471.30944 m/min
1237.87908 m/min
103.5576 m/min
1176.29976 m/min
0
Prędkość: 3989.04588 m/min
Konk: 4
558
23 09282 731
1507.53768 m/min
616.71294 m/min
684.70314 m/min
1177.75356 m/min
0
Prędkość: 3986.70732 m/min
Konk: 4
559
23 0484 5153
1381.53348 m/min
1310.90232 m/min
131.86002 m/min
1159.047 m/min
0
Prędkość: 3983.34282 m/min
Konk: 4
560
23 0315 7752
954.95784 m/min
1314.92442 m/min
413.64888 m/min
1296.41484 m/min
0
Prędkość: 3979.94598 m/min
Konk: 4
561
23 09999 1456
1485.1485 m/min
1065.34092 m/min
1038.80946 m/min
387.44856 m/min
0
Prędkość: 3976.74744 m/min
Konk: 4
562
23 2274717
1529.44176 m/min
1023.54144 m/min
147.17436 m/min
1274.18592 m/min
0
Prędkość: 3974.34348 m/min
Konk: 4
563
23 0216 7104
1386.00138 m/min
999.50022 m/min
389.56776 m/min
1198.49076 m/min
0
Prędkość: 3973.56012 m/min
Konk: 4
564
23 0219 2768
697.51218 m/min
1292.54634 m/min
684.48378 m/min
1298.28498 m/min
0
Prędkość: 3972.82728 m/min
Konk: 4
565
23 0344 3585
1394.376 m/min
384.66468 m/min
1004.42022 m/min
1180.58592 m/min
0
Prędkość: 3964.04682 m/min
Konk: 4
566
23 0344 15506
690.21054 m/min
1235.58486 m/min
912.27468 m/min
1122.58332 m/min
0
Prędkość: 3960.6534 m/min
Konk: 4
567
23 026 3585
693.00072 m/min
998.17002 m/min
1078.67892 m/min
1182.65442 m/min
0
Prędkość: 3952.50408 m/min
Konk: 4
568
23 0289 5075
1470.58824 m/min
1079.13672 m/min
114.8412 m/min
1281.34146 m/min
0
Prędkość: 3945.90762 m/min
Konk: 4
569
23 09210 3075
1500 m/min
1041.66666 m/min
91.82514 m/min
1307.50608 m/min
0
Prędkość: 3940.99788 m/min
Konk: 4
570
23 0344 15652
1172.56206 m/min
587.54406 m/min
1171.695 m/min
1008.90576 m/min
0
Prędkość: 3940.70688 m/min
Konk: 4
571
23 409004
1465.20144 m/min
531.39666 m/min
656.10024 m/min
1287.8607 m/min
0
Prędkość: 3940.55904 m/min
Konk: 4
572
23 0484 5187
1376.1468 m/min
1308.90054 m/min
133.2618 m/min
1114.47438 m/min
0
Prędkość: 3932.78352 m/min
Konk: 4
573
23 0215 8215
1521.2982 m/min
1316.0781 m/min
131.00916 m/min
959.26104 m/min
0
Prędkość: 3927.6465 m/min
Konk: 4
574
23 0327 1712
1533.3504 m/min
957.5487 m/min
134.4225 m/min
1302.1461 m/min
0
Prędkość: 3927.4677 m/min
Konk: 4
575
23 0295 5680
1499.62512 m/min
1110.69972 m/min
121.9791 m/min
1191.26406 m/min
0
Prędkość: 3923.568 m/min
Konk: 4
576
23 0449 819
1383.44478 m/min
1316.65572 m/min
123.4611 m/min
1097.56098 m/min
0
Prędkość: 3921.12258 m/min
Konk: 4
577
23 0411 5218
1531.78452 m/min
985.22166 m/min
114.83256 m/min
1288.78284 m/min
0
Prędkość: 3920.62158 m/min
Konk: 4
578
23 0253 6906
1518.60288 m/min
959.53944 m/min
353.04618 m/min
1089.22206 m/min
0
Prędkość: 3920.41056 m/min
Konk: 4
579
23 08483 172
1508.2956 m/min
990.099 m/min
147.21492 m/min
1274.48664 m/min
0
Prędkość: 3920.09616 m/min
Konk: 4
580
23 0506 2765
1377.72678 m/min
1004.85678 m/min
357.99282 m/min
1178.09616 m/min
0
Prędkość: 3918.67254 m/min
Konk: 4
581
23 0484 5221
1362.70722 m/min
1315.2126 m/min
91.9548 m/min
1147.22754 m/min
0
Prędkość: 3917.10216 m/min
Konk: 4
582
23 0315 7787
1529.052 m/min
538.16484 m/min
656.18088 m/min
1191.61458 m/min
0
Prędkość: 3915.0123 m/min
Konk: 4
583
23 0198 639
1471.30944 m/min
1024.06554 m/min
125.82912 m/min
1287.04218 m/min
0
Prędkość: 3908.24628 m/min
Konk: 4
584
23 0163 6270
699.95334 m/min
987.8169 m/min
1100.35032 m/min
1120.09956 m/min
0
Prędkość: 3908.22012 m/min
Konk: 4
585
23 00018 10
1506.40218 m/min
989.28276 m/min
111.68742 m/min
1300.78692 m/min
0
Prędkość: 3908.15928 m/min
Konk: 4
586
23 017 9151
1367.36556 m/min
1231.02174 m/min
134.45124 m/min
1175.19042 m/min
0
Prędkość: 3908.02896 m/min
Konk: 4
587
23 0145 4977
693.48126 m/min
999.16734 m/min
1094.82318 m/min
1118.39832 m/min
0
Prędkość: 3905.8701 m/min
Konk: 4
588
23 0452 13262
1380.26226 m/min
1318.10196 m/min
88.3455 m/min
1117.08732 m/min
0
Prędkość: 3903.79704 m/min
Konk: 4
589
23 0484 1745
1468.42878 m/min
56.3433 m/min
1093.70202 m/min
1279.92414 m/min
0
Prędkość: 3898.39824 m/min
Konk: 4
590
23 0484 1701
1367.98908 m/min
587.3715 m/min
654.21132 m/min
1280.12646 m/min
0
Prędkość: 3889.69836 m/min
Konk: 4
591
23 0289 909
1476.7413 m/min
449.30358 m/min
656.14056 m/min
1301.93682 m/min
0
Prędkość: 3884.12226 m/min
Konk: 4
592
23 09580 425
1355.01354 m/min
1356.85212 m/min
39.55656 m/min
1128.52662 m/min
0
Prędkość: 3879.94884 m/min
Konk: 4
593
23 04 8303
1528.66242 m/min
999.66678 m/min
116.89632 m/min
1226.43654 m/min
0
Prędkość: 3871.66206 m/min
Konk: 4
594
23 0344 15513
1527.88386 m/min
741.83976 m/min
404.53014 m/min
1191.61458 m/min
0
Prędkość: 3865.86834 m/min
Konk: 4
595
23 0207 9133
974.50056 m/min
1357.77324 m/min
414.00162 m/min
1119.09366 m/min
0
Prędkość: 3865.36908 m/min
Konk: 4
596
23 2274716
1480.01976 m/min
1078.74864 m/min
123.88068 m/min
1167.56754 m/min
0
Prędkość: 3850.21662 m/min
Konk: 4
597
23 0288 6019
1532.9586 m/min
74.21334 m/min
1069.3902 m/min
1172.29902 m/min
0
Prędkość: 3848.86116 m/min
Konk: 4
598
23 0487 9405
1506.78054 m/min
985.38348 m/min
63.40422 m/min
1289.09046 m/min
0
Prędkość: 3844.6587 m/min
Konk: 4
599
23 019 0495
1459.14396 m/min
622.72962 m/min
582.42894 m/min
1177.41114 m/min
0
Prędkość: 3841.71366 m/min
Konk: 4
600
23 0295 5676
1522.84266 m/min
998.8347 m/min
148.30242 m/min
1168.66254 m/min
0
Prędkość: 3838.64232 m/min
Konk: 4
601
23 0164 4552
1457.37186 m/min
999.00102 m/min
129.0993 m/min
1251.35178 m/min
0
Prędkość: 3836.82396 m/min
Konk: 4
602
23 09580 472
1321.58592 m/min
1237.36854 m/min
132.63456 m/min
1138.84008 m/min
0
Prędkość: 3830.4291 m/min
Konk: 4
603
23 0344 3587
1414.42716 m/min
1112.34708 m/min
126.13674 m/min
1176.04356 m/min
0
Prędkość: 3828.95454 m/min
Konk: 4
604
23 041 13622
1500.37512 m/min
988.63074 m/min
108.34062 m/min
1224.39726 m/min
0
Prędkość: 3821.74374 m/min
Konk: 4
605
23 0260 10482
1199.52018 m/min
1333.92618 m/min
133.6671 m/min
1152.53274 m/min
0
Prędkość: 3819.6462 m/min
Konk: 4
606
23 0203 253
1413.09468 m/min
1111.93476 m/min
123.26586 m/min
1168.40964 m/min
0
Prędkość: 3816.70494 m/min
Konk: 4
607
23 06723 3396
1405.4814 m/min
1112.14086 m/min
64.83378 m/min
1225.13802 m/min
0
Prędkość: 3807.59406 m/min
Konk: 4
608
23 09210 3118
1377.41046 m/min
1109.67264 m/min
133.30668 m/min
1184.81682 m/min
0
Prędkość: 3805.2066 m/min
Konk: 4
609
23 0471 593
1492.53732 m/min
545.70258 m/min
475.66026 m/min
1286.42898 m/min
0
Prędkość: 3800.32914 m/min
Konk: 4
610
23 0484 5150
1309.18614 m/min
1065.71934 m/min
102.1062 m/min
1300.68246 m/min
0
Prędkość: 3777.69414 m/min
Konk: 4
611
23 0327 1704
622.9236 m/min
1193.31744 m/min
656.01966 m/min
1301.62302 m/min
0
Prędkość: 3773.88372 m/min
Konk: 4
612
23 03 349
710.31138 m/min
1237.62378 m/min
656.2212 m/min
1166.55864 m/min
0
Prędkość: 3770.715 m/min
Konk: 4
613
23 0330 1704
1381.21548 m/min
1078.55472 m/min
120.74484 m/min
1188.8163 m/min
0
Prędkość: 3769.33134 m/min
Konk: 4
614
23 01091 101
1283.42244 m/min
1247.66064 m/min
99.45984 m/min
1124.60952 m/min
0
Prędkość: 3755.15244 m/min
Konk: 4
615
23 0413 1511
699.62688 m/min
1318.10196 m/min
506.30514 m/min
1224.39726 m/min
0
Prędkość: 3748.43124 m/min
Konk: 4
616
23 058 5875
316.6728 m/min
1313.48514 m/min
994.13574 m/min
1119.5577 m/min
0
Prędkość: 3743.85138 m/min
Konk: 4
617
23 0452 13027
719.9424 m/min
1023.89076 m/min
1171.56648 m/min
826.61496 m/min
0
Prędkość: 3742.0146 m/min
Konk: 4
618
23 0134 15351
1531.00278 m/min
990.58938 m/min
118.3983 m/min
1101.59118 m/min
0
Prędkość: 3741.58164 m/min
Konk: 4
619
23 0164 4513
1381.53348 m/min
1025.2905 m/min
100.87656 m/min
1224.67494 m/min
0
Prędkość: 3732.37548 m/min
Konk: 4
620
23 0501 212
1384.40238 m/min
0
947.39646 m/min
1207.06356 m/min
189.22632 m/min
Prędkość: 3728.08872 m/min
Konk: 4
621
23 0438 14
697.67442 m/min
1025.1153 m/min
691.75464 m/min
1295.7927 m/min
0
Prędkość: 3710.33706 m/min
Konk: 4
622
23 04398 84
1355.3196 m/min
290.9655 m/min
761.71458 m/min
1285.81632 m/min
0
Prędkość: 3693.816 m/min
Konk: 4
623
23 0417 7651
1350.4389 m/min
1225.23996 m/min
114.72768 m/min
991.97844 m/min
0
Prędkość: 3682.38498 m/min
Konk: 4
624
23 0362 1037
1468.0695 m/min
875.01822 m/min
37.57932 m/min
1293.51642 m/min
0
Prędkość: 3674.18346 m/min
Konk: 4
625
23 0484 5029
1440.57624 m/min
689.02158 m/min
463.98468 m/min
1079.28048 m/min
0
Prędkość: 3672.86298 m/min
Konk: 4
626
23 019 0509
418.64358 m/min
1042.02846 m/min
1038.70842 m/min
1170.6048 m/min
0
Prędkość: 3669.98526 m/min
Konk: 4
627
23 484 3301
1374.57042 m/min
1000.50024 m/min
126.9087 m/min
1167.65172 m/min
0
Prędkość: 3669.63108 m/min
Konk: 4
628
23 0267 619
698.73066 m/min
987.32928 m/min
800.83986 m/min
1168.3254 m/min
0
Prędkość: 3655.2252 m/min
Konk: 4
629
23 0289 7726
1382.8071 m/min
984.73656 m/min
95.77104 m/min
1183.9509 m/min
0
Prędkość: 3647.2656 m/min
Konk: 4
630
23 0452 170
1527.10614 m/min
531.34962 m/min
412.13244 m/min
1173.9981 m/min
0
Prędkość: 3644.5863 m/min
Konk: 4
631
23 0217 4993
1333.92618 m/min
1349.2242 m/min
61.84494 m/min
899.00112 m/min
0
Prędkość: 3643.99644 m/min
Konk: 4
632
23 0411 5210
697.67442 m/min
1069.51872 m/min
568.87182 m/min
1307.18952 m/min
0
Prędkość: 3643.25448 m/min
Konk: 4
633
23 0198 418
1382.8071 m/min
458.15514 m/min
506.0412 m/min
1290.01434 m/min
0
Prędkość: 3637.01778 m/min
Konk: 4
634
23 0452 13245
1297.85856 m/min
1062.32292 m/min
101.49678 m/min
1171.79022 m/min
0
Prędkość: 3633.46848 m/min
Konk: 4
635
23 0498 1442
1499.25036 m/min
0
107.31402 m/min
1178.01048 m/min
833.33334 m/min
Prędkość: 3617.9082 m/min
Konk: 4
636
23 05393 3
1369.55034 m/min
1313.77272 m/min
40.97592 m/min
891.48138 m/min
0
Prędkość: 3615.78036 m/min
Konk: 4
637
23 0330 1708
1405.4814 m/min
408.10776 m/min
511.66578 m/min
1287.34902 m/min
0
Prędkość: 3612.60396 m/min
Konk: 4
638
23 409017
1210.40952 m/min
408.3855 m/min
682.9518 m/min
1301.41386 m/min
0
Prędkość: 3603.16068 m/min
Konk: 4
639
23 0484 5064
943.3962 m/min
987.00444 m/min
505.2273 m/min
1166.13876 m/min
0
Prędkość: 3601.7667 m/min
Konk: 4
640
23 0471 4533
1517.067 m/min
768.24582 m/min
108.68904 m/min
1190.82624 m/min
0
Prędkość: 3584.8281 m/min
Konk: 4
641
23 0497 2768
1019.54118 m/min
1236.09396 m/min
131.3136 m/min
1174.59396 m/min
0
Prędkość: 3561.5427 m/min
Konk: 4
642
23 0275 429
1450.3263 m/min
254.9286 m/min
677.36412 m/min
1176.55602 m/min
0
Prędkość: 3559.17504 m/min
Konk: 4
643
23 0196 6067
238.56858 m/min
1110.28866 m/min
1039.0116 m/min
1167.06288 m/min
0
Prędkość: 3554.93172 m/min
Konk: 4
644
23 0203 1539
1481.11578 m/min
1359.00342 m/min
655.8585 m/min
56.62338 m/min
0
Prędkość: 3552.60108 m/min
Konk: 4
645
23 409644
1387.28322 m/min
56.55786 m/min
989.62194 m/min
1117.16436 m/min
0
Prędkość: 3550.62738 m/min
Konk: 4
646
23 0289 7627
627.0903 m/min
1367.6772 m/min
367.40172 m/min
1186.03116 m/min
0
Prędkość: 3548.20038 m/min
Konk: 4
647
23 0505 808
1414.0938 m/min
747.94314 m/min
142.73112 m/min
1223.6574 m/min
0
Prędkość: 3528.42546 m/min
Konk: 4
648
23 03 111
1041.12444 m/min
281.37312 m/min
1026.03516 m/min
1178.7819 m/min
0
Prędkość: 3527.31462 m/min
Konk: 4
649
23 041 13624
200.53476 m/min
997.50624 m/min
1147.4001 m/min
1173.9981 m/min
0
Prędkość: 3519.4392 m/min
Konk: 4
650
23 09302 546
1205.78778 m/min
981.1938 m/min
143.25186 m/min
1188.1188 m/min
0
Prędkość: 3518.35224 m/min
Konk: 4
651
23 0354 4511
1350.135 m/min
772.89708 m/min
912.1968 m/min
451.69386 m/min
0
Prędkość: 3486.92274 m/min
Konk: 4
652
23 03 137
1378.35978 m/min
705.4674 m/min
0
860.19222 m/min
540.4149 m/min
Prędkość: 3484.4343 m/min
Konk: 4
653
23 05641 528
1525.941 m/min
81.4266 m/min
614.07546 m/min
1191.70224 m/min
0
Prędkość: 3413.1453 m/min
Konk: 4
654
23 011 0101
1364.56674 m/min
1112.75964 m/min
436.542 m/min
485.75712 m/min
0
Prędkość: 3399.6255 m/min
Konk: 4
655
23 0253 6912
1466.99268 m/min
495.3765 m/min
0
1199.91114 m/min
235.78032 m/min
Prędkość: 3398.06064 m/min
Konk: 4
656
23 0217 5479
1046.93772 m/min
1312.62306 m/min
111.39618 m/min
922.39368 m/min
0
Prędkość: 3393.35064 m/min
Konk: 4
657
23 0145 4355
1306.05138 m/min
1306.05138 m/min
92.03244 m/min
643.1634 m/min
0
Prędkość: 3347.2986 m/min
Konk: 4
658
23 0475 507
1043.84136 m/min
956.48016 m/min
124.75326 m/min
1191.52692 m/min
0
Prędkość: 3316.6017 m/min
Konk: 4
659
23 0505 644
693.7218 m/min
981.67542 m/min
335.93358 m/min
1287.14442 m/min
0
Prędkość: 3298.47522 m/min
Konk: 4
660
23 0452 13029
690.68724 m/min
993.54198 m/min
323.75412 m/min
1286.3268 m/min
0
Prędkość: 3294.31014 m/min
Konk: 4
661
23 00018 181
1383.12588 m/min
331.85838 m/min
729.4584 m/min
849.81378 m/min
0
Prędkość: 3294.25644 m/min
Konk: 4
662
23 0362 9600
1470.58824 m/min
401.90232 m/min
126.68886 m/min
1287.14442 m/min
0
Prędkość: 3286.32384 m/min
Konk: 4
663
23 484 3310
317.04096 m/min
1092.49818 m/min
568.14552 m/min
1292.6907 m/min
0
Prędkość: 3270.37536 m/min
Konk: 4
664
23 0484 5055
1040.5827 m/min
531.25554 m/min
389.5251 m/min
1301.7276 m/min
0
Prędkość: 3263.09094 m/min
Konk: 4
665
23 400328
1038.24192 m/min
531.49086 m/min
399.56604 m/min
1286.93994 m/min
0
Prędkość: 3256.23876 m/min
Konk: 4
666
23 0330 1705
1044.9321 m/min
588.87036 m/min
476.2542 m/min
1144.5528 m/min
0
Prędkość: 3254.60946 m/min
Konk: 4
667
23 0207 9110
1523.22924 m/min
484.96608 m/min
53.8209 m/min
1191.00132 m/min
0
Prędkość: 3253.01754 m/min
Konk: 4
668
23 011 0079
980.71266 m/min
987.32928 m/min
144.95112 m/min
1117.9353 m/min
0
Prędkość: 3230.92836 m/min
Konk: 4
669
23 0184 30
1037.1651 m/min
1112.5533 m/min
612.03438 m/min
463.26744 m/min
0
Prędkość: 3225.02022 m/min
Konk: 4
670
23 0297 682
1522.84266 m/min
386.92206 m/min
107.70366 m/min
1190.82624 m/min
0
Prędkość: 3208.29462 m/min
Konk: 4
671
23 0452 176
1307.4744 m/min
632.64444 m/min
96.65418 m/min
1171.36662 m/min
0
Prędkość: 3208.13964 m/min
Konk: 4
672
23 08 1613
1304.3478 m/min
1234.31394 m/min
146.4699 m/min
520.8501 m/min
0
Prędkość: 3205.98174 m/min
Konk: 4
673
23 0505 9202
699.87168 m/min
1235.58486 m/min
64.81608 m/min
1201.06764 m/min
0
Prędkość: 3201.34026 m/min
Konk: 4
674
23 0198 407
1525.1652 m/min
731.43972 m/min
125.0571 m/min
790.70676 m/min
0
Prędkość: 3172.36878 m/min
Konk: 4
675
23 06573 1531
1513.24086 m/min
1023.7161 m/min
140.69292 m/min
462.77778 m/min
0
Prędkość: 3140.42766 m/min
Konk: 4
676
23 026 3605
236.32284 m/min
1042.75284 m/min
740.84352 m/min
1119.32562 m/min
0
Prędkość: 3139.24482 m/min
Konk: 4
677
23 0471 549
1522.07004 m/min
529.70778 m/min
1005.64974 m/min
56.61978 m/min
0
Prędkość: 3114.04734 m/min
Konk: 4
678
23 053 15669
268.01268 m/min
983.92914 m/min
681.81816 m/min
1173.91302 m/min
0
Prędkość: 3107.673 m/min
Konk: 4
679
23 0267 684
458.08518 m/min
997.67208 m/min
479.05266 m/min
1172.63844 m/min
0
Prędkość: 3107.44836 m/min
Konk: 4
680
23 0413 2749
1033.41372 m/min
343.80012 m/min
505.6818 m/min
1191.96528 m/min
0
Prędkość: 3074.86092 m/min
Konk: 4
681
23 051 11120
1532.56704 m/min
1347.7089 m/min
130.76376 m/min
57.74124 m/min
0
Prędkość: 3068.78094 m/min
Konk: 4
682
23 0163 6337
1414.76064 m/min
56.6022 m/min
396.4365 m/min
1168.66254 m/min
0
Prędkość: 3036.46188 m/min
Konk: 4
683
23 0289 5086
1409.44326 m/min
1110.28866 m/min
133.24182 m/min
371.96058 m/min
0
Prędkość: 3024.93432 m/min
Konk: 4
684
23 0438 2783
172.4931 m/min
1238.3901 m/min
993.9507 m/min
603.35196 m/min
0
Prędkość: 3008.18586 m/min
Konk: 4
685
23 0419 993
60.7509 m/min
728.50896 m/min
998.31744 m/min
1177.4967 m/min
0
Prędkość: 2965.074 m/min
Konk: 4
686
23 0497 2750
999.66678 m/min
1238.3901 m/min
55.30128 m/min
658.61688 m/min
0
Prędkość: 2951.97504 m/min
Konk: 4
687
23 07010 1172
527.8902 m/min
990.099 m/min
129.03696 m/min
1300.26486 m/min
0
Prędkość: 2947.29102 m/min
Konk: 4
688
23 017 9174
450.3828 m/min
366.99492 m/min
886.60134 m/min
1191.96528 m/min
0
Prędkość: 2895.94434 m/min
Konk: 4
689
23 411562
1501.87734 m/min
61.49622 m/min
133.58514 m/min
1179.1251 m/min
0
Prędkość: 2876.0838 m/min
Konk: 4
690
23 0344 15262
1378.67646 m/min
307.94496 m/min
1038.40542 m/min
57.43278 m/min
0
Prędkość: 2782.45962 m/min
Konk: 4
691
23 0311 9048
247.96464 m/min
1042.9341 m/min
105.29328 m/min
1293.9297 m/min
0
Prędkość: 2690.12172 m/min
Konk: 4
692
23 051 11031
1378.67646 m/min
1108.23792 m/min
136.1481 m/min
57.90018 m/min
0
Prędkość: 2680.96266 m/min
Konk: 4
693
23 0471 375
1478.9253 m/min
989.4459 m/min
131.33142 m/min
56.57094 m/min
0
Prędkość: 2656.27356 m/min
Konk: 4
694
23 0450 4418
1472.03142 m/min
979.91178 m/min
122.85606 m/min
57.87036 m/min
0
Prędkość: 2632.66962 m/min
Konk: 4
695
23 0484 5020
1172.79126 m/min
476.79594 m/min
28.6185 m/min
865.84716 m/min
0
Prędkość: 2544.05286 m/min
Konk: 4
696
23 0484 5051
1226.74302 m/min
388.97892 m/min
28.61826 m/min
879.33564 m/min
0
Prędkość: 2523.67584 m/min
Konk: 4
697
23 0413 627
145.30662 m/min
370.0962 m/min
556.94616 m/min
1300.89138 m/min
0
Prędkość: 2373.24036 m/min
Konk: 4
698
23 0315 7771
1481.48148 m/min
33.41892 m/min
656.01966 m/min
57.29076 m/min
0
Prędkość: 2228.21082 m/min
Konk: 4
699
23 0217 5465
54.62538 m/min
370.32468 m/min
437.8485 m/min
1300.26486 m/min
0
Prędkość: 2163.06342 m/min
Konk: 4
700
23 0484 5073
60.36276 m/min
626.82822 m/min
143.8539 m/min
1090.4685 m/min
0
Prędkość: 1921.51338 m/min
Konk: 4
701
23 0231 9827
228.73698 m/min
412.5696 m/min
110.21442 m/min
1120.71948 m/min
0
Prędkość: 1872.24048 m/min
Konk: 4
702
23 0484 5072
68.79942 m/min
341.4912 m/min
468.89406 m/min
848.43408 m/min
0
Prędkość: 1727.61876 m/min
Konk: 4
703
23 06573 1728
370.2561 m/min
70.98912 m/min
605.40786 m/min
448.46772 m/min
0
Prędkość: 1495.1208 m/min
Konk: 4
704
23 0471 564
68.89188 m/min
485.90862 m/min
100.27794 m/min
597.60954 m/min
0
Prędkość: 1252.68798 m/min
Konk: 4
705
23 084 6211
1440.9222 m/min
1386.96258 m/min
0
1199.2893 m/min
0
Prędkość: 4027.17408 m/min
Konk: 3
706
23 0289 7636
1481.11578 m/min
1352.87484 m/min
1170.1545 m/min
0
0
Prędkość: 4004.14512 m/min
Konk: 3
707
23 0294 6054
1480.75026 m/min
1334.81646 m/min
0
1178.26752 m/min
0
Prędkość: 3993.83424 m/min
Konk: 3
708
23 03473 133
1525.941 m/min
1385.68128 m/min
0
1075.26882 m/min
0
Prędkość: 3986.8911 m/min
Konk: 3
709
23 01201 563
1435.7502 m/min
1384.72188 m/min
1152.3522 m/min
0
0
Prędkość: 3972.82428 m/min
Konk: 3
710
23 0484 5042
1413.09468 m/min
1339.58472 m/min
0
0
1130.7678 m/min
Prędkość: 3883.4472 m/min
Konk: 3
711
23 0484 1704
1502.62962 m/min
1247.92014 m/min
0
1122.03906 m/min
0
Prędkość: 3872.58882 m/min
Konk: 3
712
23 03 13062
1530.61224 m/min
0
1039.0116 m/min
1288.16796 m/min
0
Prędkość: 3857.7918 m/min
Konk: 3
713
23 484 3306
1382.8071 m/min
1353.79062 m/min
1093.36608 m/min
0
0
Prędkość: 3829.9638 m/min
Konk: 3
714
23 09448 1481
1383.44478 m/min
1326.25992 m/min
0
1115.3184 m/min
0
Prędkość: 3825.0231 m/min
Konk: 3
715
23 045 133
1387.28322 m/min
1309.18614 m/min
1094.71092 m/min
0
0
Prędkość: 3791.18028 m/min
Konk: 3
716
23 0471 592
1380.8976 m/min
1308.90054 m/min
0
0
1094.56836 m/min
Prędkość: 3784.3665 m/min
Konk: 3
717
23 409696
1408.7814 m/min
1359.00342 m/min
0
0
1015.50558 m/min
Prędkość: 3783.2904 m/min
Konk: 3
718
23 09188 108
1387.92504 m/min
1222.743 m/min
0
1156.06938 m/min
0
Prędkość: 3766.73742 m/min
Konk: 3
719
23 0484 3529
1292.26794 m/min
1325.6739 m/min
0
1122.11676 m/min
0
Prędkość: 3740.0586 m/min
Konk: 3
720
23 0452 186
1468.78824 m/min
1350.74292 m/min
0
0
917.4312 m/min
Prędkość: 3736.96236 m/min
Konk: 3
721
23 09580 423
1470.22788 m/min
1251.04254 m/min
1009.45182 m/min
0
0
Prędkość: 3730.72224 m/min
Konk: 3
722
23 0295 5667
1525.55304 m/min
1108.64748 m/min
1094.59872 m/min
0
0
Prędkość: 3728.79924 m/min
Konk: 3
723
23 0184 19
1403.18052 m/min
1303.78098 m/min
0
988.5885 m/min
0
Prędkość: 3695.55 m/min
Konk: 3
724
23 411184
1356.54534 m/min
1321.29486 m/min
1016.0784 m/min
0
0
Prędkość: 3693.9186 m/min
Konk: 3
725
23 0207 9144
1318.68132 m/min
1333.33332 m/min
1038.9105 m/min
0
0
Prędkość: 3690.92514 m/min
Konk: 3
726
23 03 13265
1388.56746 m/min
1342.88274 m/min
944.5476 m/min
0
0
Prędkość: 3675.9978 m/min
Konk: 3
727
23 0318 7200
1428.91164 m/min
1226.74302 m/min
1016.94918 m/min
0
0
Prędkość: 3672.60384 m/min
Konk: 3
728
23 021 1143
1389.21048 m/min
1243.26564 m/min
1038.60744 m/min
0
0
Prędkość: 3671.08356 m/min
Konk: 3
729
23 0484 5247
1156.29216 m/min
1329.19806 m/min
0
1170.8586 m/min
0
Prędkość: 3656.34882 m/min
Konk: 3
730
23 0289 7957
1483.67952 m/min
1385.36136 m/min
0
0
776.7801 m/min
Prędkość: 3645.82098 m/min
Konk: 3
731
23 0357 772
1093.0953 m/min
1366.43136 m/min
0
1167.56754 m/min
0
Prędkość: 3627.0942 m/min
Konk: 3
732
23 058 5922
1458.43464 m/min
0
964.68252 m/min
1203.11922 m/min
0
Prędkość: 3626.23638 m/min
Konk: 3
733
23 0207 9127
1413.09468 m/min
1110.69972 m/min
0
0
1094.69718 m/min
Prędkość: 3618.49158 m/min
Konk: 3
734
23 0305 5878
1166.63424 m/min
1355.9322 m/min
1092.47136 m/min
0
0
Prędkość: 3615.0378 m/min
Konk: 3
735
23 0315 3492
1383.12588 m/min
1236.60348 m/min
0
0
979.25658 m/min
Prędkość: 3598.98594 m/min
Konk: 3
736
23 0219 2757
1505.26842 m/min
990.753 m/min
1101.59874 m/min
0
0
Prędkość: 3597.62016 m/min
Konk: 3
737
23 0201 376
1397.62404 m/min
1091.50446 m/min
1101.37158 m/min
0
0
Prędkość: 3590.50008 m/min
Konk: 3
738
23 0289 8874
1498.5015 m/min
988.63074 m/min
1100.91744 m/min
0
0
Prędkość: 3588.04968 m/min
Konk: 3
739
23 0484 5133
1378.67646 m/min
1312.04898 m/min
0
884.18292 m/min
0
Prędkość: 3574.90836 m/min
Konk: 3
740
23 411076
1141.33536 m/min
1335.11346 m/min
1095.60936 m/min
0
0
Prędkość: 3572.05818 m/min
Konk: 3
741
23 0201 392
1131.8619 m/min
1347.40626 m/min
1087.13358 m/min
0
0
Prędkość: 3566.40174 m/min
Konk: 3
742
23 0471 520
1519.37202 m/min
0
1152.6009 m/min
878.28678 m/min
0
Prędkość: 3550.2597 m/min
Konk: 3
743
23 0198 570
1360.8528 m/min
1107.82866 m/min
1071.32112 m/min
0
0
Prędkość: 3540.00258 m/min
Konk: 3
744
23 026 3554
1068.9471 m/min
1306.62018 m/min
0
1160.79108 m/min
0
Prędkość: 3536.35836 m/min
Konk: 3
745
23 0356 5952
1477.46862 m/min
1111.93476 m/min
943.46292 m/min
0
0
Prędkość: 3532.8663 m/min
Konk: 3
746
23 09580 431
1169.59062 m/min
1249.99998 m/min
1095.94662 m/min
0
0
Prędkość: 3515.53722 m/min
Konk: 3
747
23 0198 419
1532.17566 m/min
1024.24038 m/min
0
0
951.40662 m/min
Prędkość: 3507.82266 m/min
Konk: 3
748
23 0266 6711
1335.41064 m/min
1252.34814 m/min
912.27468 m/min
0
0
Prędkość: 3500.03346 m/min
Konk: 3
749
23 0417 7667
1473.83934 m/min
985.70724 m/min
1039.2138 m/min
0
0
Prędkość: 3498.76038 m/min
Konk: 3
750
23 0417 7664
1172.56206 m/min
1221.74712 m/min
1099.89702 m/min
0
0
Prędkość: 3494.2062 m/min
Konk: 3
751
23 0134 4874
1415.09436 m/min
1317.52308 m/min
0
0
758.99778 m/min
Prędkość: 3491.61522 m/min
Konk: 3
752
23 0318 7039
1192.1319 m/min
1302.64872 m/min
993.39594 m/min
0
0
Prędkość: 3488.17656 m/min
Konk: 3
753
23 400323
1185.77076 m/min
1298.42028 m/min
993.85818 m/min
0
0
Prędkość: 3478.04922 m/min
Konk: 3
754
23 04398 310
1469.14788 m/min
1315.7895 m/min
0
0
688.81236 m/min
Prędkość: 3473.74974 m/min
Konk: 3
755
23 0201 380
1396.323 m/min
1073.7294 m/min
1002.0642 m/min
0
0
Prędkość: 3472.1166 m/min
Konk: 3
756
23 076 4512
996.51222 m/min
1377.72678 m/min
1094.15016 m/min
0
0
Prędkość: 3468.38916 m/min
Konk: 3
757
23 076 4504
1287.82998 m/min
1160.0928 m/min
1010.40684 m/min
0
0
Prędkość: 3458.32962 m/min
Konk: 3
758
23 029552
1030.04292 m/min
1330.08204 m/min
1093.81404 m/min
0
0
Prędkość: 3453.939 m/min
Konk: 3
759
23 09282 751
1520.52714 m/min
1290.60012 m/min
640.97946 m/min
0
0
Prędkość: 3452.10672 m/min
Konk: 3
760
23 0413 2730
1302.93162 m/min
1340.48256 m/min
808.4172 m/min
0
0
Prędkość: 3451.83138 m/min
Konk: 3
761
23 0275 1316
1175.31834 m/min
1316.65572 m/min
944.21358 m/min
0
0
Prędkość: 3436.18764 m/min
Konk: 3
762
23 08483 173
1200.24006 m/min
1244.5551 m/min
989.71368 m/min
0
0
Prędkość: 3434.50884 m/min
Konk: 3
763
23 0484 5168
1227.4959 m/min
1231.52712 m/min
965.03118 m/min
0
0
Prędkość: 3424.0542 m/min
Konk: 3
764
23 0457 836
1094.49108 m/min
1230.76926 m/min
1094.48658 m/min
0
0
Prędkość: 3419.74692 m/min
Konk: 3
765
23 09188 63
1190.71242 m/min
1110.28866 m/min
0
1114.78116 m/min
0
Prędkość: 3415.78224 m/min
Konk: 3
766
23 0198 459
1161.44016 m/min
1218.27414 m/min
1016.56194 m/min
0
0
Prędkość: 3396.27624 m/min
Konk: 3
767
23 0318 7006
1042.5717 m/min
1345.89504 m/min
1003.09944 m/min
0
0
Prędkość: 3391.56618 m/min
Konk: 3
768
23 0318 7151
1366.43136 m/min
1076.42628 m/min
943.96326 m/min
0
0
Prędkość: 3386.8209 m/min
Konk: 3
769
23 0484 5170
1342.2819 m/min
1048.76772 m/min
990.08064 m/min
0
0
Prędkość: 3381.13026 m/min
Konk: 3
770
23 0318 7142
1035.19668 m/min
1344.38718 m/min
994.69128 m/min
0
0
Prędkość: 3374.27514 m/min
Konk: 3
771
23 09448 1486
1064.20716 m/min
1338.38946 m/min
0
958.75008 m/min
0
Prędkość: 3361.3467 m/min
Konk: 3
772
23 09521 1031
1174.16832 m/min
1064.5848 m/min
0
1116.0099 m/min
0
Prędkość: 3354.76302 m/min
Konk: 3
773
23 01175 512
1226.49222 m/min
1029.8661 m/min
1094.82318 m/min
0
0
Prędkość: 3351.1815 m/min
Konk: 3
774
23 0253 6946
1400.8872 m/min
1264.75548 m/min
679.3029 m/min
0
0
Prędkość: 3344.94558 m/min
Konk: 3
775
23 03 10807
1148.7651 m/min
1249.21926 m/min
946.89246 m/min
0
0
Prędkość: 3344.87682 m/min
Konk: 3
776
23 0471 556
1378.67646 m/min
1235.07618 m/min
0
0
719.70282 m/min
Prędkość: 3333.45546 m/min
Konk: 3
777
23 029 5308
1171.18878 m/min
1073.15328 m/min
1088.01954 m/min
0
0
Prędkość: 3332.3616 m/min
Konk: 3
778
23 0201 369
1407.12948 m/min
1107.82866 m/min
0
0
811.4121 m/min
Prędkość: 3326.37024 m/min
Konk: 3
779
23 0417 6149
986.84208 m/min
1367.98908 m/min
965.46738 m/min
0
0
Prędkość: 3320.29854 m/min
Konk: 3
780
23 09580 428
1073.7294 m/min
1234.56792 m/min
1003.47648 m/min
0
0
Prędkość: 3311.7738 m/min
Konk: 3
781
23 318704
1390.82058 m/min
1120.44816 m/min
800.47968 m/min
0
0
Prędkość: 3311.74842 m/min
Konk: 3
782
23 0275 1058
1159.86852 m/min
1065.71934 m/min
1078.46106 m/min
0
0
Prędkość: 3304.04892 m/min
Konk: 3
783
23 02483 768
1013.85606 m/min
1343.48412 m/min
943.6296 m/min
0
0
Prędkość: 3300.96978 m/min
Konk: 3
784
23 0217 241
1132.50282 m/min
1072.19442 m/min
1095.15996 m/min
0
0
Prędkość: 3299.8572 m/min
Konk: 3
785
23 0417 7654
1181.56752 m/min
1108.85232 m/min
1008.6891 m/min
0
0
Prędkość: 3299.10894 m/min
Konk: 3
786
23 0217 5455
990.099 m/min
1308.3297 m/min
994.22826 m/min
0
0
Prędkość: 3292.65696 m/min
Konk: 3
787
23 34
1090.90908 m/min
1070.66382 m/min
0
1127.19174 m/min
0
Prędkość: 3288.76464 m/min
Konk: 3
788
23 0318 7019
1044.3864 m/min
1256.8077 m/min
986.60508 m/min
0
0
Prędkość: 3287.79918 m/min
Konk: 3
789
23 0318 7218
1504.1364 m/min
774.69336 m/min
1003.38216 m/min
0
0
Prędkość: 3282.21192 m/min
Konk: 3
790
23 0198 615
1196.17224 m/min
1090.90908 m/min
990.81546 m/min
0
0
Prędkość: 3277.89678 m/min
Konk: 3
791
23 09769 3126
1202.64582 m/min
1055.03778 m/min
1002.8169 m/min
0
0
Prędkość: 3260.5005 m/min
Konk: 3
792
23 400333
1005.1935 m/min
1232.53902 m/min
1017.53046 m/min
0
0
Prędkość: 3255.26298 m/min
Konk: 3
793
23 5044858
1197.8439 m/min
1040.94378 m/min
1003.75938 m/min
0
0
Prędkość: 3242.54706 m/min
Konk: 3
794
23 0505 751
1381.85166 m/min
1236.60348 m/min
0
0
617.4684 m/min
Prędkość: 3235.92354 m/min
Konk: 3
795
23 0471 548
1491.42432 m/min
987.00444 m/min
0
0
746.08902 m/min
Prędkość: 3224.51778 m/min
Konk: 3
796
23 0484 5155
1525.55304 m/min
586.16646 m/min
0
0
1094.2464 m/min
Prędkość: 3205.9659 m/min
Konk: 3
797
23 0497 2786
1144.81968 m/min
1109.67264 m/min
948.49026 m/min
0
0
Prędkość: 3202.98258 m/min
Konk: 3
798
23 0289 7534
1468.78824 m/min
1021.97238 m/min
0
0
710.6832 m/min
Prędkość: 3201.44382 m/min
Konk: 3
799
23 0498 9843
1027.92528 m/min
1067.23584 m/min
1099.44408 m/min
0
0
Prędkość: 3194.6052 m/min
Konk: 3
800
23 0452 183
1067.80566 m/min
1112.14086 m/min
1002.4404 m/min
0
0
Prędkość: 3182.38692 m/min
Konk: 3
801
23 0498 9803
1021.45044 m/min
1064.77374 m/min
1092.91854 m/min
0
0
Prędkość: 3179.14272 m/min
Konk: 3
802
23 0315 7789
1390.17606 m/min
1078.94262 m/min
0
0
704.0121 m/min
Prędkość: 3173.13078 m/min
Konk: 3
803
23 0180 313
1385.68128 m/min
1077.19926 m/min
0
0
708.54444 m/min
Prędkość: 3171.42498 m/min
Konk: 3
804
23 0484 1744
1457.72592 m/min
0
413.79312 m/min
1287.34902 m/min
0
Prędkość: 3158.86806 m/min
Konk: 3
805
23 0417 7668
1017.4665 m/min
1070.09094 m/min
1068.96204 m/min
0
0
Prędkość: 3156.51948 m/min
Konk: 3
806
23 0231 9820
699.62688 m/min
1352.87484 m/min
1100.35032 m/min
0
0
Prędkość: 3152.85204 m/min
Konk: 3
807
23 053 15677
1145.69412 m/min
1238.13456 m/min
0
0
715.90776 m/min
Prędkość: 3099.73644 m/min
Konk: 3
808
23 058 5911
1112.5533 m/min
989.6091 m/min
0
0
983.1906 m/min
Prędkość: 3085.353 m/min
Konk: 3
809
23 0209 13713
1355.9322 m/min
1108.44264 m/min
0
0
614.1654 m/min
Prędkość: 3078.54024 m/min
Konk: 3
810
23 9565324
995.02488 m/min
1078.16712 m/min
988.88886 m/min
0
0
Prędkość: 3062.08086 m/min
Konk: 3
811
23 0267 873
1020.58176 m/min
1057.45506 m/min
964.5954 m/min
0
0
Prędkość: 3042.63222 m/min
Konk: 3
812
23 0487 10800
1473.11562 m/min
912.82518 m/min
655.2951 m/min
0
0
Prędkość: 3041.2359 m/min
Konk: 3
813
23 09894 47
1174.39812 m/min
1077.3927 m/min
0
0
774.83856 m/min
Prędkość: 3026.62938 m/min
Konk: 3
814
23 09188 155
1029.5127 m/min
1028.98302 m/min
947.56452 m/min
0
0
Prędkość: 3006.06024 m/min
Konk: 3
815
23 0215 8218
1411.76472 m/min
1353.79062 m/min
0
0
229.02456 m/min
Prędkość: 2994.5799 m/min
Konk: 3
816
23 409085
1137.00966 m/min
988.7937 m/min
0
0
819.99738 m/min
Prędkość: 2945.80074 m/min
Konk: 3
817
23 0318 7134
1516.68354 m/min
1339.88388 m/min
60.04218 m/min
0
0
Prędkość: 2916.6096 m/min
Konk: 3
818
23 0318 7161
1441.26834 m/min
1308.61506 m/min
0
0
98.7717 m/min
Prędkość: 2848.6551 m/min
Konk: 3
819
23 0471 421
403.497 m/min
1314.92442 m/min
0
1125.93828 m/min
0
Prędkość: 2844.3597 m/min
Konk: 3
820
23 0484 5156
1480.01976 m/min
1239.66942 m/min
100.90128 m/min
0
0
Prędkość: 2820.59046 m/min
Konk: 3
821
23 0217 5441
1380.8976 m/min
1324.79574 m/min
60.40794 m/min
0
0
Prędkość: 2766.10128 m/min
Konk: 3
822
23 063 5029
698.97486 m/min
990.099 m/min
0
0
1076.88744 m/min
Prędkość: 2765.9613 m/min
Konk: 3
823
23 01091 261
697.51218 m/min
1023.01788 m/min
1038.60744 m/min
0
0
Prędkość: 2759.1375 m/min
Konk: 3
824
23 0344 15533
1407.78978 m/min
1111.72872 m/min
0
0
225.91458 m/min
Prędkość: 2745.43308 m/min
Konk: 3
825
23 057 4477
1363.01682 m/min
1334.51958 m/min
39.44016 m/min
0
0
Prędkość: 2736.97656 m/min
Konk: 3
826
23 0327 1737
1347.7089 m/min
1304.91516 m/min
52.62978 m/min
0
0
Prędkość: 2705.25384 m/min
Konk: 3
827
23 0289 8242
1355.9322 m/min
1229.00448 m/min
96.82596 m/min
0
0
Prędkość: 2681.76264 m/min
Konk: 3
828
23 09580 478
1444.39092 m/min
1024.94022 m/min
0
0
193.91364 m/min
Prędkość: 2663.24478 m/min
Konk: 3
829
23 058 5719
1519.37202 m/min
1038.96102 m/min
102.32436 m/min
0
0
Prędkość: 2660.6574 m/min
Konk: 3
830
23 0209 13705
1390.17606 m/min
1230.51684 m/min
36.9051 m/min
0
0
Prędkość: 2657.598 m/min
Konk: 3
831
23 0289 7729
1370.17584 m/min
1231.27434 m/min
41.42154 m/min
0
0
Prędkość: 2642.87172 m/min
Konk: 3
832
23 05393 19
1188.1188 m/min
1337.19636 m/min
115.46568 m/min
0
0
Prędkość: 2640.78084 m/min
Konk: 3
833
23 0498 9847
1192.84296 m/min
1355.3196 m/min
88.39374 m/min
0
0
Prędkość: 2636.5563 m/min
Konk: 3
834
23 0354 4519
1330.96716 m/min
1208.94618 m/min
96.44646 m/min
0
0
Prędkość: 2636.3598 m/min
Konk: 3
835
23 041 13676
1178.08758 m/min
1314.3483 m/min
130.9578 m/min
0
0
Prędkość: 2623.39368 m/min
Konk: 3
836
23 0198 625
1204.09392 m/min
1353.18 m/min
63.73188 m/min
0
0
Prędkość: 2621.0058 m/min
Konk: 3
837
23 0253 6282
1433.00694 m/min
1079.9136 m/min
97.88466 m/min
0
0
Prędkość: 2610.8052 m/min
Konk: 3
838
23 0484 5159
1162.7907 m/min
1348.01166 m/min
99.87096 m/min
0
0
Prędkość: 2610.67332 m/min
Konk: 3
839
23 026 3552
1225.74054 m/min
1298.70132 m/min
61.02192 m/min
0
0
Prędkość: 2585.46378 m/min
Konk: 3
840
23 02517 303
1378.04316 m/min
1093.0953 m/min
113.41074 m/min
0
0
Prędkość: 2584.5492 m/min
Konk: 3
841
23 09894 17
1264.75548 m/min
1221.0012 m/min
41.50458 m/min
0
0
Prędkość: 2527.26126 m/min
Konk: 3
842
23 411978
1345.89504 m/min
1049.31792 m/min
130.68696 m/min
0
0
Prędkość: 2525.89992 m/min
Konk: 3
843
23 09894 38
309.83736 m/min
1042.75284 m/min
0
1167.48342 m/min
0
Prędkość: 2520.07362 m/min
Konk: 3
844
23 0318 7081
1075.84722 m/min
1322.16834 m/min
115.0701 m/min
0
0
Prędkość: 2513.08566 m/min
Konk: 3
845
23 484 3312
1147.66644 m/min
1300.67202 m/min
56.63166 m/min
0
0
Prędkość: 2504.97012 m/min
Konk: 3
846
23 09188 141
1150.5273 m/min
1316.36682 m/min
36.75636 m/min
0
0
Prędkość: 2503.65048 m/min
Konk: 3
847
23 03 166
1095.09036 m/min
1346.49912 m/min
55.4514 m/min
0
0
Prędkość: 2497.04088 m/min
Konk: 3
848
23 0417 7665
1304.3478 m/min
1114.62012 m/min
63.31254 m/min
0
0
Prędkość: 2482.28046 m/min
Konk: 3
849
23 0417 7653
1086.75966 m/min
1301.2362 m/min
87.8745 m/min
0
0
Prędkość: 2475.87036 m/min
Konk: 3
850
23 09282 727
1331.55792 m/min
1077.77976 m/min
52.73916 m/min
0
0
Prędkość: 2462.07684 m/min
Konk: 3
851
23 411195
1316.36682 m/min
1047.85188 m/min
91.8852 m/min
0
0
Prędkość: 2456.1039 m/min
Konk: 3
852
23 09188 72
1134.64446 m/min
1258.12542 m/min
56.74992 m/min
0
0
Prędkość: 2449.5198 m/min
Konk: 3
853
23 0403 4842
1077.5862 m/min
1313.19762 m/min
40.64052 m/min
0
0
Prędkość: 2431.42434 m/min
Konk: 3
854
23 0419 9716
1267.15944 m/min
1095.6903 m/min
57.03816 m/min
0
0
Prędkość: 2419.8879 m/min
Konk: 3
855
23 04181 799
1201.92306 m/min
1111.5228 m/min
95.67666 m/min
0
0
Prędkość: 2409.12252 m/min
Konk: 3
856
23 09282 728
1035.73278 m/min
1229.50818 m/min
133.35498 m/min
0
0
Prędkość: 2398.59594 m/min
Konk: 3
857
23 0438 1419
1020.23466 m/min
1315.7895 m/min
60.88452 m/min
0
0
Prędkość: 2396.90868 m/min
Konk: 3
858
23 0318 7020
987.97956 m/min
1330.96716 m/min
52.1757 m/min
0
0
Prędkość: 2371.12242 m/min
Konk: 3
859
23 0471 539
1472.03142 m/min
484.96608 m/min
404.13216 m/min
0
0
Prędkość: 2361.12966 m/min
Konk: 3
860
23 409662
1016.7768 m/min
1246.10592 m/min
97.17306 m/min
0
0
Prędkość: 2360.05578 m/min
Konk: 3
861
23 0393 3157
998.8347 m/min
1292.26794 m/min
60.0405 m/min
0
0
Prędkość: 2351.14314 m/min
Konk: 3
862
23 0505 9225
1055.96622 m/min
1239.92562 m/min
51.72288 m/min
0
0
Prędkość: 2347.61472 m/min
Konk: 3
863
23 411974
1149.42528 m/min
1122.33444 m/min
58.30362 m/min
0
0
Prędkość: 2330.06334 m/min
Konk: 3
864
23 0484 5144
1084.79478 m/min
1106.80686 m/min
130.52562 m/min
0
0
Prędkość: 2322.12726 m/min
Konk: 3
865
23 0289 8958
1173.02052 m/min
1092.1005 m/min
56.2896 m/min
0
0
Prędkość: 2321.41062 m/min
Konk: 3
866
23 0289 8960
1030.92786 m/min
1223.49102 m/min
61.86066 m/min
0
0
Prędkość: 2316.27954 m/min
Konk: 3
867
23 035 7616
251.15112 m/min
1026.16728 m/min
0
0
1025.9805 m/min
Prędkość: 2303.2989 m/min
Konk: 3
868
23 0198 617
1218.76902 m/min
1043.2968 m/min
40.51548 m/min
0
0
Prędkość: 2302.5813 m/min
Konk: 3
869
23 04398 85
984.25194 m/min
1214.82084 m/min
91.73604 m/min
0
0
Prędkość: 2290.80882 m/min
Konk: 3
870
23 2274724
1366.1202 m/min
271.6161 m/min
650.6244 m/min
0
0
Prędkość: 2288.3607 m/min
Konk: 3
871
23 0413 2716
1057.2687 m/min
1074.88356 m/min
131.15562 m/min
0
0
Prędkość: 2263.30788 m/min
Konk: 3
872
23 09188 117
1032.70224 m/min
1130.36928 m/min
88.09698 m/min
0
0
Prędkość: 2251.1685 m/min
Konk: 3
873
23 0266 1097
995.68536 m/min
1209.92136 m/min
36.61674 m/min
0
0
Prędkość: 2242.22346 m/min
Konk: 3
874
23 05604 103
1530.61224 m/min
577.03404 m/min
128.3685 m/min
0
0
Prędkość: 2236.01478 m/min
Konk: 3
875
23 0484 5066
1091.90172 m/min
1089.3246 m/min
53.69022 m/min
0
0
Prędkość: 2234.91654 m/min
Konk: 3
876
23 0475 510
1036.80666 m/min
461.71602 m/min
0
0
719.6193 m/min
Prędkość: 2218.14198 m/min
Konk: 3
877
23 04181 764
1010.78166 m/min
1045.6605 m/min
60.41268 m/min
0
0
Prędkość: 2116.85484 m/min
Konk: 3
878
23 09894 88
1392.11136 m/min
61.51638 m/min
654.97362 m/min
0
0
Prędkość: 2108.60136 m/min
Konk: 3
879
23 0203 3118
1001.50224 m/min
1042.02846 m/min
52.26816 m/min
0
0
Prędkość: 2095.79886 m/min
Konk: 3
880
23 0215 8220
1041.3051 m/min
997.3404 m/min
56.82636 m/min
0
0
Prędkość: 2095.47186 m/min
Konk: 3
881
23 0203 731
1404.16572 m/min
517.77702 m/min
52.43544 m/min
0
0
Prędkość: 1974.37818 m/min
Konk: 3
882
23 017 9123
906.48132 m/min
989.77236 m/min
0
0
69.68148 m/min
Prędkość: 1965.93516 m/min
Konk: 3
883
23 3262064
1413.09468 m/min
397.8252 m/min
134.0244 m/min
0
0
Prędkość: 1944.94428 m/min
Konk: 3
884
23 03 103
200.28042 m/min
1025.1153 m/min
0
0
232.9776 m/min
Prędkość: 1458.37332 m/min
Konk: 3
885
23 0142031
30.06132 m/min
0
309.36792 m/min
501.9987 m/min
0
Prędkość: 841.42794 m/min
Konk: 3
886
23 0452 8125
1531.78452 m/min
1386.642 m/min
0
0
0
Prędkość: 2918.42652 m/min
Konk: 2
887
23 0209 4407
1527.49488 m/min
1385.04156 m/min
0
0
0
Prędkość: 2912.53644 m/min
Konk: 2
888
23 09894 16
1530.22188 m/min
1367.05398 m/min
0
0
0
Prędkość: 2897.27586 m/min
Konk: 2
889
23 0198 421
1505.26842 m/min
1387.92504 m/min
0
0
0
Prędkość: 2893.19346 m/min
Konk: 2
890
23 019 0525
1503.38262 m/min
1387.28322 m/min
0
0
0
Prędkość: 2890.66584 m/min
Konk: 2
891
23 00263 713
1504.1364 m/min
1385.68128 m/min
0
0
0
Prędkość: 2889.81768 m/min
Konk: 2
892
23 0362 9558
1531.00278 m/min
1356.85212 m/min
0
0
0
Prędkość: 2887.8549 m/min
Konk: 2
893
23 0209 13704
1498.87584 m/min
1383.76386 m/min
0
0
0
Prędkość: 2882.6397 m/min
Konk: 2
894
23 0268 1178
1501.12584 m/min
1369.55034 m/min
0
0
0
Prędkość: 2870.67618 m/min
Konk: 2
895
23 0289 903
1528.27308 m/min
1339.28574 m/min
0
0
0
Prędkość: 2867.55882 m/min
Konk: 2
896
23 08829 422
1509.0543 m/min
1358.08056 m/min
0
0
0
Prędkość: 2867.13486 m/min
Konk: 2
897
23 0344 15504
1509.81378 m/min
1351.96032 m/min
0
0
0
Prędkość: 2861.7741 m/min
Konk: 2
898
23 0407 3106
1480.75026 m/min
1379.31036 m/min
0
0
0
Prędkość: 2860.06062 m/min
Konk: 2
899
23 0471 467
1475.28894 m/min
1384.40238 m/min
0
0
0
Prędkość: 2859.69132 m/min
Konk: 2
900
23 5044870
1505.64618 m/min
1353.79062 m/min
0
0
0
Prędkość: 2859.4368 m/min
Konk: 2
901
23 0505 9209
1473.47742 m/min
1385.04156 m/min
0
0
0
Prędkość: 2858.51898 m/min
Konk: 2
902
23 01829 135
1505.26842 m/min
1352.26506 m/min
0
0
0
Prędkość: 2857.53348 m/min
Konk: 2
903
23 0344 15516
1469.5077 m/min
1387.28322 m/min
0
0
0
Prędkość: 2856.79092 m/min
Konk: 2
904
23 0315 3383
1469.14788 m/min
1385.36136 m/min
0
0
0
Prędkość: 2854.50924 m/min
Konk: 2
905
23 0327 1709
1503.75942 m/min
1350.135 m/min
0
0
0
Prędkość: 2853.89442 m/min
Konk: 2
906
23 029 5204
1501.12584 m/min
1351.65576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2852.7816 m/min
Konk: 2
907
23 0098128
1499.62512 m/min
1351.04706 m/min
0
0
0
Prędkość: 2850.67218 m/min
Konk: 2
908
23 5044889
1502.25336 m/min
1348.3146 m/min
0
0
0
Prędkość: 2850.56796 m/min
Konk: 2
909
23 6194163
1498.87584 m/min
1351.65576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2850.5316 m/min
Konk: 2
910
23 0330 1707
1501.5015 m/min
1348.92084 m/min
0
0
0
Prędkość: 2850.42234 m/min
Konk: 2
911
23 060 5624
1498.87584 m/min
1350.4389 m/min
0
0
0
Prędkość: 2849.31474 m/min
Konk: 2
912
23 0471 551
1480.01976 m/min
1368.92538 m/min
0
0
0
Prędkość: 2848.94514 m/min
Konk: 2
913
23 09302 614
1498.5015 m/min
1350.135 m/min
0
0
0
Prędkość: 2848.6365 m/min
Konk: 2
914
23 03 13024
1532.9586 m/min
1315.2126 m/min
0
0
0
Prędkość: 2848.1712 m/min
Konk: 2
915
23 0209 13714
1477.1049 m/min
1369.863 m/min
0
0
0
Prędkość: 2846.9679 m/min
Konk: 2
916
23 0466 5312
1493.28024 m/min
1352.56986 m/min
0
0
0
Prędkość: 2845.8501 m/min
Konk: 2
917
23 0288 6038
1506.02412 m/min
1338.68808 m/min
0
0
0
Prędkość: 2844.7122 m/min
Konk: 2
918
23 05641 525
1477.46862 m/min
1367.05398 m/min
0
0
0
Prędkość: 2844.5226 m/min
Konk: 2
919
23 0231 6605
1470.22788 m/min
1372.6836 m/min
0
0
0
Prędkość: 2842.91148 m/min
Konk: 2
920
23 0164 4223
1503.006 m/min
1338.98682 m/min
0
0
0
Prędkość: 2841.99282 m/min
Konk: 2
921
23 045 120
1474.92624 m/min
1366.43136 m/min
0
0
0
Prędkość: 2841.3576 m/min
Konk: 2
922
23 09894 40
1497.37956 m/min
1342.2819 m/min
0
0
0
Prędkość: 2839.66146 m/min
Konk: 2
923
23 0306 4004
1527.88386 m/min
1311.76212 m/min
0
0
0
Prędkość: 2839.64598 m/min
Konk: 2
924
23 0198 416
1500.37512 m/min
1338.98682 m/min
0
0
0
Prędkość: 2839.36194 m/min
Konk: 2
925
23 412090
1528.66242 m/min
1310.616 m/min
0
0
0
Prędkość: 2839.27842 m/min
Konk: 2
926
23 09210 3053
1522.84266 m/min
1315.7895 m/min
0
0
0
Prędkość: 2838.63216 m/min
Konk: 2
927
23 0506 3
1470.58824 m/min
1366.43136 m/min
0
0
0
Prędkość: 2837.0196 m/min
Konk: 2
928
23 01091 269
1492.90866 m/min
1343.78502 m/min
0
0
0
Prędkość: 2836.69368 m/min
Konk: 2
929
23 20 407
1500.37512 m/min
1336.3029 m/min
0
0
0
Prędkość: 2836.67802 m/min
Konk: 2
930
23 0262 4875
1527.10614 m/min
1308.04446 m/min
0
0
0
Prędkość: 2835.1506 m/min
Konk: 2
931
23 0452 13043
1500.37512 m/min
1334.51958 m/min
0
0
0
Prędkość: 2834.8947 m/min
Konk: 2
932
23 041 13625
1524.77766 m/min
1310.04366 m/min
0
0
0
Prędkość: 2834.82132 m/min
Konk: 2
933
23 0354 4521
1523.22924 m/min
1309.7577 m/min
0
0
0
Prędkość: 2832.98694 m/min
Konk: 2
934
23 0384 4224
1481.84736 m/min
1349.52768 m/min
0
0
0
Prędkość: 2831.37504 m/min
Konk: 2
935
23 0134 4878
1476.7413 m/min
1353.18 m/min
0
0
0
Prędkość: 2829.9213 m/min
Konk: 2
936
23 0311 8045
1470.58824 m/min
1359.31128 m/min
0
0
0
Prędkość: 2829.89952 m/min
Konk: 2
937
23 0344 15620
1477.46862 m/min
1351.96032 m/min
0
0
0
Prędkość: 2829.42894 m/min
Konk: 2
938
23 051 11024
1513.24086 m/min
1315.50096 m/min
0
0
0
Prędkość: 2828.74182 m/min
Konk: 2
939
23 01201 569
1531.39356 m/min
1297.01688 m/min
0
0
0
Prędkość: 2828.41044 m/min
Konk: 2
940
23 0471 555
1476.01476 m/min
1351.35138 m/min
0
0
0
Prędkość: 2827.36614 m/min
Konk: 2
941
23 09999 1464
1475.65176 m/min
1351.65576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2827.30752 m/min
Konk: 2
942
23 078 8600
1476.37794 m/min
1350.74292 m/min
0
0
0
Prędkość: 2827.12086 m/min
Konk: 2
943
23 0487 9432
1530.61224 m/min
1296.45636 m/min
0
0
0
Prędkość: 2827.0686 m/min
Konk: 2
944
23 3262040
1508.67486 m/min
1317.52308 m/min
0
0
0
Prędkość: 2826.19794 m/min
Konk: 2
945
23 08201 1039
1507.53768 m/min
1318.10196 m/min
0
0
0
Prędkość: 2825.63964 m/min
Konk: 2
946
23 0438 3930
1436.43762 m/min
1388.56746 m/min
0
0
0
Prędkość: 2825.00508 m/min
Konk: 2
947
23 0289 7676
1474.92624 m/min
1349.83128 m/min
0
0
0
Prędkość: 2824.75752 m/min
Konk: 2
948
23 0327 1714
1475.65176 m/min
1348.61766 m/min
0
0
0
Prędkość: 2824.26942 m/min
Konk: 2
949
23 0289 932
1480.75026 m/min
1343.48412 m/min
0
0
0
Prędkość: 2824.23438 m/min
Konk: 2
950
23 0466 5357
1507.91658 m/min
1316.0781 m/min
0
0
0
Prędkość: 2823.99468 m/min
Konk: 2
951
23 075 204
1504.8909 m/min
1317.23382 m/min
0
0
0
Prędkość: 2822.12472 m/min
Konk: 2
952
23 09204 155
1468.78824 m/min
1352.56986 m/min
0
0
0
Prędkość: 2821.3581 m/min
Konk: 2
953
23 0471 428
1504.51356 m/min
1316.36682 m/min
0
0
0
Prędkość: 2820.88038 m/min
Konk: 2
954
23 0413 2707
1470.22788 m/min
1349.83128 m/min
0
0
0
Prędkość: 2820.05916 m/min
Konk: 2
955
23 0231 9904
1503.75942 m/min
1316.0781 m/min
0
0
0
Prędkość: 2819.83752 m/min
Konk: 2
956
23 02517 329
1505.64618 m/min
1314.06042 m/min
0
0
0
Prędkość: 2819.7066 m/min
Konk: 2
957
23 0466 5324
1473.47742 m/min
1345.89504 m/min
0
0
0
Prędkość: 2819.37246 m/min
Konk: 2
958
23 012 342
1502.62962 m/min
1316.65572 m/min
0
0
0
Prędkość: 2819.28534 m/min
Konk: 2
959
23 0266 1188
1503.38262 m/min
1315.7895 m/min
0
0
0
Prędkość: 2819.17212 m/min
Konk: 2
960
23 01175 489
1503.006 m/min
1316.0781 m/min
0
0
0
Prędkość: 2819.0841 m/min
Konk: 2
961
23 0231 9933
1474.56378 m/min
1344.38718 m/min
0
0
0
Prędkość: 2818.95096 m/min
Konk: 2
962
23 04398 40
1530.61224 m/min
0
0
1287.96312 m/min
0
Prędkość: 2818.57536 m/min
Konk: 2
963
23 0442 7247
1504.51356 m/min
1313.77272 m/min
0
0
0
Prędkość: 2818.28628 m/min
Konk: 2
964
23 058 5633
1514.38668 m/min
1302.93162 m/min
0
0
0
Prędkość: 2817.3183 m/min
Konk: 2
965
23 0330 1713
1503.75942 m/min
1313.48514 m/min
0
0
0
Prędkość: 2817.24456 m/min
Konk: 2
966
23 0362 105
1502.25336 m/min
1314.6363 m/min
0
0
0
Prędkość: 2816.88966 m/min
Konk: 2
967
23 017 9115
1520.91252 m/min
1295.05722 m/min
0
0
0
Prędkość: 2815.96974 m/min
Konk: 2
968
23 051 11035
1499.62512 m/min
1316.0781 m/min
0
0
0
Prędkość: 2815.70322 m/min
Konk: 2
969
23 0289 46
1506.78054 m/min
1308.90054 m/min
0
0
0
Prędkość: 2815.68108 m/min
Konk: 2
970
23 V 58400
1497.37956 m/min
1316.36682 m/min
0
0
0
Prędkość: 2813.74638 m/min
Konk: 2
971
23 09717 754
1477.83252 m/min
1335.11346 m/min
0
0
0
Prędkość: 2812.94598 m/min
Konk: 2
972
23 0384 4222
1500 m/min
1311.47538 m/min
0
0
0
Prędkość: 2811.47538 m/min
Konk: 2
973
23 03 13010
1468.42878 m/min
1340.18316 m/min
0
0
0
Prędkość: 2808.61194 m/min
Konk: 2
974
23 04181 785
1490.31294 m/min
1317.23382 m/min
0
0
0
Prędkość: 2807.54676 m/min
Konk: 2
975
23 0457 819
1474.56378 m/min
1332.44502 m/min
0
0
0
Prędkość: 2807.0088 m/min
Konk: 2
976
23 0180 322
1492.53732 m/min
1314.3483 m/min
0
0
0
Prędkość: 2806.88562 m/min
Konk: 2
977
23 0216 7127
1486.98882 m/min
1319.55138 m/min
0
0
0
Prędkość: 2806.5402 m/min
Konk: 2
978
23 0453 614
1495.14078 m/min
1307.7594 m/min
0
0
0
Prędkość: 2802.90018 m/min
Konk: 2
979
23 0207 9135
1468.0695 m/min
1334.51958 m/min
0
0
0
Prędkość: 2802.58908 m/min
Konk: 2
980
23 0505 635
1492.1661 m/min
1309.18614 m/min
0
0
0
Prędkość: 2801.35224 m/min
Konk: 2
981
23 0471 19204
1483.31274 m/min
1317.81246 m/min
0
0
0
Prędkość: 2801.1252 m/min
Konk: 2
982
23 0354 4504
1415.42814 m/min
1385.36136 m/min
0
0
0
Prędkość: 2800.7895 m/min
Konk: 2
983
23 0505 851
1481.48148 m/min
1318.39158 m/min
0
0
0
Prędkość: 2799.87306 m/min
Konk: 2
984
23 05641 526
1413.76062 m/min
1386.00138 m/min
0
0
0
Prędkość: 2799.762 m/min
Konk: 2
985
23 0511 3751
1480.75026 m/min
1318.97118 m/min
0
0
0
Prędkość: 2799.72144 m/min
Konk: 2
986
23 0217 256
1472.03142 m/min
1326.84654 m/min
0
0
0
Prędkość: 2798.87796 m/min
Konk: 2
987
23 09580 303
1480.38492 m/min
1318.10196 m/min
0
0
0
Prędkość: 2798.48688 m/min
Konk: 2
988
23 0203 702
1481.48148 m/min
1316.94468 m/min
0
0
0
Prędkość: 2798.42616 m/min
Konk: 2
989
23 0484 5030
1464.12882 m/min
1334.22282 m/min
0
0
0
Prędkość: 2798.35164 m/min
Konk: 2
990
23 0452 13044
1449.97584 m/min
1348.3146 m/min
0
0
0
Prędkość: 2798.29044 m/min
Konk: 2
991
23 0417 6142
1411.43262 m/min
1386.3216 m/min
0
0
0
Prędkość: 2797.75422 m/min
Konk: 2
992
23 0271 15159
1478.56086 m/min
1316.94468 m/min
0
0
0
Prędkość: 2795.50554 m/min
Konk: 2
993
23 0231 9828
1483.67952 m/min
1311.76212 m/min
0
0
0
Prędkość: 2795.44164 m/min
Konk: 2
994
23 0362 9587
1500 m/min
1293.94002 m/min
0
0
0
Prędkość: 2793.94002 m/min
Konk: 2
995
23 0295 5663
1483.67952 m/min
1310.04366 m/min
0
0
0
Prędkość: 2793.72318 m/min
Konk: 2
996
23 20 468
1476.7413 m/min
1316.65572 m/min
0
0
0
Prędkość: 2793.39702 m/min
Konk: 2
997
23 0344 15139
1497.75336 m/min
1295.61648 m/min
0
0
0
Prędkość: 2793.36984 m/min
Konk: 2
998
23 0471 487
1476.01476 m/min
1316.65572 m/min
0
0
0
Prędkość: 2792.67048 m/min
Konk: 2
999
23 0484 2214
1488.83376 m/min
1303.78098 m/min
0
0
0
Prędkość: 2792.61474 m/min
Konk: 2
1000
23 0231 9825
1474.92624 m/min
1316.65572 m/min
0
0
0
Prędkość: 2791.58196 m/min
Konk: 2
1001
23 0344 3539
1476.37794 m/min
1314.6363 m/min
0
0
0
Prędkość: 2791.01424 m/min
Konk: 2
1002
23 0450 4417
1473.83934 m/min
1316.36682 m/min
0
0
0
Prędkość: 2790.20616 m/min
Konk: 2
1003
23 0417 6193
1464.12882 m/min
1325.96688 m/min
0
0
0
Prędkość: 2790.0957 m/min
Konk: 2
1004
23 0260 10416
1476.01476 m/min
1313.19762 m/min
0
0
0
Prędkość: 2789.21238 m/min
Konk: 2
1005
23 0511 3725
1477.1049 m/min
1311.47538 m/min
0
0
0
Prędkość: 2788.58028 m/min
Konk: 2
1006
23 0163 6221
1477.1049 m/min
1311.18882 m/min
0
0
0
Prędkość: 2788.29372 m/min
Konk: 2
1007
23 0471 462
1473.83934 m/min
1314.3483 m/min
0
0
0
Prędkość: 2788.18764 m/min
Konk: 2
1008
23 0484 2202
1505.64618 m/min
1282.32528 m/min
0
0
0
Prędkość: 2787.97146 m/min
Konk: 2
1009
23 0506 976
1472.03142 m/min
1315.50096 m/min
0
0
0
Prędkość: 2787.53238 m/min
Konk: 2
1010
23 00263 754
1477.1049 m/min
1309.47186 m/min
0
0
0
Prędkość: 2786.57676 m/min
Konk: 2
1011
23 0475 533
1410.76884 m/min
1375.20054 m/min
0
0
0
Prędkość: 2785.96938 m/min
Konk: 2
1012
23 0288 6016
1476.37794 m/min
1309.47186 m/min
0
0
0
Prędkość: 2785.8498 m/min
Konk: 2
1013
23 0226 6726
1494.02388 m/min
1291.43352 m/min
0
0
0
Prędkość: 2785.4574 m/min
Konk: 2
1014
23 013 6738
1476.01476 m/min
1308.61506 m/min
0
0
0
Prędkość: 2784.62982 m/min
Konk: 2
1015
23 0203 714
1470.58824 m/min
1313.19762 m/min
0
0
0
Prędkość: 2783.78586 m/min
Konk: 2
1016
23 0411 5202
1469.8677 m/min
1313.77272 m/min
0
0
0
Prędkość: 2783.64042 m/min
Konk: 2
1017
23 09999 1574
1472.39262 m/min
1311.18882 m/min
0
0
0
Prędkość: 2783.58144 m/min
Konk: 2
1018
23 0163 6278
1467.7104 m/min
1313.77272 m/min
0
0
0
Prędkość: 2781.48312 m/min
Konk: 2
1019
23 0289 8849
1467.35142 m/min
1314.06042 m/min
0
0
0
Prędkość: 2781.41184 m/min
Konk: 2
1020
23 0649 116
1395.02442 m/min
1385.36136 m/min
0
0
0
Prędkość: 2780.38578 m/min
Konk: 2
1021
23 013 13027
1466.63406 m/min
1313.48514 m/min
0
0
0
Prędkość: 2780.1192 m/min
Konk: 2
1022
23 058 5831
1457.37186 m/min
1317.52308 m/min
0
0
0
Prędkość: 2774.89494 m/min
Konk: 2
1023
23 318743
1385.68128 m/min
1388.24616 m/min
0
0
0
Prędkość: 2773.92744 m/min
Konk: 2
1024
23 0344 15643
1404.16572 m/min
1368.92538 m/min
0
0
0
Prędkość: 2773.0911 m/min
Konk: 2
1025
23 0231 9837
1462.3446 m/min
1309.7577 m/min
0
0
0
Prędkość: 2772.1023 m/min
Konk: 2
1026
23 0260 10372
1534.13448 m/min
1237.62378 m/min
0
0
0
Prędkość: 2771.75826 m/min
Konk: 2
1027
23 0289 7639
1532.17566 m/min
1239.41334 m/min
0
0
0
Prędkość: 2771.589 m/min
Konk: 2
1028
23 0484 5079
1531.39356 m/min
1239.15738 m/min
0
0
0
Prędkość: 2770.55094 m/min
Konk: 2
1029
23 0484 5163
1458.78918 m/min
1310.90232 m/min
0
0
0
Prędkość: 2769.6915 m/min
Konk: 2
1030
23 013 6716
1453.13634 m/min
1316.36682 m/min
0
0
0
Prędkość: 2769.50316 m/min
Konk: 2
1031
23 0631 116
1527.88386 m/min
1240.43826 m/min
0
0
0
Prędkość: 2768.32212 m/min
Konk: 2
1032
23 013 6720
1478.9253 m/min
1288.93662 m/min
0
0
0
Prędkość: 2767.86192 m/min
Konk: 2
1033
23 0262 4861
1471.30944 m/min
1295.33676 m/min
0
0
0
Prędkość: 2766.6462 m/min
Konk: 2
1034
23 09521 1043
1531.78452 m/min
1234.56792 m/min
0
0
0
Prędkość: 2766.35244 m/min
Konk: 2
1035
23 02483 766
1526.3292 m/min
1239.66942 m/min
0
0
0
Prędkość: 2765.99862 m/min
Konk: 2
1036
23 09105 31
1385.04156 m/min
1380.8976 m/min
0
0
0
Prędkość: 2765.93916 m/min
Konk: 2
1037
23 045 104
1526.71758 m/min
1239.15738 m/min
0
0
0
Prędkość: 2765.87496 m/min
Konk: 2
1038
23 045 152
1474.56378 m/min
1290.8778 m/min
0
0
0
Prędkość: 2765.44158 m/min
Konk: 2
1039
23 035 7577
1526.71758 m/min
1238.64576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2765.36334 m/min
Konk: 2
1040
23 063 5071
1410.10578 m/min
1354.40178 m/min
0
0
0
Prędkość: 2764.50756 m/min
Konk: 2
1041
23 412118
1527.49488 m/min
1236.85836 m/min
0
0
0
Prędkość: 2764.35324 m/min
Konk: 2
1042
23 0505 717
1525.55304 m/min
1238.64576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2764.1988 m/min
Konk: 2
1043
23 0475 520
1446.13158 m/min
1317.23382 m/min
0
0
0
Prędkość: 2763.3654 m/min
Konk: 2
1044
23 0501 207
1525.1652 m/min
1237.36854 m/min
0
0
0
Prędkość: 2762.53374 m/min
Konk: 2
1045
23 0413 602
1524.00306 m/min
1238.3901 m/min
0
0
0
Prędkość: 2762.39316 m/min
Konk: 2
1046
23 0484 5005
1381.21548 m/min
1380.8976 m/min
0
0
0
Prędkość: 2762.11308 m/min
Konk: 2
1047
23 02977 82
1446.13158 m/min
1315.7895 m/min
0
0
0
Prędkość: 2761.92108 m/min
Konk: 2
1048
23 0505 657
1448.22594 m/min
1313.48514 m/min
0
0
0
Prędkość: 2761.71108 m/min
Konk: 2
1049
23 0203 203
1465.55934 m/min
1295.61648 m/min
0
0
0
Prędkość: 2761.17582 m/min
Konk: 2
1050
23 09204 167
1413.42756 m/min
1346.80134 m/min
0
0
0
Prędkość: 2760.2289 m/min
Konk: 2
1051
23 011 0087
1407.78978 m/min
1351.96032 m/min
0
0
0
Prędkość: 2759.7501 m/min
Konk: 2
1052
23 0172 4470
1442.30772 m/min
1316.94468 m/min
0
0
0
Prędkość: 2759.2524 m/min
Konk: 2
1053
23 0184 12986
1406.79954 m/min
1352.26506 m/min
0
0
0
Prędkość: 2759.0646 m/min
Konk: 2
1054
23 05393 44
1406.14014 m/min
1351.65576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2757.7959 m/min
Konk: 2
1055
23 0289 8808
1405.4814 m/min
1352.26506 m/min
0
0
0
Prędkość: 2757.74646 m/min
Konk: 2
1056
23 0505 448
1447.17798 m/min
1309.18614 m/min
0
0
0
Prędkość: 2756.36412 m/min
Konk: 2
1057
23 409100
1519.37202 m/min
1236.85836 m/min
0
0
0
Prędkość: 2756.23038 m/min
Konk: 2
1058
23 0484 5152
1457.72592 m/min
1297.57788 m/min
0
0
0
Prędkość: 2755.3038 m/min
Konk: 2
1059
23 04398 77
1457.37186 m/min
1296.73656 m/min
0
0
0
Prędkość: 2754.10842 m/min
Konk: 2
1060
23 0487 9431
1437.8145 m/min
1313.48514 m/min
0
0
0
Prędkość: 2751.29964 m/min
Konk: 2
1061
23 V 58388
1390.49826 m/min
1359.61932 m/min
0
0
0
Prędkość: 2750.11758 m/min
Konk: 2
1062
23 0424 6614
1403.83716 m/min
1345.2915 m/min
0
0
0
Prędkość: 2749.12866 m/min
Konk: 2
1063
23 063 5020
1436.43762 m/min
1312.04898 m/min
0
0
0
Prędkość: 2748.4866 m/min
Konk: 2
1064
23 0484 5080
1408.12014 m/min
1339.58472 m/min
0
0
0
Prędkość: 2747.70486 m/min
Konk: 2
1065
23 411011
1505.26842 m/min
1237.62378 m/min
0
0
0
Prędkość: 2742.8922 m/min
Konk: 2
1066
23 0362 1010
1387.92504 m/min
1354.40178 m/min
0
0
0
Prędkość: 2742.32682 m/min
Konk: 2
1067
23 0164 4521
1504.1364 m/min
1236.60348 m/min
0
0
0
Prędkość: 2740.73988 m/min
Konk: 2
1068
23 053 15675
1401.54168 m/min
1338.38946 m/min
0
0
0
Prędkość: 2739.93114 m/min
Konk: 2
1069
23 04398 300
1500.75036 m/min
1239.15738 m/min
0
0
0
Prędkość: 2739.90774 m/min
Konk: 2
1070
23 0511 1907
1445.08668 m/min
1293.66108 m/min
0
0
0
Prędkość: 2738.74776 m/min
Konk: 2
1071
23 09204 163
1389.5322 m/min
1347.10374 m/min
0
0
0
Prędkość: 2736.63594 m/min
Konk: 2
1072
23 0275 4473
1498.5015 m/min
1237.87908 m/min
0
0
0
Prędkość: 2736.38058 m/min
Konk: 2
1073
23 011 0070
1499.25036 m/min
1237.11342 m/min
0
0
0
Prędkość: 2736.36378 m/min
Konk: 2
1074
23 0356 6106
1383.44478 m/min
1352.87484 m/min
0
0
0
Prędkość: 2736.31962 m/min
Konk: 2
1075
23 0184 27
1496.63256 m/min
1239.15738 m/min
0
0
0
Prędkość: 2735.78994 m/min
Konk: 2
1076
23 012 316
1497.006 m/min
1238.64576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2735.65176 m/min
Konk: 2
1077
23 0250 504
1437.47004 m/min
1298.13936 m/min
0
0
0
Prędkość: 2735.6094 m/min
Konk: 2
1078
23 0204 5789
1384.72188 m/min
1349.52768 m/min
0
0
0
Prędkość: 2734.24956 m/min
Konk: 2
1079
23 0505 632
1499.62512 m/min
1233.55266 m/min
0
0
0
Prędkość: 2733.17778 m/min
Konk: 2
1080
23 0203 1014
1382.8071 m/min
1349.52768 m/min
0
0
0
Prędkość: 2732.33478 m/min
Konk: 2
1081
23 0413 2714
1412.76192 m/min
1319.55138 m/min
0
0
0
Prędkość: 2732.3133 m/min
Konk: 2
1082
23 08483 161
1414.0938 m/min
1317.52308 m/min
0
0
0
Prędkość: 2731.61688 m/min
Konk: 2
1083
23 0484 5011
1496.25936 m/min
1235.33046 m/min
0
0
0
Prędkość: 2731.58982 m/min
Konk: 2
1084
23 2274707
1493.652 m/min
1237.87908 m/min
0
0
0
Prędkość: 2731.53108 m/min
Konk: 2
1085
23 02517 380
1497.37956 m/min
1234.06008 m/min
0
0
0
Prędkość: 2731.43964 m/min
Konk: 2
1086
23 0452 8124
1495.88634 m/min
1235.33046 m/min
0
0
0
Prędkość: 2731.2168 m/min
Konk: 2
1087
23 0438 57
1413.76062 m/min
1316.65572 m/min
0
0
0
Prędkość: 2730.41634 m/min
Konk: 2
1088
23 0505 436
1492.53732 m/min
1237.62378 m/min
0
0
0
Prędkość: 2730.1611 m/min
Konk: 2
1089
23 2274703
1414.42716 m/min
1314.3483 m/min
0
0
0
Prędkość: 2728.77546 m/min
Konk: 2
1090
23 07010 1169
1477.83252 m/min
1250.78172 m/min
0
0
0
Prędkość: 2728.61424 m/min
Konk: 2
1091
23 034 5030
1480.38492 m/min
1247.40126 m/min
0
0
0
Prędkość: 2727.78618 m/min
Konk: 2
1092
23 0203 3110
1410.76884 m/min
1315.7895 m/min
0
0
0
Prędkość: 2726.55834 m/min
Konk: 2
1093
23 0344 15530
1409.11224 m/min
1315.2126 m/min
0
0
0
Prędkość: 2724.32484 m/min
Konk: 2
1094
23 0484 5143
1481.48148 m/min
1241.97888 m/min
0
0
0
Prędkość: 2723.46036 m/min
Konk: 2
1095
23 0289 1
1380.57984 m/min
1342.58226 m/min
0
0
0
Prędkość: 2723.1621 m/min
Konk: 2
1096
23 0475 527
1407.45954 m/min
1315.50096 m/min
0
0
0
Prędkość: 2722.9605 m/min
Konk: 2
1097
23 0407 5319
1482.94614 m/min
1239.92562 m/min
0
0
0
Prędkość: 2722.87176 m/min
Konk: 2
1098
23 0453 609
1386.642 m/min
1335.41064 m/min
0
0
0
Prędkość: 2722.05264 m/min
Konk: 2
1099
23 05379 41
1409.44326 m/min
1311.76212 m/min
0
0
0
Prędkość: 2721.20538 m/min
Konk: 2
1100
23 0172 4474
1482.94614 m/min
1238.13456 m/min
0
0
0
Prędkość: 2721.0807 m/min
Konk: 2
1101
23 0452 187
1481.11578 m/min
1239.15738 m/min
0
0
0
Prędkość: 2720.27316 m/min
Konk: 2
1102
23 0231 10387
1408.45068 m/min
1311.18882 m/min
0
0
0
Prędkość: 2719.6395 m/min
Konk: 2
1103
23 0484 5164
1394.376 m/min
1323.62676 m/min
0
0
0
Prędkość: 2718.00276 m/min
Konk: 2
1104
23 0344 15517
1478.1966 m/min
1239.41334 m/min
0
0
0
Prędkość: 2717.60994 m/min
Konk: 2
1105
23 0442 7138
1476.7413 m/min
1240.43826 m/min
0
0
0
Prędkość: 2717.17956 m/min
Konk: 2
1106
23 0505 407
1478.1966 m/min
1238.3901 m/min
0
0
0
Prędkość: 2716.5867 m/min
Konk: 2
1107
23 07078 217
1479.28992 m/min
1236.85836 m/min
0
0
0
Prędkość: 2716.14828 m/min
Konk: 2
1108
23 09210 3132
1478.56086 m/min
1236.60348 m/min
0
0
0
Prędkość: 2715.16434 m/min
Konk: 2
1109
23 409103
1479.28992 m/min
1235.33046 m/min
0
0
0
Prędkość: 2714.62038 m/min
Konk: 2
1110
23 05641 521
1476.7413 m/min
1237.62378 m/min
0
0
0
Prędkość: 2714.36508 m/min
Konk: 2
1111
23 0203 1385
1473.47742 m/min
1239.66942 m/min
0
0
0
Prędkość: 2713.14684 m/min
Konk: 2
1112
23 0484 5160
1472.39262 m/min
1240.43826 m/min
0
0
0
Prędkość: 2712.83088 m/min
Konk: 2
1113
23 05379 37
1476.37794 m/min
1236.09396 m/min
0
0
0
Prędkość: 2712.4719 m/min
Konk: 2
1114
23 0109 414
1488.83376 m/min
1222.743 m/min
0
0
0
Prędkość: 2711.57676 m/min
Konk: 2
1115
23 0318 7078
1333.0371 m/min
1378.35978 m/min
0
0
0
Prędkość: 2711.39688 m/min
Konk: 2
1116
23 0506 2777
1376.1468 m/min
1334.22282 m/min
0
0
0
Prędkość: 2710.36962 m/min
Konk: 2
1117
23 0275 1075
1377.41046 m/min
1332.741 m/min
0
0
0
Prędkość: 2710.15146 m/min
Konk: 2
1118
23 318622
1391.14308 m/min
1318.39158 m/min
0
0
0
Prędkość: 2709.53466 m/min
Konk: 2
1119
23 0266 3352
1474.92624 m/min
1234.31394 m/min
0
0
0
Prędkość: 2709.24018 m/min
Konk: 2
1120
23 318746
1511.71578 m/min
0
0
1196.80854 m/min
0
Prędkość: 2708.52432 m/min
Konk: 2
1121
23 0163 6273
1468.0695 m/min
1238.3901 m/min
0
0
0
Prędkość: 2706.4596 m/min
Konk: 2
1122
23 0203 1374
1387.6041 m/min
1318.10196 m/min
0
0
0
Prędkość: 2705.70606 m/min
Konk: 2
1123
23 0330 1727
1469.5077 m/min
1236.09396 m/min
0
0
0
Prędkość: 2705.60166 m/min
Konk: 2
1124
23 0471 12254
1469.5077 m/min
1235.83932 m/min
0
0
0
Prędkość: 2705.34702 m/min
Konk: 2
1125
23 0134 15352
1466.63406 m/min
1238.64576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2705.27982 m/min
Konk: 2
1126
23 09204 149
1469.8677 m/min
1234.06008 m/min
0
0
0
Prędkość: 2703.92778 m/min
Konk: 2
1127
23 0484 5264
1344.6885 m/min
1357.46604 m/min
0
0
0
Prędkość: 2702.15454 m/min
Konk: 2
1128
23 0452 13065
1385.04156 m/min
1316.94468 m/min
0
0
0
Prędkość: 2701.98624 m/min
Konk: 2
1129
23 0289 8870
1386.96258 m/min
1314.6363 m/min
0
0
0
Prędkość: 2701.59888 m/min
Konk: 2
1130
23 0163 6279
1386.3216 m/min
1314.3483 m/min
0
0
0
Prędkość: 2700.6699 m/min
Konk: 2
1131
23 0413 624
1455.25104 m/min
1245.33 m/min
0
0
0
Prędkość: 2700.58104 m/min
Konk: 2
1132
23 0109 227
1383.44478 m/min
1316.94468 m/min
0
0
0
Prędkość: 2700.38946 m/min
Konk: 2
1133
23 0506 394
1386.96258 m/min
1313.19762 m/min
0
0
0
Prędkość: 2700.1602 m/min
Konk: 2
1134
23 05641 531
1466.63406 m/min
1233.2991 m/min
0
0
0
Prędkość: 2699.93316 m/min
Konk: 2
1135
23 0344 15540
1382.4885 m/min
1316.36682 m/min
0
0
0
Prędkość: 2698.85532 m/min
Konk: 2
1136
23 6150729
1381.53348 m/min
1317.23382 m/min
0
0
0
Prędkość: 2698.7673 m/min
Konk: 2
1137
23 0344 3598
1383.12588 m/min
1315.50096 m/min
0
0
0
Prędkość: 2698.62684 m/min
Konk: 2
1138
23 0484 5167
1458.43464 m/min
1240.18188 m/min
0
0
0
Prędkość: 2698.61652 m/min
Konk: 2
1139
23 0466 5323
1379.9448 m/min
1316.0781 m/min
0
0
0
Prędkość: 2696.0229 m/min
Konk: 2
1140
23 0311 8042
1381.21548 m/min
1314.06042 m/min
0
0
0
Prędkość: 2695.2759 m/min
Konk: 2
1141
23 0471 463
1380.8976 m/min
1314.06042 m/min
0
0
0
Prędkość: 2694.95802 m/min
Konk: 2
1142
23 09894 52
1383.76386 m/min
1310.616 m/min
0
0
0
Prędkość: 2694.37986 m/min
Konk: 2
1143
23 0231 9882
1380.26226 m/min
1314.06042 m/min
0
0
0
Prędkość: 2694.32268 m/min
Konk: 2
1144
23 01769 317
1377.72678 m/min
1316.36682 m/min
0
0
0
Prędkość: 2694.0936 m/min
Konk: 2
1145
23 0198 406
1382.17002 m/min
1311.76212 m/min
0
0
0
Prędkość: 2693.93214 m/min
Konk: 2
1146
23 0209 13905
1455.60408 m/min
1237.87908 m/min
0
0
0
Prędkość: 2693.48316 m/min
Konk: 2
1147
23 0109 337
1380.57984 m/min
1312.04898 m/min
0
0
0
Prędkość: 2692.62882 m/min
Konk: 2
1148
23 051 11027
1346.80134 m/min
1341.6816 m/min
0
0
0
Prędkość: 2688.48294 m/min
Konk: 2
1149
23 00018 199
1378.99332 m/min
1308.61506 m/min
0
0
0
Prędkość: 2687.60838 m/min
Konk: 2
1150
23 0318 7205
1449.6255 m/min
1237.87908 m/min
0
0
0
Prędkość: 2687.50458 m/min
Konk: 2
1151
23 060 5634
1456.3107 m/min
1231.02174 m/min
0
0
0
Prędkość: 2687.33244 m/min
Konk: 2
1152
23 01091 61
1374.88542 m/min
1311.47538 m/min
0
0
0
Prędkość: 2686.3608 m/min
Konk: 2
1153
23 0452 13253
1480.01976 m/min
0
0
1201.60212 m/min
0
Prędkość: 2681.62188 m/min
Konk: 2
1154
23 09894 51
1385.68128 m/min
1294.49838 m/min
0
0
0
Prędkość: 2680.17966 m/min
Konk: 2
1155
23 0413 2711
1371.1152 m/min
1308.61506 m/min
0
0
0
Prędkość: 2679.73026 m/min
Konk: 2
1156
23 00018 8
1366.74258 m/min
1312.91028 m/min
0
0
0
Prędkość: 2679.65286 m/min
Konk: 2
1157
23 411565
1379.9448 m/min
1295.05722 m/min
0
0
0
Prędkość: 2675.00202 m/min
Konk: 2
1158
23 409015
1473.11562 m/min
0
0
1200.53358 m/min
0
Prędkość: 2673.6492 m/min
Konk: 2
1159
23 0484 5034
1440.23046 m/min
1231.27434 m/min
0
0
0
Prędkość: 2671.5048 m/min
Konk: 2
1160
23 0484 5233
1361.47038 m/min
1305.483 m/min
0
0
0
Prędkość: 2666.95338 m/min
Konk: 2
1161
23 409066
1357.15902 m/min
1299.26376 m/min
0
0
0
Prędkość: 2656.42278 m/min
Konk: 2
1162
23 0164 4224
1303.78098 m/min
1349.2242 m/min
0
0
0
Prędkość: 2653.00518 m/min
Konk: 2
1163
23 075 228
1348.92084 m/min
1302.08334 m/min
0
0
0
Prędkość: 2651.00418 m/min
Konk: 2
1164
23 00018 200
1412.76192 m/min
1237.11342 m/min
0
0
0
Prędkość: 2649.87534 m/min
Konk: 2
1165
23 0201 384
1378.67646 m/min
1265.55576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2644.23222 m/min
Konk: 2
1166
23 09210 3047
1527.88386 m/min
1112.96604 m/min
0
0
0
Prędkość: 2640.8499 m/min
Konk: 2
1167
23 0452 13280
1298.70132 m/min
1341.08178 m/min
0
0
0
Prędkość: 2639.7831 m/min
Konk: 2
1168
23 05641 530
1405.4814 m/min
1234.06008 m/min
0
0
0
Prędkość: 2639.54148 m/min
Konk: 2
1169
23 400322
1343.18334 m/min
1295.33676 m/min
0
0
0
Prędkość: 2638.5201 m/min
Konk: 2
1170
23 0164 4540
1411.10064 m/min
1226.49222 m/min
0
0
0
Prędkość: 2637.59286 m/min
Konk: 2
1171
23 0201 370
1313.77272 m/min
1320.132 m/min
0
0
0
Prędkość: 2633.90472 m/min
Konk: 2
1172
23 09894 8
1385.04156 m/min
1245.33 m/min
0
0
0
Prędkość: 2630.37156 m/min
Konk: 2
1173
23 0174 8535
1388.24616 m/min
1237.87908 m/min
0
0
0
Prędkość: 2626.12524 m/min
Konk: 2
1174
23 0419 3929
1386.96258 m/min
1239.15738 m/min
0
0
0
Prędkość: 2626.11996 m/min
Konk: 2
1175
23 0498 9802
1510.95444 m/min
1113.79248 m/min
0
0
0
Prędkość: 2624.74692 m/min
Konk: 2
1176
23 0196 6701
1384.08306 m/min
1240.18188 m/min
0
0
0
Prędkość: 2624.26494 m/min
Konk: 2
1177
23 0172 4478
1390.17606 m/min
1234.06008 m/min
0
0
0
Prędkość: 2624.23614 m/min
Konk: 2
1178
23 0250 4924
1382.8071 m/min
1238.90148 m/min
0
0
0
Prędkość: 2621.70858 m/min
Konk: 2
1179
23 0442 7256
1384.40238 m/min
1236.85836 m/min
0
0
0
Prędkość: 2621.26074 m/min
Konk: 2
1180
23 07078 220
1369.2378 m/min
1251.8256 m/min
0
0
0
Prędkość: 2621.0634 m/min
Konk: 2
1181
23 09210 3131
1506.78054 m/min
1113.79248 m/min
0
0
0
Prędkość: 2620.57302 m/min
Konk: 2
1182
23 0471 364
1380.26226 m/min
1240.18188 m/min
0
0
0
Prędkość: 2620.44414 m/min
Konk: 2
1183
23 01091 86
1384.08306 m/min
1236.34866 m/min
0
0
0
Prędkość: 2620.43172 m/min
Konk: 2
1184
23 0471 12253
1382.4885 m/min
1237.62378 m/min
0
0
0
Prędkość: 2620.11228 m/min
Konk: 2
1185
23 2274702
1384.08306 m/min
1235.58486 m/min
0
0
0
Prędkość: 2619.66792 m/min
Konk: 2
1186
23 0198 624
1308.90054 m/min
1310.32974 m/min
0
0
0
Prędkość: 2619.23028 m/min
Konk: 2
1187
23 0452 13247
1506.40218 m/min
1112.75964 m/min
0
0
0
Prędkość: 2619.16182 m/min
Konk: 2
1188
23 0506 581
1386.642 m/min
1232.28588 m/min
0
0
0
Prędkość: 2618.92788 m/min
Konk: 2
1189
23 066 10571
1379.9448 m/min
1238.3901 m/min
0
0
0
Prędkość: 2618.3349 m/min
Konk: 2
1190
23 03473 132
1300.39014 m/min
1316.94468 m/min
0
0
0
Prędkość: 2617.33482 m/min
Konk: 2
1191
23 0486 4920
1503.38262 m/min
1113.79248 m/min
0
0
0
Prędkość: 2617.1751 m/min
Konk: 2
1192
23 058 5510
1290.32256 m/min
1326.84654 m/min
0
0
0
Prędkość: 2617.1691 m/min
Konk: 2
1193
23 0471 435
1382.4885 m/min
1234.31394 m/min
0
0
0
Prędkość: 2616.80244 m/min
Konk: 2
1194
23 0231 9858
1504.51356 m/min
1111.93476 m/min
0
0
0
Prędkość: 2616.44832 m/min
Konk: 2
1195
23 0163 6268
1503.006 m/min
1113.37908 m/min
0
0
0
Prędkość: 2616.38508 m/min
Konk: 2
1196
23 06573 1740
1503.38262 m/min
1112.5533 m/min
0
0
0
Prędkość: 2615.93592 m/min
Konk: 2
1197
23 0231 10035
1504.1364 m/min
1111.31694 m/min
0
0
0
Prędkość: 2615.45334 m/min
Konk: 2
1198
23 0305 5867
1378.99332 m/min
1235.58486 m/min
0
0
0
Prędkość: 2614.57818 m/min
Konk: 2
1199
23 09210 3106
1503.75942 m/min
1110.69972 m/min
0
0
0
Prędkość: 2614.45914 m/min
Konk: 2
1200
23 02517 385
1500 m/min
1114.20612 m/min
0
0
0
Prędkość: 2614.20612 m/min
Konk: 2
1201
23 0344 15419
1499.62512 m/min
1114.20612 m/min
0
0
0
Prędkość: 2613.83124 m/min
Konk: 2
1202
23 0501 250
1378.35978 m/min
1234.06008 m/min
0
0
0
Prędkość: 2612.41986 m/min
Konk: 2
1203
23 0226 6769
1500.37512 m/min
1111.5228 m/min
0
0
0
Prędkość: 2611.89792 m/min
Konk: 2
1204
23 3262057
1372.6836 m/min
1237.62378 m/min
0
0
0
Prędkość: 2610.30738 m/min
Konk: 2
1205
23 013 6745
1531.78452 m/min
1077.5862 m/min
0
0
0
Prędkość: 2609.37072 m/min
Konk: 2
1206
23 0231 9871
1369.863 m/min
1237.11342 m/min
0
0
0
Prędkość: 2606.97642 m/min
Konk: 2
1207
23 0442 7145
1528.66242 m/min
1078.16712 m/min
0
0
0
Prędkość: 2606.82954 m/min
Konk: 2
1208
23 09302 571
1493.652 m/min
1110.28866 m/min
0
0
0
Prędkość: 2603.94066 m/min
Konk: 2
1209
23 0471 466
1525.941 m/min
1077.77976 m/min
0
0
0
Prędkość: 2603.72076 m/min
Konk: 2
1210
23 2274713
1523.22924 m/min
1078.55472 m/min
0
0
0
Prędkość: 2601.78396 m/min
Konk: 2
1211
23 0231 6700
1368.30102 m/min
1232.53902 m/min
0
0
0
Prędkość: 2600.84004 m/min
Konk: 2
1212
23 04398 367
1494.396 m/min
1105.37952 m/min
0
0
0
Prędkość: 2599.77552 m/min
Konk: 2
1213
23 0484 5027
1369.863 m/min
1225.74054 m/min
0
0
0
Prędkość: 2595.60354 m/min
Konk: 2
1214
23 0217 5439
1527.49488 m/min
1065.71934 m/min
0
0
0
Prędkość: 2593.21422 m/min
Konk: 2
1215
23 042 3671
1525.941 m/min
1066.28754 m/min
0
0
0
Prędkość: 2592.22854 m/min
Konk: 2
1216
23 0294 6140
1525.941 m/min
1065.9087 m/min
0
0
0
Prędkość: 2591.8497 m/min
Konk: 2
1217
23 0362 103
1525.1652 m/min
1065.71934 m/min
0
0
0
Prędkość: 2590.88454 m/min
Konk: 2
1218
23 409119
1379.62752 m/min
1210.8981 m/min
0
0
0
Prędkość: 2590.52562 m/min
Konk: 2
1219
23 0260 10391
1512.85932 m/min
1077.3927 m/min
0
0
0
Prędkość: 2590.25202 m/min
Konk: 2
1220
23 0505 415
1477.83252 m/min
1112.34708 m/min
0
0
0
Prędkość: 2590.1796 m/min
Konk: 2
1221
23 0250 528
1477.46862 m/min
1110.9054 m/min
0
0
0
Prędkość: 2588.37402 m/min
Konk: 2
1222
23 013 6718
1474.92624 m/min
1111.31694 m/min
0
0
0
Prędkość: 2586.24318 m/min
Konk: 2
1223
23 0475 519
1381.21548 m/min
1204.3356 m/min
0
0
0
Prędkość: 2585.55108 m/min
Konk: 2
1224
23 0442 7205
1520.14188 m/min
1064.96274 m/min
0
0
0
Prędkość: 2585.10462 m/min
Konk: 2
1225
23 0457 844
1474.2015 m/min
1109.67264 m/min
0
0
0
Prędkość: 2583.87414 m/min
Konk: 2
1226
23 0253 6927
1472.03142 m/min
1110.9054 m/min
0
0
0
Prędkość: 2582.93682 m/min
Konk: 2
1227
23 0344 15142
1474.56378 m/min
1107.82866 m/min
0
0
0
Prędkość: 2582.39244 m/min
Konk: 2
1228
23 026 3549
1484.41368 m/min
1097.49408 m/min
0
0
0
Prędkość: 2581.90776 m/min
Konk: 2
1229
23 0201 386
1532.9586 m/min
1042.75284 m/min
0
0
0
Prędkość: 2575.71144 m/min
Konk: 2
1230
23 082 8630
1528.66242 m/min
1046.93772 m/min
0
0
0
Prędkość: 2575.60014 m/min
Konk: 2
1231
23 0344 15732
1498.5015 m/min
1076.61942 m/min
0
0
0
Prędkość: 2575.12092 m/min
Konk: 2
1232
23 066 10566
1495.14078 m/min
1077.00594 m/min
0
0
0
Prędkość: 2572.14672 m/min
Konk: 2
1233
23 9565326
1522.84266 m/min
1048.58442 m/min
0
0
0
Prędkość: 2571.42708 m/min
Konk: 2
1234
23 0452 13294
1522.4562 m/min
1045.11408 m/min
0
0
0
Prędkość: 2567.57028 m/min
Konk: 2
1235
23 0184 38
1216.05186 m/min
1348.61766 m/min
0
0
0
Prędkość: 2564.66952 m/min
Konk: 2
1236
23 026 3591
1496.25936 m/min
1067.61564 m/min
0
0
0
Prędkość: 2563.875 m/min
Konk: 2
1237
23 0289 7314
1450.3263 m/min
1112.14086 m/min
0
0
0
Prędkość: 2562.46716 m/min
Konk: 2
1238
23 0344 15483
1493.28024 m/min
1067.80566 m/min
0
0
0
Prędkość: 2561.0859 m/min
Konk: 2
1239
23 03094 1205
1337.79264 m/min
1222.99224 m/min
0
0
0
Prędkość: 2560.78488 m/min
Konk: 2
1240
23 0484 3386
1400.23338 m/min
0
0
1160.37534 m/min
0
Prędkość: 2560.60872 m/min
Konk: 2
1241
23 0203 1513
1534.52688 m/min
1025.8164 m/min
0
0
0
Prędkość: 2560.34328 m/min
Konk: 2
1242
23 0505 640
1199.52018 m/min
1360.23576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2559.75594 m/min
Konk: 2
1243
23 0471 475
1534.9194 m/min
1023.3669 m/min
0
0
0
Prędkość: 2558.2863 m/min
Konk: 2
1244
23 09302 595
1497.75336 m/min
1058.3877 m/min
0
0
0
Prędkość: 2556.14106 m/min
Konk: 2
1245
23 0471 565
1262.09508 m/min
1293.94002 m/min
0
0
0
Prędkość: 2556.0351 m/min
Konk: 2
1246
23 0267 881
1478.1966 m/min
1077.3927 m/min
0
0
0
Prędkość: 2555.5893 m/min
Konk: 2
1247
23 01175 495
1322.16834 m/min
1231.7799 m/min
0
0
0
Prędkość: 2553.94824 m/min
Konk: 2
1248
23 0475 539
1473.47742 m/min
1078.94262 m/min
0
0
0
Prędkość: 2552.42004 m/min
Konk: 2
1249
23 05393 11
1527.10614 m/min
1024.41522 m/min
0
0
0
Prędkość: 2551.52136 m/min
Konk: 2
1250
23 0506 964
1524.77766 m/min
1026.16728 m/min
0
0
0
Prędkość: 2550.94494 m/min
Konk: 2
1251
23 411017
1482.21342 m/min
1066.85634 m/min
0
0
0
Prędkość: 2549.06976 m/min
Konk: 2
1252
23 0311 8021
1472.03142 m/min
1076.81262 m/min
0
0
0
Prędkość: 2548.84404 m/min
Konk: 2
1253
23 0318 7189
1195.21914 m/min
1351.35138 m/min
0
0
0
Prędkość: 2546.57052 m/min
Konk: 2
1254
23 0471 685
1469.14788 m/min
1077.3927 m/min
0
0
0
Prędkość: 2546.54058 m/min
Konk: 2
1255
23 01091 87
1480.01976 m/min
1066.47708 m/min
0
0
0
Prędkość: 2546.49684 m/min
Konk: 2
1256
23 0315 3485
1474.92624 m/min
1071.04608 m/min
0
0
0
Prędkość: 2545.97232 m/min
Konk: 2
1257
23 0225 2128
1519.37202 m/min
1026.16728 m/min
0
0
0
Prędkość: 2545.5393 m/min
Konk: 2
1258
23 04398 29
1467.7104 m/min
1077.77976 m/min
0
0
0
Prędkość: 2545.49016 m/min
Konk: 2
1259
23 0505 9208
1306.90482 m/min
1237.36854 m/min
0
0
0
Prędkość: 2544.27336 m/min
Konk: 2
1260
23 0289 7528
1476.01476 m/min
1068.18588 m/min
0
0
0
Prędkość: 2544.20064 m/min
Konk: 2
1261
23 0362 9523
1532.9586 m/min
1010.952 m/min
0
0
0
Prędkość: 2543.9106 m/min
Konk: 2
1262
23 0297 683
1480.01976 m/min
1063.45266 m/min
0
0
0
Prędkość: 2543.47242 m/min
Konk: 2
1263
23 400332
1228.5012 m/min
1314.6363 m/min
0
0
0
Prędkość: 2543.1375 m/min
Konk: 2
1264
23 0231 6684
1498.87584 m/min
1042.20948 m/min
0
0
0
Prędkość: 2541.08532 m/min
Konk: 2
1265
23 0475 532
1473.83934 m/min
1067.23584 m/min
0
0
0
Prędkość: 2541.07518 m/min
Konk: 2
1266
23 0289 8005
1473.11562 m/min
1067.61564 m/min
0
0
0
Prędkość: 2540.73126 m/min
Konk: 2
1267
23 411074
1498.5015 m/min
1041.48588 m/min
0
0
0
Prędkość: 2539.98738 m/min
Konk: 2
1268
23 0374 4437
1528.66242 m/min
1010.10102 m/min
0
0
0
Prędkość: 2538.76344 m/min
Konk: 2
1269
23 0250 518
1470.94878 m/min
1067.23584 m/min
0
0
0
Prędkość: 2538.18462 m/min
Konk: 2
1270
23 0209 13710
1494.02388 m/min
1041.48588 m/min
0
0
0
Prędkość: 2535.50976 m/min
Konk: 2
1271
23 0438 1418
1531.39356 m/min
1003.84806 m/min
0
0
0
Prędkość: 2535.24162 m/min
Konk: 2
1272
23 09769 3119
1464.84378 m/min
1069.13754 m/min
0
0
0
Prędkość: 2533.98132 m/min
Konk: 2
1273
23 0354 4508
1305.76716 m/min
1227.74706 m/min
0
0
0
Prędkość: 2533.51422 m/min
Konk: 2
1274
23 0484 2248
1466.63406 m/min
1064.77374 m/min
0
0
0
Prędkość: 2531.4078 m/min
Konk: 2
1275
23 01201 170
1485.8841 m/min
1045.29618 m/min
0
0
0
Prędkość: 2531.18028 m/min
Konk: 2
1276
23 0442 7206
1476.7413 m/min
1054.29624 m/min
0
0
0
Prędkość: 2531.03754 m/min
Konk: 2
1277
23 0506 576
1482.94614 m/min
1047.66894 m/min
0
0
0
Prędkość: 2530.61508 m/min
Konk: 2
1278
23 0318 2497
1532.17566 m/min
994.85988 m/min
0
0
0
Prędkość: 2527.03554 m/min
Konk: 2
1279
23 0506 2774
1530.22188 m/min
996.51222 m/min
0
0
0
Prędkość: 2526.7341 m/min
Konk: 2
1280
23 0444 9908
1527.88386 m/min
998.66844 m/min
0
0
0
Prędkość: 2526.5523 m/min
Konk: 2
1281
23 09210 3027
1413.09468 m/min
1113.37908 m/min
0
0
0
Prędkość: 2526.47376 m/min
Konk: 2
1282
23 0419 992
1288.93662 m/min
1237.11342 m/min
0
0
0
Prędkość: 2526.05004 m/min
Konk: 2
1283
23 07517 114
1412.76192 m/min
1112.34708 m/min
0
0
0
Prędkość: 2525.109 m/min
Konk: 2
1284
23 412100
1412.09694 m/min
1112.96604 m/min
0
0
0
Prędkość: 2525.06298 m/min
Konk: 2
1285
23 0506 2755
1534.52688 m/min
990.42588 m/min
0
0
0
Prędkość: 2524.95276 m/min
Konk: 2
1286
23 041 13638
1206.03018 m/min
1318.68132 m/min
0
0
0
Prędkość: 2524.7115 m/min
Konk: 2
1287
23 011 0071
1434.72024 m/min
1089.52242 m/min
0
0
0
Prędkość: 2524.24266 m/min
Konk: 2
1288
23 0207 10483
1207.00062 m/min
1316.36682 m/min
0
0
0
Prędkość: 2523.36744 m/min
Konk: 2
1289
23 051 11029
1410.76884 m/min
1112.5533 m/min
0
0
0
Prędkość: 2523.32214 m/min
Konk: 2
1290
23 0356 6118
1413.09468 m/min
1110.08328 m/min
0
0
0
Prędkość: 2523.17796 m/min
Konk: 2
1291
23 0203 1340
1413.42756 m/min
1109.67264 m/min
0
0
0
Prędkość: 2523.1002 m/min
Konk: 2
1292
23 0295 6203
1412.09694 m/min
1110.69972 m/min
0
0
0
Prędkość: 2522.79666 m/min
Konk: 2
1293
23 04398 318
1415.42814 m/min
1106.80686 m/min
0
0
0
Prędkość: 2522.235 m/min
Konk: 2
1294
23 035 7574
1533.3504 m/min
987.49176 m/min
0
0
0
Prędkość: 2520.84216 m/min
Konk: 2
1295
23 0362 121
1410.10578 m/min
1110.69972 m/min
0
0
0
Prędkość: 2520.8055 m/min
Konk: 2
1296
23 0294 6052
1410.43722 m/min
1109.67264 m/min
0
0
0
Prędkość: 2520.10986 m/min
Konk: 2
1297
23 0275 4463
1534.52688 m/min
985.0599 m/min
0
0
0
Prędkość: 2519.58678 m/min
Konk: 2
1298
23 0226 6763
1520.52714 m/min
998.3361 m/min
0
0
0
Prędkość: 2518.86324 m/min
Konk: 2
1299
23 0203 1327
1528.27308 m/min
989.6091 m/min
0
0
0
Prędkość: 2517.88218 m/min
Konk: 2
1300
23 0275 1350
1406.14014 m/min
1111.72872 m/min
0
0
0
Prędkość: 2517.86886 m/min
Konk: 2
1301
23 0289 8831
1528.66242 m/min
989.11968 m/min
0
0
0
Prędkość: 2517.7821 m/min
Konk: 2
1302
23 0362 9582
1404.4944 m/min
1112.96604 m/min
0
0
0
Prędkość: 2517.46044 m/min
Konk: 2
1303
23 0203 207
1207.00062 m/min
1310.04366 m/min
0
0
0
Prędkość: 2517.04428 m/min
Konk: 2
1304
23 01091 264
1406.46978 m/min
1110.49416 m/min
0
0
0
Prędkość: 2516.96394 m/min
Konk: 2
1305
23 0365 3679
1527.88386 m/min
987.49176 m/min
0
0
0
Prędkość: 2515.37562 m/min
Konk: 2
1306
23 0438 9081
1525.55304 m/min
989.77236 m/min
0
0
0
Prędkość: 2515.3254 m/min
Konk: 2
1307
23 0318 7026
1452.7845 m/min
1062.32292 m/min
0
0
0
Prędkość: 2515.10742 m/min
Konk: 2
1308
23 0172 4480
1405.81068 m/min
1109.05728 m/min
0
0
0
Prędkość: 2514.86796 m/min
Konk: 2
1309
23 01769 324
1276.59576 m/min
1237.87908 m/min
0
0
0
Prędkość: 2514.47484 m/min
Konk: 2
1310
23 0449 815
1404.8232 m/min
1108.23792 m/min
0
0
0
Prędkość: 2513.06112 m/min
Konk: 2
1311
23 0484 5248
1174.62804 m/min
1337.79264 m/min
0
0
0
Prędkość: 2512.42068 m/min
Konk: 2
1312
23 0327 1705
1474.56378 m/min
1037.1651 m/min
0
0
0
Prędkość: 2511.72888 m/min
Konk: 2
1313
23 04398 282
1399.5801 m/min
1112.14086 m/min
0
0
0
Prędkość: 2511.72096 m/min
Konk: 2
1314
23 0453 12751
1399.5801 m/min
1111.31694 m/min
0
0
0
Prędkość: 2510.89704 m/min
Konk: 2
1315
23 0484 5048
1523.22924 m/min
987.6543 m/min
0
0
0
Prędkość: 2510.88354 m/min
Konk: 2
1316
23 01091 60
1401.86916 m/min
1108.85232 m/min
0
0
0
Prędkość: 2510.72148 m/min
Konk: 2
1317
23 484 3311
1381.85166 m/min
1127.81952 m/min
0
0
0
Prędkość: 2509.67118 m/min
Konk: 2
1318
23 0484 1747
1460.20932 m/min
1048.40118 m/min
0
0
0
Prędkość: 2508.6105 m/min
Konk: 2
1319
23 0452 13033
1501.87734 m/min
1006.71138 m/min
0
0
0
Prędkość: 2508.58872 m/min
Konk: 2
1320
23 0475 516
1482.21342 m/min
1025.1153 m/min
0
0
0
Prędkość: 2507.32872 m/min
Konk: 2
1321
23 00018 34
1404.4944 m/min
1102.73844 m/min
0
0
0
Prędkość: 2507.23284 m/min
Konk: 2
1322
23 08483 165
1519.37202 m/min
987.32928 m/min
0
0
0
Prędkość: 2506.7013 m/min
Konk: 2
1323
23 0344 15619
1494.7683 m/min
1010.10102 m/min
0
0
0
Prędkość: 2504.86932 m/min
Konk: 2
1324
23 0484 5023
1479.28992 m/min
1024.94022 m/min
0
0
0
Prędkość: 2504.23014 m/min
Konk: 2
1325
23 0207 9148
1478.9253 m/min
1025.1153 m/min
0
0
0
Prędkość: 2504.0406 m/min
Konk: 2
1326
23 0506 38
1518.60288 m/min
984.8982 m/min
0
0
0
Prędkość: 2503.50108 m/min
Konk: 2
1327
23 0236 5158
1477.83252 m/min
1025.2905 m/min
0
0
0
Prędkość: 2503.12302 m/min
Konk: 2
1328
23 0506 967
1458.43464 m/min
1044.3864 m/min
0
0
0
Prędkość: 2502.82104 m/min
Konk: 2
1329
23 0344 15502
1438.15914 m/min
1064.01846 m/min
0
0
0
Prędkość: 2502.1776 m/min
Konk: 2
1330
23 0635 116
1511.71578 m/min
989.4459 m/min
0
0
0
Prędkość: 2501.16168 m/min
Konk: 2
1331
23 0452 13059
1474.2015 m/min
1026.69402 m/min
0
0
0
Prędkość: 2500.89552 m/min
Konk: 2
1332
23 6150714
1387.92504 m/min
1112.5533 m/min
0
0
0
Prędkość: 2500.47834 m/min
Konk: 2
1333
23 0344 15125
1387.28322 m/min
1112.96604 m/min
0
0
0
Prędkość: 2500.24926 m/min
Konk: 2
1334
23 05641 529
1389.85404 m/min
1109.8779 m/min
0
0
0
Prędkość: 2499.73194 m/min
Konk: 2
1335
23 0344 15508
1500 m/min
999.50022 m/min
0
0
0
Prędkość: 2499.50022 m/min
Konk: 2
1336
23 0330 1712
1472.03142 m/min
1027.22136 m/min
0
0
0
Prędkość: 2499.25278 m/min
Konk: 2
1337
23 03094 1243
1507.53768 m/min
990.91662 m/min
0
0
0
Prędkość: 2498.4543 m/min
Konk: 2
1338
23 011 0083
1385.68128 m/min
1112.75964 m/min
0
0
0
Prędkość: 2498.44092 m/min
Konk: 2
1339
23 0098129
1472.39262 m/min
1025.8164 m/min
0
0
0
Prędkość: 2498.20902 m/min
Konk: 2
1340
23 0466 5327
1507.53768 m/min
990.42588 m/min
0
0
0
Prędkość: 2497.96356 m/min
Konk: 2
1341
23 045 232
1387.92504 m/min
1109.8779 m/min
0
0
0
Prędkość: 2497.80294 m/min
Konk: 2
1342
23 0315 3397
1453.84056 m/min
1043.65974 m/min
0
0
0
Prędkość: 2497.5003 m/min
Konk: 2
1343
23 02517 317
1180.17312 m/min
1317.23382 m/min
0
0
0
Prędkość: 2497.40694 m/min
Konk: 2
1344
23 0505 9218
1506.78054 m/min
990.42588 m/min
0
0
0
Prędkość: 2497.20642 m/min
Konk: 2
1345
23 400310
1375.20054 m/min
1121.91474 m/min
0
0
0
Prędkość: 2497.11528 m/min
Konk: 2
1346
23 0362 117
1384.40238 m/min
1112.5533 m/min
0
0
0
Prędkość: 2496.95568 m/min
Konk: 2
1347
23 0505 9215
1188.82506 m/min
1307.7594 m/min
0
0
0
Prędkość: 2496.58446 m/min
Konk: 2
1348
23 08483 152
1506.40218 m/min
990.099 m/min
0
0
0
Prędkość: 2496.50118 m/min
Konk: 2
1349
23 6194177
1505.26842 m/min
990.91662 m/min
0
0
0
Prędkość: 2496.18504 m/min
Konk: 2
1350
23 0289 911
1383.76386 m/min
1112.14086 m/min
0
0
0
Prędkość: 2495.90472 m/min
Konk: 2
1351
23 08829 452
1506.40218 m/min
989.4459 m/min
0
0
0
Prędkość: 2495.84808 m/min
Konk: 2
1352
23 0250 4926
1470.22788 m/min
1025.46576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2495.69364 m/min
Konk: 2
1353
23 0203 1375
1504.51356 m/min
990.91662 m/min
0
0
0
Prędkość: 2495.43018 m/min
Konk: 2
1354
23 5044878
1504.1364 m/min
990.753 m/min
0
0
0
Prędkość: 2494.8894 m/min
Konk: 2
1355
23 051 11003
1382.8071 m/min
1111.72872 m/min
0
0
0
Prędkość: 2494.53582 m/min
Konk: 2
1356
23 013 13028
1469.14788 m/min
1025.2905 m/min
0
0
0
Prędkość: 2494.43838 m/min
Konk: 2
1357
23 0231 4246
1493.28024 m/min
999.33378 m/min
0
0
0
Prędkość: 2492.61402 m/min
Konk: 2
1358
23 0449 469
1411.76472 m/min
1079.9136 m/min
0
0
0
Prędkość: 2491.67832 m/min
Konk: 2
1359
23 09302 548
1380.8976 m/min
1110.69972 m/min
0
0
0
Prędkość: 2491.59732 m/min
Konk: 2
1360
23 0471 4507
1304.63142 m/min
1186.4742 m/min
0
0
0
Prędkość: 2491.10562 m/min
Konk: 2
1361
23 0145 4960
1500 m/min
990.91662 m/min
0
0
0
Prędkość: 2490.91662 m/min
Konk: 2
1362
23 066 10549
1501.5015 m/min
989.11968 m/min
0
0
0
Prędkość: 2490.62118 m/min
Konk: 2
1363
23 5044856
1379.31036 m/min
1111.11114 m/min
0
0
0
Prędkość: 2490.4215 m/min
Konk: 2
1364
23 04398 316
1501.12584 m/min
989.11968 m/min
0
0
0
Prędkość: 2490.24552 m/min
Konk: 2
1365
23 08829 464
1501.87734 m/min
987.97956 m/min
0
0
0
Prędkość: 2489.8569 m/min
Konk: 2
1366
23 0289 7370
1498.87584 m/min
990.58938 m/min
0
0
0
Prędkość: 2489.46522 m/min
Konk: 2
1367
23 05094 333
1500.37512 m/min
987.97956 m/min
0
0
0
Prędkość: 2488.35468 m/min
Konk: 2
1368
23 0438 2786
1464.12882 m/min
1023.3669 m/min
0
0
0
Prędkość: 2487.49572 m/min
Konk: 2
1369
23 0289 7505
1501.5015 m/min
985.70724 m/min
0
0
0
Prędkość: 2487.20874 m/min
Konk: 2
1370
23 09999 1429
1498.12734 m/min
988.30506 m/min
0
0
0
Prędkość: 2486.4324 m/min
Konk: 2
1371
23 411080
1498.87584 m/min
987.00444 m/min
0
0
0
Prędkość: 2485.88028 m/min
Konk: 2
1372
23 02977 97
1500 m/min
985.86918 m/min
0
0
0
Prędkość: 2485.86918 m/min
Konk: 2
1373
23 0438 9082
1497.37956 m/min
987.97956 m/min
0
0
0
Prędkość: 2485.35912 m/min
Konk: 2
1374
23 0289 5083
1374.88542 m/min
1110.28866 m/min
0
0
0
Prędkość: 2485.17408 m/min
Konk: 2
1375
23 05094 322
1495.88634 m/min
988.30506 m/min
0
0
0
Prędkość: 2484.1914 m/min
Konk: 2
1376
23 0344 15609
1458.08022 m/min
1025.64102 m/min
0
0
0
Prędkość: 2483.72124 m/min
Konk: 2
1377
23 09639 422
1497.75336 m/min
985.86918 m/min
0
0
0
Prędkość: 2483.62254 m/min
Konk: 2
1378
23 012 331
1494.396 m/min
987.6543 m/min
0
0
0
Prędkość: 2482.0503 m/min
Konk: 2
1379
23 0215 8211
1494.396 m/min
987.49176 m/min
0
0
0
Prędkość: 2481.88776 m/min
Konk: 2
1380
23 411896
1496.63256 m/min
984.09054 m/min
0
0
0
Prędkość: 2480.7231 m/min
Konk: 2
1381
23 0452 195
1180.8699 m/min
1299.82668 m/min
0
0
0
Prędkość: 2480.69658 m/min
Konk: 2
1382
23 2274710
1479.28992 m/min
1001.001 m/min
0
0
0
Prędkość: 2480.29092 m/min
Konk: 2
1383
23 047 11418
1454.54544 m/min
1025.46576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2480.0112 m/min
Konk: 2
1384
23 0231 6696
1489.57296 m/min
989.6091 m/min
0
0
0
Prędkość: 2479.18206 m/min
Konk: 2
1385
23 026 3583
1411.10064 m/min
1066.47708 m/min
0
0
0
Prędkość: 2477.57772 m/min
Konk: 2
1386
23 0466 5343
1454.19294 m/min
1023.01788 m/min
0
0
0
Prędkość: 2477.21082 m/min
Konk: 2
1387
23 0452 13264
1392.75768 m/min
1084.40268 m/min
0
0
0
Prędkość: 2477.16036 m/min
Konk: 2
1388
23 04 8315
1494.02388 m/min
980.71266 m/min
0
0
0
Prędkość: 2474.73654 m/min
Konk: 2
1389
23 07078 215
1492.1661 m/min
982.47912 m/min
0
0
0
Prędkość: 2474.64522 m/min
Konk: 2
1390
23 0203 1504
1485.8841 m/min
988.4679 m/min
0
0
0
Prędkość: 2474.352 m/min
Konk: 2
1391
23 0164 4537
1482.94614 m/min
990.26244 m/min
0
0
0
Prędkość: 2473.20858 m/min
Konk: 2
1392
23 0203 1529
1423.82532 m/min
1048.95102 m/min
0
0
0
Prędkość: 2472.77634 m/min
Konk: 2
1393
23 0344 15701
1391.14308 m/min
1079.52498 m/min
0
0
0
Prędkość: 2470.66806 m/min
Konk: 2
1394
23 0289 922
1479.65472 m/min
990.91662 m/min
0
0
0
Prędkość: 2470.57134 m/min
Konk: 2
1395
23 0289 8813
1480.75026 m/min
989.11968 m/min
0
0
0
Prędkość: 2469.86994 m/min
Konk: 2
1396
23 035 7642
1135.28856 m/min
1333.33332 m/min
0
0
0
Prędkość: 2468.62188 m/min
Konk: 2
1397
23 09639 500
1441.96104 m/min
1026.16728 m/min
0
0
0
Prędkość: 2468.12832 m/min
Konk: 2
1398
23 0354 4535
1455.9573 m/min
1011.46326 m/min
0
0
0
Prędkość: 2467.42056 m/min
Konk: 2
1399
23 09210 3029
1478.1966 m/min
989.11968 m/min
0
0
0
Prędkość: 2467.31628 m/min
Konk: 2
1400
23 0442 7156
1477.83252 m/min
989.28276 m/min
0
0
0
Prędkość: 2467.11528 m/min
Konk: 2
1401
23 411171
1364.25648 m/min
1102.13076 m/min
0
0
0
Prędkość: 2466.38724 m/min
Konk: 2
1402
23 0231 9836
1475.28894 m/min
990.42588 m/min
0
0
0
Prędkość: 2465.71482 m/min
Konk: 2
1403
23 012 325
1476.01476 m/min
988.14228 m/min
0
0
0
Prędkość: 2464.15704 m/min
Konk: 2
1404
23 09639 491
1386.96258 m/min
1075.65438 m/min
0
0
0
Prędkość: 2462.61696 m/min
Konk: 2
1405
23 0275 4466
1223.49102 m/min
1238.3901 m/min
0
0
0
Prędkość: 2461.88112 m/min
Konk: 2
1406
23 05393 20
1382.17002 m/min
1079.33082 m/min
0
0
0
Prędkość: 2461.50084 m/min
Konk: 2
1407
23 0219 2798
1386.00138 m/min
1075.07616 m/min
0
0
0
Prędkość: 2461.07754 m/min
Konk: 2
1408
23 0471 19203
1526.3292 m/min
934.43388 m/min
0
0
0
Prędkość: 2460.76308 m/min
Konk: 2
1409
23 0262 4846
1382.17002 m/min
1077.3927 m/min
0
0
0
Prędkość: 2459.56272 m/min
Konk: 2
1410
23 045 340
1377.72678 m/min
1077.5862 m/min
0
0
0
Prędkość: 2455.31298 m/min
Konk: 2
1411
23 0098198
1378.67646 m/min
1076.42628 m/min
0
0
0
Prędkość: 2455.10274 m/min
Konk: 2
1412
23 0442 7189
1389.5322 m/min
1065.34092 m/min
0
0
0
Prędkość: 2454.87312 m/min
Konk: 2
1413
23 0288 6023
1471.67034 m/min
981.83604 m/min
0
0
0
Prędkość: 2453.50638 m/min
Konk: 2
1414
23 0203 1334
1443.69588 m/min
1009.42128 m/min
0
0
0
Prędkość: 2453.11716 m/min
Konk: 2
1415
23 0505 809
1142.42196 m/min
1309.7577 m/min
0
0
0
Prędkość: 2452.17966 m/min
Konk: 2
1416
23 0268 1175
1467.35142 m/min
984.73656 m/min
0
0
0
Prędkość: 2452.08798 m/min
Konk: 2
1417
23 0471 696
1142.63952 m/min
1309.18614 m/min
0
0
0
Prędkość: 2451.82566 m/min
Konk: 2
1418
23 0215 8217
1510.57404 m/min
935.74548 m/min
0
0
0
Prędkość: 2446.31952 m/min
Konk: 2
1419
23 0452 13273
1207.24344 m/min
1238.90148 m/min
0
0
0
Prędkość: 2446.14492 m/min
Konk: 2
1420
23 084 6250
1372.9977 m/min
1072.57776 m/min
0
0
0
Prędkość: 2445.57546 m/min
Konk: 2
1421
23 0215 9199
1454.54544 m/min
990.91662 m/min
0
0
0
Prędkość: 2445.46206 m/min
Konk: 2
1422
23 0260 10403
1377.09432 m/min
1067.99574 m/min
0
0
0
Prędkość: 2445.09006 m/min
Konk: 2
1423
23 0198 637
1524.77766 m/min
919.82214 m/min
0
0
0
Prędkość: 2444.5998 m/min
Konk: 2
1424
23 0484 5001
1366.74258 m/min
1077.77976 m/min
0
0
0
Prędkość: 2444.52234 m/min
Konk: 2
1425
23 09282 732
1376.77836 m/min
1066.28754 m/min
0
0
0
Prędkość: 2443.0659 m/min
Konk: 2
1426
23 0275 4468
1395.02442 m/min
1045.11408 m/min
0
0
0
Prędkość: 2440.1385 m/min
Konk: 2
1427
23 0231 6604
1462.70112 m/min
977.35788 m/min
0
0
0
Prędkość: 2440.059 m/min
Konk: 2
1428
23 04 8339
1411.43262 m/min
1026.16728 m/min
0
0
0
Prędkość: 2437.5999 m/min
Konk: 2
1429
23 0271 15092
1360.54422 m/min
1075.84722 m/min
0
0
0
Prędkość: 2436.39144 m/min
Konk: 2
1430
23 0344 15501
1473.11562 m/min
963.08184 m/min
0
0
0
Prędkość: 2436.19746 m/min
Konk: 2
1431
23 0267 615
1369.55034 m/min
1065.1518 m/min
0
0
0
Prędkość: 2434.70214 m/min
Konk: 2
1432
23 05076 3425
1476.01476 m/min
958.61958 m/min
0
0
0
Prędkość: 2434.63434 m/min
Konk: 2
1433
23 0109 203
1369.2378 m/min
1065.34092 m/min
0
0
0
Prędkość: 2434.57872 m/min
Konk: 2
1434
23 0289 4461
1352.56986 m/min
1081.2759 m/min
0
0
0
Prędkość: 2433.84576 m/min
Konk: 2
1435
23 03094 1233
1406.79954 m/min
1025.8164 m/min
0
0
0
Prędkość: 2432.61594 m/min
Konk: 2
1436
23 0478 13505
1441.26834 m/min
988.95666 m/min
0
0
0
Prędkość: 2430.225 m/min
Konk: 2
1437
23 026 3612
1385.04156 m/min
1044.56826 m/min
0
0
0
Prędkość: 2429.60982 m/min
Konk: 2
1438
23 0217 5500
1330.08204 m/min
1098.90108 m/min
0
0
0
Prędkość: 2428.98312 m/min
Konk: 2
1439
23 0215 9187
1195.21914 m/min
1233.55266 m/min
0
0
0
Prędkość: 2428.7718 m/min
Konk: 2
1440
23 09769 3136
1386.3216 m/min
1041.3051 m/min
0
0
0
Prędkość: 2427.6267 m/min
Konk: 2
1441
23 0484 5033
1194.50526 m/min
1233.0456 m/min
0
0
0
Prędkość: 2427.55086 m/min
Konk: 2
1442
23 0419 980
1379.31036 m/min
1047.30318 m/min
0
0
0
Prędkość: 2426.61354 m/min
Konk: 2
1443
23 0501 234
1186.94364 m/min
1239.66942 m/min
0
0
0
Prędkość: 2426.61306 m/min
Konk: 2
1444
23 0407 5364
1310.04366 m/min
0
0
1116.47142 m/min
0
Prędkość: 2426.51508 m/min
Konk: 2
1445
23 2274709
1361.77938 m/min
1062.32292 m/min
0
0
0
Prędkość: 2424.1023 m/min
Konk: 2
1446
23 0484 5058
1379.9448 m/min
1039.50102 m/min
0
0
0
Prędkość: 2419.44582 m/min
Konk: 2
1447
23 3002019
1374.57042 m/min
1044.20466 m/min
0
0
0
Prędkość: 2418.77508 m/min
Konk: 2
1448
23 029562
1375.20054 m/min
1041.84756 m/min
0
0
0
Prędkość: 2417.0481 m/min
Konk: 2
1449
23 0362 9737
1368.92538 m/min
1042.39056 m/min
0
0
0
Prędkość: 2411.31594 m/min
Konk: 2
1450
23 0452 13269
1043.2968 m/min
1367.05398 m/min
0
0
0
Prędkość: 2410.35078 m/min
Konk: 2
1451
23 09210 3133
1384.72188 m/min
1024.76514 m/min
0
0
0
Prędkość: 2409.48702 m/min
Konk: 2
1452
23 09999 1421
1383.44478 m/min
1024.76514 m/min
0
0
0
Prędkość: 2408.20992 m/min
Konk: 2
1453
23 409047
1381.21548 m/min
1026.5184 m/min
0
0
0
Prędkość: 2407.73388 m/min
Konk: 2
1454
23 0452 13032
1383.76386 m/min
1023.89076 m/min
0
0
0
Prędkość: 2407.65462 m/min
Konk: 2
1455
23 034 5023
1381.85166 m/min
1025.46576 m/min
0
0
0
Prędkość: 2407.31742 m/min
Konk: 2
1456
23 0354 4517
1380.57984 m/min
1025.8164 m/min
0
0
0
Prędkość: 2406.39624 m/min
Konk: 2
1457
23 0484 5696
1381.53348 m/min
1023.3669 m/min
0
0
0
Prędkość: 2404.90038 m/min
Konk: 2
1458
23 09210 3060
1414.0938 m/min
990.42588 m/min
0
0
0
Prędkość: 2404.51968 m/min
Konk: 2
1459
23 0297 688
1413.76062 m/min
990.26244 m/min
0
0
0
Prędkość: 2404.02306 m/min
Konk: 2
1460
23 3002024
1413.42756 m/min
990.26244 m/min
0
0
0
Prędkość: 2403.69 m/min
Konk: 2
1461
23 0288 6082
1413.09468 m/min
990.58938 m/min
0
0
0
Prędkość: 2403.68406 m/min
Konk: 2
1462
23 0145 4980
1529.8317 m/min
873.744 m/min
0
0
0
Prędkość: 2403.5757 m/min
Konk: 2
1463
23 0484 2247
1404.16572 m/min
999.33378 m/min
0
0
0
Prędkość: 2403.4995 m/min
Konk: 2
1464
23 045 139
1413.09468 m/min
989.93568 m/min
0
0
0
Prędkość: 2403.03036 m/min
Konk: 2
1465
23 0362 1019
1329.4926 m/min
1072.76952 m/min
0
0
0
Prędkość: 2402.26212 m/min
Konk: 2
1466
23 09302 551
1411.43262 m/min
990.753 m/min
0
0
0
Prędkość: 2402.18562 m/min
Konk: 2
1467
23 0217 15116
1401.21438 m/min
1000.00002 m/min
0
0
0
Prędkość: 2401.2144 m/min
Konk: 2
1468
23 2274718
1171.18878 m/min
1227.74706 m/min
0
0
0
Prędkość: 2398.93584 m/min
Konk: 2
1469
23 0209 13709
1412.4294 m/min
985.70724 m/min
0
0
0
Prędkość: 2398.13664 m/min
Konk: 2
1470
23 0289 8805
1409.44326 m/min
988.4679 m/min
0
0
0
Prędkość: 2397.91116 m/min
Konk: 2
1471
23 0475 515
1372.36962 m/min
1024.76514 m/min
0
0
0
Prędkość: 2397.13476 m/min
Konk: 2
1472
23 0636 116
1408.7814 m/min
987.97956 m/min
0
0
0
Prędkość: 2396.76096 m/min
Konk: 2
1473
23 0344 3560
1407.12948 m/min
989.6091 m/min
0
0
0
Prędkość: 2396.73858 m/min
Konk: 2
1474
23 034 5321
1406.46978 m/min
988.63074 m/min
0
0
0
Prędkość: 2395.10052 m/min
Konk: 2
1475
23 0505 854
1405.4814 m/min
987.97956 m/min
0
0
0
Prędkość: 2393.46096 m/min
Konk: 2
1476
23 0452 8132
1220.00814 m/min
0
0
1172.97804 m/min
0
Prędkość: 2392.98618 m/min
Konk: 2
1477
23 0442 7170
1404.4944 m/min
987.97956 m/min
0
0
0
Prędkość: 2392.47396 m/min
Konk: 2
1478
23 0344 15608
1404.4944 m/min
987.8169 m/min
0
0
0
Prędkość: 2392.3113 m/min
Konk: 2
1479
23 0484 5043
1436.43762 m/min
955.56618 m/min
0
0
0
Prędkość: 2392.0038 m/min
Konk: 2
1480
23 0438 2785
1402.19676 m/min
988.95666 m/min
0
0
0
Prędkość: 2391.15342 m/min
Konk: 2
1481
23 058 5867
1402.52454 m/min
985.86918 m/min
0
0
0
Prędkość: 2388.39372 m/min
Konk: 2
1482
23 0271 15154
1409.44326 m/min
978.47358 m/min
0
0
0
Prędkość: 2387.91684 m/min
Konk: 2
1483
23 0209 13720
1377.09432 m/min
1010.44122 m/min
0
0
0
Prędkość: 2387.53554 m/min
Konk: 2
1484
23 0484 5038
1399.25376 m/min
985.54536 m/min
0
0
0
Prędkość: 2384.79912 m/min
Konk: 2
1485
23 0419 3922
1037.8827 m/min
1346.80134 m/min
0
0
0
Prędkość: 2384.68404 m/min
Konk: 2
1486
23 0198 460
1336.8984 m/min
1047.48606 m/min
0
0
0
Prędkość: 2384.38446 m/min
Konk: 2
1487
23 09302 601
1383.12588 m/min
1000.1667 m/min
0
0
0
Prędkość: 2383.29258 m/min
Konk: 2
1488
23 0505 734
1043.47824 m/min
1338.38946 m/min
0
0
0
Prędkość: 2381.8677 m/min
Konk: 2
1489
23 09580 429
1014.37026 m/min
1367.36556 m/min
0
0
0
Prędkość: 2381.73582 m/min
Konk: 2
1490
23 0216 7103
1267.69488 m/min
1113.99924 m/min
0
0
0
Prędkość: 2381.69412 m/min
Konk: 2
1491
23 0330 1711
1382.4885 m/min
998.8347 m/min
0
0
0
Prędkość: 2381.3232 m/min
Konk: 2
1492
23 076 4545
1034.66112 m/min
1343.78502 m/min
0
0
0
Prędkość: 2378.44614 m/min
Konk: 2
1493
23 0442 7181
1379.62752 m/min
998.50224 m/min
0
0
0
Prędkość: 2378.12976 m/min
Konk: 2
1494
23 0306 4014
1387.28322 m/min
988.95666 m/min
0
0
0
Prędkość: 2376.23988 m/min
Konk: 2
1495
23 0413 531
1386.00138 m/min
990.099 m/min
0
0
0
Prędkość: 2376.10038 m/min
Konk: 2
1496
23 0506 387
1376.77836 m/min
999.00102 m/min
0
0
0
Prędkość: 2375.77938 m/min
Konk: 2
1497
23 0275 1044
1291.43352 m/min
1080.49704 m/min
0
0
0
Prędkość: 2371.93056 m/min
Konk: 2
1498
23 0289 99
1382.8071 m/min
987.8169 m/min
0
0
0
Prędkość: 2370.624 m/min
Konk: 2
1499
23 0219 2759
1386.96258 m/min
979.91178 m/min
0
0
0
Prędkość: 2366.87436 m/min
Konk: 2
1500
23 01769 326
1372.9977 m/min
991.73556 m/min
0
0
0
Prędkość: 2364.73326 m/min
Konk: 2
1501
23 0311 8037
1045.6605 m/min
1311.47538 m/min
0
0
0
Prędkość: 2357.13588 m/min
Konk: 2
1502
23 0215 9297
1367.05398 m/min
986.84208 m/min
0
0
0
Prędkość: 2353.89606 m/min
Konk: 2
1503
23 02483 779
983.76786 m/min
1368.61314 m/min
0
0
0
Prędkość: 2352.381 m/min
Konk: 2
1504
23 0198 8768
1494.02388 m/min
857.14284 m/min
0
0
0
Prędkość: 2351.16672 m/min
Konk: 2
1505
23 3262036
1042.20948 m/min
1308.61506 m/min
0
0
0
Prędkość: 2350.82454 m/min
Konk: 2
1506
23 400340
1024.94022 m/min
1325.38104 m/min
0
0
0
Prędkość: 2350.32126 m/min
Konk: 2
1507
23 0484 5186
1365.80922 m/min
0
0
982.29444 m/min
0
Prędkość: 2348.10366 m/min
Konk: 2
1508
23 08483 164
1025.64102 m/min
1319.55138 m/min
0
0
0
Prędkość: 2345.1924 m/min
Konk: 2
1509
23 09448 1485
1229.2563 m/min
0
0
1115.08812 m/min
0
Prędkość: 2344.34442 m/min
Konk: 2
1510
23 0172 4476
1034.12616 m/min
1310.04366 m/min
0
0
0
Prędkość: 2344.16982 m/min
Konk: 2
1511
23 0203 1520
1047.66894 m/min
1291.7115 m/min
0
0
0
Prędkość: 2339.38044 m/min
Konk: 2
1512
23 0145 4353
1011.46326 m/min
1327.7274 m/min
0
0
0
Prędkość: 2339.19066 m/min
Konk: 2
1513
23 0413 2747
1027.22136 m/min
1310.32974 m/min
0
0
0
Prędkość: 2337.5511 m/min
Konk: 2
1514
23 0231 9862
1373.31198 m/min
962.4639 m/min
0
0
0
Prędkość: 2335.77588 m/min
Konk: 2
1515
23 029569
1217.77956 m/min
1103.95584 m/min
0
0
0
Prędkość: 2321.7354 m/min
Konk: 2
1516
23 0289 8876
1209.18984 m/min
1112.14086 m/min
0
0
0
Prędkość: 2321.3307 m/min
Konk: 2
1517
23 0164 4518
982.80096 m/min
1336.60056 m/min
0
0
0
Prędkość: 2319.40152 m/min
Konk: 2
1518
23 011 0068
1474.2015 m/min
841.27872 m/min
0
0
0
Prędkość: 2315.48022 m/min
Konk: 2
1519
23 04398 63
1204.09392 m/min
1108.64748 m/min
0
0
0
Prędkość: 2312.7414 m/min
Konk: 2
1520
23 0484 1707
1307.7594 m/min
1004.85678 m/min
0
0
0
Prędkość: 2312.61618 m/min
Konk: 2
1521
23 080 1684
1385.68128 m/min
0
0
0
925.64946 m/min
Prędkość: 2311.33074 m/min
Konk: 2
1522
23 0407 5305
1407.78978 m/min
902.11998 m/min
0
0
0
Prędkość: 2309.90976 m/min
Konk: 2
1523
23 0231 9843
1145.91294 m/min
1162.5654 m/min
0
0
0
Prędkość: 2308.47834 m/min
Konk: 2
1524
23 3262079
1389.85404 m/min
916.17042 m/min
0
0
0
Prędkość: 2306.02446 m/min
Konk: 2
1525
23 0180 303
1302.08334 m/min
997.50624 m/min
0
0
0
Prędkość: 2299.58958 m/min
Konk: 2
1526
23 0505 768
1298.98248 m/min
998.3361 m/min
0
0
0
Prędkość: 2297.31858 m/min
Konk: 2
1527
23 0413 2718
1249.47936 m/min
1041.84756 m/min
0
0
0
Prędkość: 2291.32692 m/min
Konk: 2
1528
23 04181 762
1193.5548 m/min
1096.69164 m/min
0
0
0
Prędkość: 2290.24644 m/min
Konk: 2
1529
23 0198 8763
1296.73656 m/min
987.00444 m/min
0
0
0
Prędkość: 2283.741 m/min
Konk: 2
1530
23 409006
1339.58472 m/min
943.84146 m/min
0
0
0
Prędkość: 2283.42618 m/min
Konk: 2
1531
23 0449 484
1172.33292 m/min
1110.08328 m/min
0
0
0
Prędkość: 2282.4162 m/min
Konk: 2
1532
23 0235 9326
1163.91852 m/min
0
0
1118.16678 m/min
0
Prędkość: 2282.0853 m/min
Konk: 2
1533
23 0475 2017
1042.39056 m/min
1238.90148 m/min
0
0
0
Prędkość: 2281.29204 m/min
Konk: 2
1534
23 01 11733
1041.48588 m/min
1236.60348 m/min
0
0
0
Prędkość: 2278.08936 m/min
Konk: 2
1535
23 99 3251
1043.11542 m/min
1234.82196 m/min
0
0
0
Prędkość: 2277.93738 m/min
Konk: 2
1536
23 411067
1036.0905 m/min
1238.90148 m/min
0
0
0
Prędkość: 2274.99198 m/min
Konk: 2
1537
23 0362 9775
1386.642 m/min
0
0
887.33088 m/min
0
Prędkość: 2273.97288 m/min
Konk: 2
1538
23 411975
1201.2012 m/min
1071.2373 m/min
0
0
0
Prędkość: 2272.4385 m/min
Konk: 2
1539
23 09210 3123
1497.75336 m/min
773.7942 m/min
0
0
0
Prędkość: 2271.54756 m/min
Konk: 2
1540
23 03 13260
1186.4742 m/min
1078.36092 m/min
0
0
0
Prędkość: 2264.83512 m/min
Konk: 2
1541
23 0442 7735
1217.03856 m/min
1047.12042 m/min
0
0
0
Prędkość: 2264.15898 m/min
Konk: 2
1542
23 0457 825
1221.49836 m/min
1038.06228 m/min
0
0
0
Prędkość: 2259.56064 m/min
Konk: 2
1543
23 034 5334
1384.40238 m/min
874.38066 m/min
0
0
0
Prędkość: 2258.78304 m/min
Konk: 2
1544
23 019 0482
1165.27482 m/min
1093.29444 m/min
0
0
0
Prędkość: 2258.56926 m/min
Konk: 2
1545
23 0484 5015
1173.93858 m/min
1083.4236 m/min
0
0
0
Prędkość: 2257.36218 m/min
Konk: 2
1546
23 29518
1013.00016 m/min
1242.23604 m/min
0
0
0
Prędkość: 2255.2362 m/min
Konk: 2
1547
23 09521 1074
1175.31834 m/min
1076.81262 m/min
0
0
0
Prędkość: 2252.13096 m/min
<